Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Περισσότερες προσπάθειες ζητούν από τα κράτη μέλη ο πρόεδρος Barroso και ο Edmund Stoiber για τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις ΜΜΕ και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων διοικήσεών τους

Σήμερα, ο πρόεδρος Barroso είχε συζήτηση με την ομάδα υψηλού επιπέδου για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, της οποίας πρόεδρος είναι ο πρώην Πρωθυπουργός της Βαυαρίας Edmund Stoiber, σχετικά με τους τρόπους τόνωσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η Επιτροπή, μειώνοντας τη γραφειοκρατία σε επίπεδο ΕΕ, βοηθάει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες, να εστιάσουν τους πόρους τους στις βασικές τους δραστηριότητες αντί να δαπανούν χρόνο και χρήματα σε περιττές γραφειοκρατικές εργασίες. Επιπλέον, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη ώστε να ανταλλάσσονται οι καλύτερες πρακτικές ενσωμάτωσης της νομοθεσίας της ΕΕ, δεδομένου ότι έως και το ένα τρίτο του διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις ο οποίος πηγάζει από τη νομοθεσία της ΕΕ οφείλεται στην ενσωμάτωση των απαιτήσεων της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Την τελευταία πενταετία η Επιτροπή δρομολόγησε μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν έως και 32,3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Χρειαζόμαστε τη στενή συνεργασία των κρατών μελών για να διασφαλίσουμε ότι οι οικονομίες αυτές θα ανακουφίσουν πραγματικά τις επιχειρήσεις. Στις αρχές Οκτωβρίου η Επιτροπή θα παρουσιάσει τα επόμενα βήματα που θα καταστήσουν τη νομοθεσία της ΕΕ κατάλληλη για τον σκοπό που υπηρετεί και θα μειώσουν τον φόρτο για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις ΜΜΕ. Οι προσπάθειες αυτές είναι ουσιαστικές και θα επαναφέρουν την Ευρώπη σε πορεία ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.»

Ο πρόεδρος της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, δρ Edmund Stoiber, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και δήλωσε: «Είναι μεγάλη επιτυχία η υπέρβαση του φιλόδοξου στόχου για μείωση της γραφειοκρατίας κατά 25%, η οποία τελικά μειώθηκε κατά 26,1%. Χάρη στο εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη επιβαρύνονται λιγότερο διοικητικά κατά 32,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ακόμη σημαντικότερη θα αποβεί στο μέλλον η αλλαγή νοοτροπίας στο εσωτερικό της Επιτροπής, που έχει ως αποτέλεσμα να εξετάζεται και να συνεκτιμάται ο γραφειοκρατικός αντίκτυπος της κάθε πρότασης που υποβάλλεται.»

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση με την ομάδα υψηλού επιπέδου ο πρόεδρος Barroso επισήμανε την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος δράσης της ΕΕ για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και ευχαρίστησε την ομάδα για την υποστήριξή της. Ο στόχος του προγράμματος δράσης για μείωση κατά 25% επιτεύχθηκε και ξεπεράστηκε χάρη στα μέτρα που εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία αντιπροσωπεύουν αξία 32,3 εκατομμυρίων ευρώ (26,1%). Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη στροφή προς ένα πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα τιμολόγησης ΦΠΑ και τη μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων που οφείλουν να παρέχουν στοιχεία για τις στατιστικές των ενδοενωσιακών συναλλαγών. Η τελευταία πρωτοβουλία, η οποία εγκρίθηκε φέτος τον Ιούνιο, απλουστεύει ακόμη περισσότερο τους λογιστικούς κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις (με 50 απασχολουμένους κατ’ ανώτατο όριο), αφού αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ετήσια εξοικονόμηση της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Ο πρόεδρος Barroso τόνισε ότι η Επιτροπή εφαρμόζει την ατζέντα της για την έξυπνη νομοθεσία με γνώμονα το πρόγραμμά της για την καταλληλότητα της νομοθεσίας (REFIT), το οποίο δρομολόγησε τον Δεκέμβριο του 2012. Το τελευταίο εξάμηνο, εξετάστηκε το σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό να εντοπιστούν περαιτέρω δυνατότητες απλούστευσης και μείωσης του φόρτου, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του φόρτου που συνεπάγονται οι κανονιστικές ρυθμίσεις για τις ΜΜΕ. Η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει δράση για τις 10 επαχθέστερες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, οι οποίες εντοπίστηκαν από τις ΜΜΕ και τις επιχειρηματικές οργανώσεις σε ευρεία διαβούλευση που διεξήχθη από τον Οκτώβριο ως τον Δεκέμβριο του 2012. Το REFIT παρακολουθεί επίσης το πρόγραμμα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και εξετάζει κατά πόσον ενσωματώνεται η νομοθεσία στο δίκαιο των κρατών μελών με τέτοιο τρόπο ώστε να ανακουφίζονται πραγματικά οι επιχειρήσεις.

Ο κ. Stoiber ζήτησε από το Συμβούλιο να ακολουθήσει το παράδειγμα της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιουργεί διοικητική μονάδα για την εκτίμηση του αντικτύπου, δεν υπάρχει ανάλογος έλεγχος της γραφειοκρατίας από το Συμβούλιο. Αυτό πρέπει να αλλάξει, εάν πραγματικά εννοεί η ΕΕ να καταπολεμήσει τον υπερβολικό διοικητικό φόρτο. Επιπλέον, ο κ. Stoiber επέκρινε σοβαρά τα κράτη μέλη, επειδή μερικά από αυτά δεν έχουν την απαραίτητη βούληση και δεν χρησιμοποιούν τις πολυάριθμες ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ για τη μείωση του διοικητικού φόρτου τους. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί, σύμφωνα με τον κ. Stoiber, και θα πρέπει να υπογραμμιστεί ξεκάθαρα από την Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο στις επαφές που θα έχουν με τις ενδιαφερόμενες χώρες.

Πλαίσιο:

Οι προσπάθειες της Επιτροπής να μειώσει τον κανονιστικό φόρτο, καθώς και τον διοικητικό φόρτο, είναι μέρος της ατζέντας της για την έξυπνη νομοθεσία. Η έξυπνη νομοθεσία αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία εξυπηρετεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τον αποτελεσματικότερο και ουσιαστικότερο δυνατό τρόπο. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να ενισχύσει τα διάφορα εργαλεία έξυπνης νομοθεσίας που διαθέτει (εκτιμήσεις αντικτύπου, αξιολογήσεις, διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη) και, γι’ αυτό, δρομολόγησε τον Δεκέμβριο του 2012 το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), στηριζόμενη στην πείρα της από αξιολογήσεις και μέτρα μείωσης του διοικητικού φόρτου. Μέσω του REFIT, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν το σύνολο της ενωσιακής νομοθεσίας για να χαρτογραφήσουν τις επιβαρύνσεις, τα κενά και τα αναποτελεσματικά ή ανορθολογικά μέτρα και τις δυνατότητες απλούστευσης, περικοπής ή κατάργησής τους. Στο πλαίσιο του REFIT, η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ελαχιστοποίηση του φόρτου λόγω κανονιστικών ρυθμίσεων, ιδίως για τις ΜΜΕ (μεταξύ άλλων, «τεστ ΜΜΕ», 10 επαχθέστερες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ για τις ΜΜΕ, πίνακας αποτελεσμάτων, δίκτυο απεσταλμένων για τις ΜΜΕ).

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για τη μείωση του διοικητικού φόρτου συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τον διοικητικό φόρτο που επωμίζονται οι επιχειρήσεις. Η ομάδα έχει 14 μέλη, από τα οποία επτά προσχώρησαν στην ομάδα φέτος, έπειτα από δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Βάσει της νέας της εντολής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, η ομάδα θα συνεχίσει το έργο της έως τις 31 Οκτωβρίου 2014. Θα εστιάσει τις εργασίες της στη μείωση του φόρτου για τις ΜΜΕ και στην παρακολούθηση, μαζί με τα κράτη μέλη, της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των μέτρων που εκδίδονται βάσει του προγράμματος δράσης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ, επειδή τα οφέλη δεν θα υλοποιηθούν έως ότου υλοποιηθεί επιτυχώς το πρόγραμμα δράσης. Η ομάδα καλεί τακτικά ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων να συζητήσουν τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Επιπλέον, ανταλλάσσει απόψεις και εμπειρίες για θέματα μείωσης του φόρτου με τους επιτρόπους και με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, με τους επιτρόπους Andor, Barnier, Cioloş, Geoghegan-Quinn, Kallas, Oettinger, Potočnik και Šemeta.

Περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/13/786: «Commission initiatives to cut red-tape and reduce regulatory burden – Questions and Answers»

MEMO/13/787: «The High Level Group on Administrative Burdens – Questions and Answers»

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για την έξυπνη νομοθεσία:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ομάδας υψηλού επιπέδου:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm

Αρμόδιοι για επικοινωνία:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar