Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 19. rujna 2013.

Predsjednik Barroso i Edmund Stoiber pozivaju države članice da pojačaju napore u cilju smanjenja birokracije za MSP i poboljšanja učinkovitosti javnih uprava

Predsjednik Barroso danas je raspravljao o načinima jačanja gospodarskog rasta i zapošljavanja sa Skupinom na visokoj razini za administrativni teret, kojom predsjedava dr. Edmund Stoiber, bivši ministar-predsjednik Bavarske. Smanjenjem birokracije na razini EU-a Komisija pomaže poduzetništvu, naročito malom, da svoja sredstva usmjeri na osnovne djelatnosti umjesto da vrijeme i novac troši na nepotrebnu birokraciju. Osim toga Komisija blisko surađuje s državama članicama u cilju razmjene najbolje prakse pri provedbi zakonodavstva EU-a, s obzirom na to da je gotovo trećina administrativnog tereta nametnutog poduzetništvu, koji proizlazi iz zakonodavstva EU-a, posljedica provedbe zahtjeva EU-a na nacionalnoj razini.

Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je: „U posljednjih pet godina Komisija je poduzela mjere za smanjenje birokracije za poduzetništvo EU-a do visine od 32,3 milijarde EUR godišnje. Moramo blisko surađivati s državama članicama kako bismo osigurali da te uštede zaista pridonesu rasterećenju poduzeća. Početkom listopada Komisija će predstaviti daljnje korake s pomoću kojih želi osigurati da zakonodavstvo EU-a služi svojoj namjeni i smanjiti teret nametnut poduzećima, naročito MSP-u. Taj je trud neophodan kako bi se Europa vratila na pravi put i kako bi se postigli veći rast i zaposlenost.”

Predsjednik Skupine na visokoj razini za administrativni teret dr. Edmund Stoiber izrazio je zadovoljstvo inicijativom Europske komisije za smanjenje administrativnog tereta te izjavio: „Velik je uspjeh da smo premašili ambiciozan cilj smanjenja u visini od 25 % i dosegli 26,1 %. Zahvaljujući tom odličnom rezultatu poduzeća u Europi imat će 32,3 milijarde EUR manje troškova zbog administrativnog tereta. Za budućnost je još važnija promjena načina razmišljanja unutar Komisije, tako da se birokratski učinak svakog od prijedloga može razmotriti i uzeti u obzir unutar njezinih vlastitih službi.”

Predsjednik Barroso na današnjem je sastanku sa skupinom na visokoj razini istaknuo uspjeh Akcijskog programa EU-a za smanjenje administrativnog tereta i zahvalio skupini na podršci. Postignut je cilj smanjenja u visini od 25 % u okviru Akcijskog programa te je čak i premašen, budući da su Europski parlament i Vijeće dosad donijeli mjere u vrijednosti od 32,3 milijarde EUR (26,1 %). Mjerama je obuhvaćen prelazak na potpuno elektronički sustav izdavanja računa s PDV-om i smanjenje broja poduzeća koja moraju dostaviti podatke za statistiku trgovanja unutar EU-a. Zadnja inicijativa, donesena u lipnju ove godine, dodatno pojednostavnjuje računovodstvena pravila za mala poduzeća (s najviše 50 zaposlenih), s procijenjenom godišnjom uštedom od 1,5 milijarde EUR.

Predsjednik Barroso naglasio je da Komisija provodi program za pametno donošenje propisa u okviru programa primjerenosti propisa (REFIT), započetog u prosincu 2012. Posljednjih šest mjeseci pregledano je cjelokupno zakonodavstvo EU-a kako bi se utvrdile daljnje mogućnosti za pojednostavnjenje i smanjenje tereta, s posebnim naglaskom na smanjenju regulatornog tereta za MSP. Komisija već poduzima mjere povezane s 10 najopterećujućih propisa EU-a, koje su kao takve utvrdili MSP i poslovne organizacije u okviru opsežnog savjetovanja koje se održalo u razdoblju od listopada do prosinca 2012. Programom REFIT ujedno se osigurava praćenje programa za smanjenje administrativnog tereta kako bi se utvrdilo provodi li se zakonodavstvo u državama članicama na način kojim se rasterećuju poduzeća.

Gospodin Stoiber pozvao je Vijeće da slijedi primjer Komisije, pri čemu je naglasio da Europski parlament osniva Odjel za ocjenu učinka, za razliku od Vijeća gdje ne postoji takav nadzor birokracije. To se mora promijeniti ako se EU želi ozbiljno suočiti s pretjeranim administrativnim teretom. Osim toga gospodin Stoiber je uputio snažan prigovor državama članicama jer neke od njih nisu dovoljno ambiciozne i ne koriste brojne mogućnosti za smanjenje administrativnog tereta koje nudi EU. Smatra da se u tom se području mora ostvariti napredak, a Komisija i Parlament to moraju jasno naglasiti u kontaktima s dotičnim zemljama.

Pozadina

Napori koje Komisija ulaže u smanjenje regulatornog tereta, uključujući i administrativni, dio su programa za pametno donošenje propisa. Cilj pametnog donošenja propisa je osigurati da europski propisi što učinkovitije i uspješnije služe pojedincima i poduzećima. Komisija se obvezala na jačanje raznih instrumenata za pametno donošenje propisa (ocjena učinka, procjene, savjetovanja s dionicima) pa je u prosincu 2012. pokrenula program primjerenosti propisa (REFIT) koji se oslanja na iskustvo stečeno u području procjenjivanja i smanjenja administrativnog tereta. U okviru programa REFIT službe Komisije pregledale su cjelokupno zakonodavstvo EU-a kako bi utvrdile terete, nedostatke i neučinkovite ili neuspješne mjere te mogućnosti za njihovo pojednostavnjenje, smanjenje ili poništenje. Komisija s pomoću programa REFIT poseban naglasak stavlja na smanjenje regulatornog tereta, posebno za MSP (uključujući test MSP, 10 najopterećujućih propisa EU-a za MSP, pregled uspješnosti rezultata, mrežu izaslanika MSP-a).

Skupina na visokoj razini za administrativni teret Komisiju savjetuje o administrativnom teretu nametnutom poduzećima. Skupina se sastoji od 14 članova, od kojih se sedam skupini pridružilo nakon javnog natječaja ove godine. U skladu s novim mandatom od 5. prosinca 2012., skupina će nastaviti s radom do 31. listopada 2014. Svoj će rad usredotočiti na smanjenje tereta za MSP i praćenje zajedno s državama članicama učinkovite provedbe mjera donesenih u okviru akcijskog programa za smanjenje administrativnog tereta u EU-u, budući da se pozitivni učinci neće osjetiti sve dok akcijski program nije uspješno proveden. Skupina redovito poziva vlasnike malih poduzeća na raspravu o izazovima s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Osim toga razmjenjuje mišljenja i iskustva povezana sa smanjenjem tereta s povjerenicima i službama Komisije, uključujući povjerenike Andor, Barnier, Cioloş, Geoghegan-Quinn, Kallas, Oettinger, Potočnik i Šemeta.

Dodatne informacije

MEMO/13/786: „Inicijative Komisije za smanjenje birokracije i regulatornog tereta – pitanja i odgovori”

MEMO/13/787: „Skupina na visokoj razini za administrativni teret – pitanja i odgovori”

Posjetite web-mjesto Komisije o pametnom donošenju propisa:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm

Posjetite web-mjesto skupine na visokoj razini:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar