Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. szeptember 17.

Az Európai Bizottság határozottan fellép a legális kábítószerek ellen

Az Európai Bizottság ma javaslatot tett arra, hogy az Európai Unió hatékonyabban léphessen fel a legális kábítószerek, azaz a tiltott kábítószerek (például a kokain és az ecstasy) alternatívájaként használt új pszichoaktív anyagok ellen. A Bizottság által a mai napon javasolt szabályok szerint a káros pszichoaktív anyagokat gyorsan kivonják a piacról anélkül, hogy a jogszerű ipari és kereskedelmi felhasználásukat kockáztatnák. A javaslatokat megelőzték a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának (az EMCDDA) és az Europolnak a probléma nagyságrendjére vonatkozó felhívásai, valamint a 2011-es jelentés, amely szerint az új pszichoaktív anyagokkal foglalkozó jelenlegi uniós mechanizmus megszilárdítására van szükség (IP/11/1236).

A mai javaslatot Reding alelnök asszony terjesztette elő Tajani alelnökkel és Borg biztossal együtt.

„A legális kábítószerek egyre nagyobb gondot jelentenek Európában. A legnagyobb veszélynek a fiatalok vannak kitéve. A határok nélküli belső piac miatt közös uniós szabályokra van szükség e probléma megoldása érdekében,” mondta Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért felelős biztosa. „Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozóan egy szilárd uniós jogszabályt terjesztünk ma elő annak érdekében, hogy az EU gyorsabb és hatékonyabb választ adhasson, ideértve a képességet arra, hogy a káros anyagokat ideiglenes alapon azonnal visszavonhassák a piacról.”

Az új pszichoaktív anyagok növekvő problémát jelentenek. Az EU-ban észlelt új pszichoaktív anyagok száma 2009 és 2012 között megháromszorozódott. 2013-ban idáig hetente egynél több új anyagot jelentettek be. Ez a probléma uniós szintű megoldást igényel. Az anyagok egyre jobban elérhetőek az interneten keresztül és rohamosan terjednek az uniós tagállamok között: az új pszichoaktív anyagok 80%-át több mint egy uniós országban is megtalálták.

A fiatal generációk vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak: a 2011-ben a fiatalok kábítószerekkel kapcsolatos attitűdjét vizsgáló Eurobarométerazt mutatta, hogy az EU-ban a fiatalok átlagosan 5%-a életében legalább egyszer kipróbálta már az ilyen anyagokat: legtöbben Írországban, ahol 16%-uk, Lengyelországban, Lettországban és az Egyesült Királyságban pedig közel 10%-uk. Ezek az anyagok jelentős kockázatot jelentenek a közegészségügy és a társadalom egésze szempontjából (lásd a 2. mellékletet).

Az új pszichoaktív anyagok fogyasztása halálos is lehet. A 5-IT elnevezésű anyag például 2012 áprilisa és augusztusa között, azaz csupán öt hónap alatt a jelentések szerint az uniós országokban 24 embert ölt meg. A 4-MA, amely az amfetamin hatását utánozza, az uniós országokban csak 2010 és 2012 között 21 halálesettel hozható összefüggésbe.

Szilárd és határozott európai válaszra van szükség. Az ezen anyagok felderítésére és betiltására 2005-ben létrehozott jelenlegi rendszer többé nem képes feladatát ellátni. A Bizottság javaslata révén megerősödik és felgyorsul a pszichoaktív anyagokkal szembeni uniós fellépés a következők által:

  • Gyorsabb eljárás: Jelenleg az EU-ban legalább két évig tart egy anyag betiltása. A jövőben az Unió már 10 hónapon belül képes lesz reagálni (lásd az 1. mellékeltet). A különösen súlyos esetekben az eljárás még rövidebb lehet, mivel lehetőség nyílik az anyagot azonnal kivonni egy évre a piacról. Ez az intézkedés biztosítja, hogy az anyag többé nem áll a fogyasztók rendelkezésére, amíg a teljes kockázatelemzés zajlik. A jelenlegi rendszerben nincs lehetőség átmeneti intézkedésekre, és a Bizottságnak meg kell várnia a teljes kockázatértékelési jelentés elkészülését ahhoz, hogy javaslatot tehessen egy anyag korlátozására.

  • Egy arányosabb rendszer: Az új rendszer fokozott megközelítést tesz lehetővé, amely szerint a mérsékelt kockázatot jelentő anyagokat fogyasztói piaci korlátozás, a nagy kockázatot jelentő anyagokra pedig teljes körű piaci korlátozás alá helyezik. Büntetőjogi rendelkezések hatálya alá csak a legkárosabb, a fogyasztók egészsége szempontjából súlyos kockázatokkal járó anyagokat helyezik, ahogy az a kábítószerek esetében is történik. A jelenlegi rendszer szerint az Unió két lehetőség közül választhat: vagy nem tesz uniós szinten lépéseket vagy teljes körű piaci korlátozást és büntetőjogi szankciókat vezet be A lehetőségek hiánya miatt bizonyos káros anyagok esetében az Unió jelenleg nem lép fel. Az új rendszerben az Uniónak lehetősége nyílik több esettel foglalkozni és azokat arányosabbankezelni azáltal, hogy válaszát a szóban forgó kockázatokra szabja és figyelembe veszi a jogszerű kereskedelmi és ipari felhasználást is.

Annak érdekében, hogy a Bizottság javaslatai jogszabállyá válhassak, azokat most az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsán belül a tagállamoknak kell elfogadniuk.

Háttér

A2013-2020 időszakra szóló, kábítószer elleni uniós stratégia meghatározta az uniós kábítószer-politika prioritásait. Az új pszichoaktív anyagok megjelenését és gyors terjedését olyan új kihívásként jelöli meg, amelyet sürgősen meg kell oldani, többek között a meglévő uniós jogszabályok megerősítése révén.

Az elmúlt években az EU-ban hetente egy új pszichoaktív anyagot észleltek, és ez a szám a jövőben várhatóan emelkedni fog. 1997 óta a tagállamok több mint 300 anyagot észleltek, amelyek száma 2009 és 2012 között megháromszorozódott (a 2009. évi 24-ről 2012-ben 73-ra).

A jelenlegi uniós eszköz, a 2005/387/JHA tanácsi határozat szerint, a Bizottság javasolhatja a tagállamoknak, hogy az új kábítószerekre büntetőjogi intézkedéseket terjesszenek ki. Ezen új mechanizmusnak hála 9 anyagra vezettek be korlátozó intézkedéseket és büntetőjogi szankciókat. Néhány évvel ezelőtt, 2010-ben a Bizottság javasolta és el is érte az ecstasyhoz hasonló kábítószer, a mefedron EU-szerte történő betiltását (MEMO/10/646), 2013 elején pedig ugyanez az amfetaminhoz hasonló 4-MA nevű kábítószer esetében is megtörtént (IP/13/75). 2013 júniusában a Bizottság javaslatot tett az 5-IT nevű kábítószer betiltására (IP/13/604).

Egy 2011-es jelentés szerint a jelenlegi rendszer képtelen lépést tartani a piacon megjelenő új anyagok nagy számával. Két évbe telik egyetlen anyag korlátozó intézkedések alá helyezése. A bűnözők így meg tudják kerülni a korlátozó intézkedéseket azáltal, hogy az anyag kémiai összetételét némileg megváltoztatják, ami nem enyhíti annak súlyosan káros hatásait. Ezen felül a jelenlegi rendszer (vagy büntetőjogi intézkedés, vagy a fellépés hiánya) korlátozza az Unió cselekvőképességét. A rendszer nem rendelkezik olyan ellenőrző intézkedések tárházával, amelyek lehetővé teszik a gyors és célzott fellépést.

A mai javaslatok választ adnak a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja és az Europol folyamatos figyelmeztetéseire, valamint az Európai Parlament és a tagállamok felhívására (lásd a 2011-es tanácsi következtetéseket) a 2005/387/IB tanácsi határozat naprakésszé tételét illetően.

További információ

Európai Bizottság – Kábítószer-ellenőrzési politika:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_hu.htm

A fiatalok kábítószerekkel kapcsolatos magatartásáról szóló 2011-es Eurobarométer jelentés:

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf

Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja, Európai kábítószerjelentés, 2013:

http://www.emcdda.europa.eu/edr2013

Viviane Reding alelnök, jogérvényesülésért felelős uniós biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1. melléklet

2. melléklet

Az új pszichoaktív anyagok terjedése az EU területén

Tagállam

Az EMCDDA-hoz történt bejelentések i 2005 óta

Az EMCDDA-hoz történt első bejelentések ii 2005 óta

A fogyasztás elterjedtsége (15–24 évesek körében) Eurobarométer 2011

Ausztria

43

11

4 %

Belgium

79

8

4,8 %

Bulgária

108

8

3,4 %

Ciprus

0

0

1,6 %

Horvátország

41

0

NA

Cseh Köztársaság

60

3

4 %

Dánia

62

10

3,8 %

Észtország

0

0

6,2 %

Finnország

98

49

1 %

Franciaország

61

10

5,2 %

Németország

127

35

3,7 %

Görögország

34

0

1,6 %

Magyarország

91

10

1,9 %

Írország

18

4

16,3 %

Olaszország

65

4

0,8 %

Lettország

30

8

8,8 %

Litvánia

4

1

5,2 %

Luxemburg

3

0

6,8 %

Málta

18

1

0,3 %

Hollandia

6

5

3,4 %

Lengyelország

28

12

9 %

Portugália

4

0

5,8 %

Románia

2

0

3,3 %

Szlovákia

35

0

3,1 %

Szlovénia

23

0

6,6 %

Spanyolország

24

4

4,9 %

Svédország

116

33

3,3 %

Egyesült Királyság

123

58

8,2 %

Összesen

1 303

274

EU átlag 5%

Forrás: EMCDDA, az új kábítószerek európai adatbázisa, Európai Bizottság, Eurobarométer gyorsfelmérés 330, a fiatalok kábítószerekkel kapcsolatos attitűdjét vizsgáló Eurobarométer, 2011.

i :

A tagállamok nem kötelesek az EMCDDA-hoz bejelenteni az általuk észlelt valamennyi új pszichoaktív anyagot (bár ösztönzik őket erre), ezért az egyes tagállamokban fellelhető új pszichoaktív anyagok száma valószínűleg magasabb.

ii :

Az anyagnak az EMCDDA-hoz történt legelső bejelentése.


Side Bar