Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. szeptember 19.

Barroso elnök és Edmund Stoiber felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek többet a kkv-k adminisztratív terheinek csökkentéséért, és fokozzák a közigazgatás hatékonyságát

Ma Barroso elnök a növekedés és munkahelyteremtés előmozdításának lehetőségeiről tárgyalt az adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoporttal, amelynek vezetője Dr. Edmund Stoiber, Bajorország korábbi miniszterelnöke. A Bizottság az adminisztratív terhek uniós szintű visszaszorítása által segít a vállalkozásoknak – különösen a kisvállalkozásoknak –, hogy erőforrásaikat a legfőbb tevékenységeikre összpontosíthassák ahelyett, hogy idejüket és pénzüket felesleges papírmunkára áldoznák. A Bizottság továbbá szorosan együttműködik a tagállamokkal az uniós jog végrehajtása terén bevált gyakorlatok megosztásában, hiszen a vállalkozások uniós jogból eredő adminisztratív terheinek akár egyharmada is visszavezethető az uniós követelmények nemzeti végrehajtására.

Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso így fogalmazott: „Az elmúlt öt év során a Bizottság által kezdeményezett intézkedések akár évi 32,3 milliárd EUR-val is csökkenthetik az EU-s vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terheket. Szoros együttműködést kell folytatnunk a tagállamokkal, hogy biztosítsuk: a megtakarítások tényleges könnyítést jelentenek majd a vállalkozásoknak. A Bizottság október elején terjeszti elő a következő intézkedéseket, amelyek révén az EU-s jogszabályok célnak megfelelővé válnak, valamint csökkennek a vállalkozások – különösen a kkv-k – terhei. Ezek az erőfeszítések kulcsfontosságúak, hogy Európát helyes pályára állítsuk, és tovább fokozzuk a növekedést és a munkahelyteremtést.”

Az adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport vezetője, Dr. Edmund Stoiber elégedettségét fejezte ki az adminisztratív terhek visszaszorítására irányuló bizottsági kezdeményezés kapcsán, és így nyilatkozott: „Jelentős eredmény, hogy sikerült meghaladni az egyébként is ambiciózus 25 %-os csökkentési célkitűzést, és 26,1 %-os arányt elérni. A lenyűgöző eredménynek köszönhetően 32,3 milliárd EUR-val kevesebb adminisztratív teher hárul az európai vállalkozásokra. A jövőre való tekintettel azonban még ennél is fontosabb, hogy a Bizottságon belül szemléletváltás valósul meg, így az egyes bizottsági javaslatok bürokratikus vetületeit belsőleg vizsgálhatják meg és mérlegelhetik.”

A magas szintű munkacsoporttal folytatott mai megbeszélés során Barroso elnök hangsúlyozta az adminisztratív terhek csökkentését célzó uniós cselekvési program sikeres befejezését, és köszönetet mondott a munkacsoportnak a támogatásért. A cselekvési programban megjelölt 25 %-os csökkentési célkitűzést elérték és meg is haladták annak köszönhetően, hogy az Európai Parlament és a Tanács eddig 32,3 milliárd EUR-nak (26,1 %) megfelelő intézkedéseket fogadott el. Az intézkedések között szerepel a teljes mértékben elektronikus héa-számlázásra történő átállás és az uniós kereskedelemstatisztikák készítése céljából adatszolgáltatásra köteles vállalkozások számának csökkentése. A legfrissebb kezdeményezés, amelyet idén júniusban fogadtak el, tovább egyszerűsíti a kisvállalkozásokra (legfeljebb 50 főt foglalkoztató vállalkozások) vonatkozó számviteli szabályokat, és a becslések szerint mintegy évi 1,5 milliárd EUR megtakarítást fog eredményezni.

Barroso elnök kiemelte, hogy a Bizottság a 2012 decemberében indított Célravezető és hatásos szabályozás programon (REFIT) keresztül tartja lendületben az intelligens szabályozás programját. Az elmúlt hat hónap során az egyszerűsítés és tehermentesítés további lehetőségeinek feltérképezése céljából az uniós joganyag teljes egészét átvilágították, különös hangsúlyt fektetve a kkv-k szabályozásból eredő terheinek enyhítésére. A Bizottság már foglalkozik azzal a 10 uniós jogszabállyal, amelyeket a 2012 októberétől decemberéig tartó konzultáció keretében a kkv-k és az üzleti szervezetek a legtöbb terhet jelentőként határoztak meg. A REFIT szintén nyomon követi az adminisztratív terhek csökkentésének cselekvési programját, hogy felmérje, tényleg olyan módon történik-e a jogszabályok tagállami végrehajtása, hogy az valódi könnyítést jelentsen a vállalkozásoknak.

Edmund Stoiber felszólította a Tanácsot, hogy kövesse a Bizottság példáját, és rámutatott, hogy az Európai Parlament egy hatásvizsgálattal foglalkozó egységet alakít ki, a Tanácsban azonban nem létezik ilyesfajta bürokrácia-ellenőrzés. Ha az EU komolyan veszi a túlzott adminisztratív terhek elleni küzdelmet, ezen változtatni kell. Ezen túlmenően Stoiber élesen bírálta a tagállamokat, mert némelyikük nem elég tettre kész, és az EU által felkínált számos lehetőség egyikét sem ragadja meg az adminisztratív terhek visszaszorítására. Stoiber szerint javítani kell a helyzeten, és ezt mind a Bizottságnak, mind a Parlamentnek egyértelműen hangsúlyoznia kell az érintett országokkal folytatott párbeszéd során.

Háttér-információk:

A Bizottság arra irányuló erőfeszítései, hogy csökkentse a szabályozásból eredő – ezen belül az adminisztratív – terheket, az intelligens szabályozási programjának részét képezik. Az intelligens szabályozás azt hivatott biztosítani, hogy az európai jogszabályok a lehető leghatékonyabb és legeredményesebb módon szolgálják az emberek és a vállalkozások érdekeit. A Bizottság elkötelezett az intelligens szabályozás különféle eszközeinek (hatásvizsgálatok, értékelések, az érintettekkel folytatott konzultációk) megerősítése iránt, és az adminisztratív terhek értékelése és mérséklése terén szerzett tapasztalatokra építve 2012 decemberében elindította a Célravezető és hatásos szabályozás programot (REFIT). A REFIT-en keresztül a Bizottság szolgálatai az uniós joganyag teljes egészét feltérképezték, hogy feltárják az akadályokat, a hézagokat és a nem hatékony vagy eredménytelen intézkedéseket, továbbá ezek egyszerűsítésének, visszaszorításának vagy hatályon kívül helyezésének lehetőségeit. A REFIT keretében a Bizottság különös hangsúlyt fektet a szabályozásból eredő terhek minimalizálására, kifejezetten a kkv-k vonatkozásában (például kkv-teszt, a kkv-k számára a legtöbb terhet jelentő 10 uniós jogszabály, eredménytábla, kkv-megbízottak hálózata).

Az adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport a Bizottság mellett tanácsadó szerepet tölt be a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terhek kapcsán. A munkacsoport 14 tagből áll, akik közül heten idén, nyilvános pályázati felhívás eredményeként csatlakoztak a csoporthoz. A 2012. december 5-én kapott új megbízatása keretében a munkacsoport 2014. október 31-ig folytatja tevékenységét. Munkája arra összpontosul, hogy mérsékelje a kkv-k terheit, és a tagállamokkal együtt kövesse nyomon az adminisztratív terhek csökkentésének uniós cselekvési programja keretében elfogadott intézkedések hatékony végrehajtását, hiszen az előnyök addig nem fognak érvényesülni, amíg a cselekvési tervet sikeresen végre nem hajtják. A munkacsoport rendszeresen meghív kisvállalkozókat a mindennapi életükben tapasztalt kihívások megvitatása céljából. Ezenkívül tapasztalat- és eszmecserét folytat a tehermentesítés kérdéseiről a biztosokkal és a Bizottság szolgálataival, többek között Andor, Barnier, Cioloş, Geoghegan-Quinn, Kallas, Oettinger, Potočnik és Šemeta biztossal.

További információk:

MEMO/13/786: „Bizottsági kezdeményezés az adminisztratív terhek visszaszorításáért és a szabályozásból származó terhek enyhítéséért – Kérdések és válaszok”

MEMO/13/787: „Az adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport – Kérdések és válaszok”

Látogasson el a Bizottság intelligens szabályozásról szóló honlapjára:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm

Látogasson el a magas szintű munkacsoport honlapjára:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar