Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 september 2013

Miljö: Trafikantveckan ska få EU:s städer att satsa på renare luft och alternativa transportmedel

Över 2000 europeiska städer förväntas delta i den tolfte upplagan av Europeiska trafikantvecka som börjar i dag. I år sträcker sig veckan till och med den 22 september under temat "Ren luft – ditt vägval!". Kampanjen ska informera om transporternas inverkan på den lokala luftkvaliteten och uppmuntrar allmänheten att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande genom att ändra sitt dagliga rörlighetsmönster.

–I år är huvudtemat hur våra dagliga val påverkar luften och vår hälsa, säger Janez Potočnik, miljökommissionär. Potočnik menar även att städer har ett viktigt ansvar när det gäller att förbättra transportalternativen. Genom opinionsbildning och miljövänligare alternativ skulle städer kunna bli mera attraktiva för människor att bo i, fortsätter han och tillägger:Ren luft? Det är ditt vägval!

Årets Europeiska trafikantvecka och den efterföljande Do the Right Mix-kampanjen påminner oss om att vi alla spelar en viktig roll i kampen mot luftföroreningarna i städerna, säger Siim Kallas, transportkommissionär. Om vi förändrar våra vanor kan vi förbättra vår livskvalitet, t.ex. genom att cykelpendla eller åka kollektivt i stället för att ta bilen.

Trafikantveckan 2013 äger rum vid en tidpunkt då EU:s beslutsfattare ser över unionens luftpolitik för att kunna lägga fram en reviderad strategi senare under året. Dålig luftkvalitet har fortfarande en stor inverkan på de europeiska medborgarnas hälsa då den leder till sjukdomar i andningsvägarna, hjärtkomplikationer, förtida dödsfall och kortare förväntad livslängd. Luftföroreningar påverkar även miljön och leder till försurning, förlust av biologisk mångfald, ozonnedbrytning och klimatförändringar.

Stadstrafiken orsakar alltmer luftföroreningar — särskilt i form av partiklar och kvävedioxid. Lokala myndigheter har ofta ansvar för att utveckla transportstrategier som möter transportbehov, skyddar miljön, förbättrar luftkvaliteten och gör staden till en bättre plats att leva i.

Med mottot ”Ren luft - ditt vägval!” – betonar Europeiska trafikantveckan att vi alla kan dra vårt strå till stacken och att även små förändringar, som att ge människor fler möjligheter att använda offentliga transportmedel, samåkning, pendling med cykel istället för bil, eller att helt enkelt gå, kan förbättra livskvaliteten i de europeiska städerna.

Bakgrund

Europeiska trafikantveckan är en årlig kampanj om hållbar rörlighet i städer som anordnas med stöd av Europeiska kommissionen. Kampanjen, som pågår den 16-22 september varje år, har som syfte att uppmuntra europeiska lokala myndigheter att informera om och verka för hållbara transporter, och att uppmuntra allmänheten att pröva alternativ till privatbilismen.

Europeiska trafikantveckan fick sin början 1998 med den franska ”I stan utan min bil”-dagen. Detta initiativ hålls fortfarande i september varje år för att uppmuntra städer att stänga gator för motorfordon för en dag. Detta gör det möjligt för allmänheten att se en annan sida av sina städer, och uppmuntrar till att använda hållbara transportsätt samtidigt som det ökar medvetenheten om de miljömässiga konsekvenserna av medborgarnas val av transportmedel. Framgången för detta franska initiativ ledde till lanseringen av Europeiska trafikantveckan år 2002.

Sedan dess har den europeiska trafikantveckan spridits över hela Europa och runt om i världen. Under 2012 registrerade sig 2 158 städer, som företräder 147,6 miljoner medborgare, för kampanjen. Det har totalt genomförts 7 717 permanenta åtgärder, i första hand med fokus på infrastruktur för cykling och gång, för att dämpa trafiken, förbättra tillgången till transporter samt öka medvetenheten om hållbart resebeteende.

De europeiska lokala myndigheterna har uppmanats att underteckna Europeiska trafikantveckans stadga och offentliggöra sina program på http://www.mobilityweek.eu/. Städer som planerar en hel veckas evenemang mellan den 16 och 22 september, inför permanenta åtgärder och inrättar en bilfri dag kan också ansöka om europeiska trafikantveckans pris och sälla sig till de tidigare pristagarna Zagreb (Kroatien), Bologna (Italien), Gävle (Sverige) och Budapest (Ungern).

Läs mer:

http://www.mobilityweek.eu/

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar