Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 16. septembra 2013

Okolje: teden mobilnosti posvečen čistejšemu zraku z alternativnim mestnim prevozom

Več kot 2 000 evropskih mest naj bi sodelovalo v evropskem tednu mobilnosti, ki se začenja danes in poteka že dvanajsto leto zapored. Letos bo teden mobilnosti potekal do 22. septembra pod geslom „Vaš korak za čistejši zrak!“ Kampanja bo namenjena ozaveščanju o vplivu prometa na kakovost zraka v lokalnem okolju in spodbujanju državljanov, da izboljšajo svoje zdravje in počutje s spremembo vsakdanjih potovalnih navad.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Letos se posvečamo vprašanju, kako vsakdanje izbire vplivajo na zrak in naše zdravje. Mesta imajo zelo pomembno vlogo pri izboljšanju načinov prevoza. Če se dvigne ozaveščenost in poveča ponudba okolju prijaznih alternativnih oblik prevoza, lahko mesta postanejo privlačnejša za življenje. Naredite korak za čistejši zrak!“

Evropski komisar za mobilnost in promet Siim Kallas je povedal: „Letošnji evropski teden mobilnosti in spremljajoča kampanja „Izberi pravo kombinacijo“ nas opominjata, da moramo vsi prispevati k zmanjševanju onesnaževanja zraka v mestih. Spremembe navad, na primer vožnja s kolesom namesto z avtom ali uporaba javnega prevoza, lahko izboljšajo našo kakovost življenja.“

Letošnji teden mobilnosti poteka v času, ko oblikovalci politik EU pregledujejo politiko, ki ureja kakovost zraka, da bi še letos uvedli spremenjeno strategijo. Slaba kakovost zraka še naprej znatno vpliva na zdravje evropskih državljanov, kar vodi do dihalnih in srčnih zapletov, prezgodnje smrti in krajše pričakovane življenjske dobe. Onesnaževanje zraka ima poleg tega vpliv na okolje, ki se kaže v zakisovanju, izgubi biotske raznovrstnosti, tanjšanju ozonskega plašča in podnebnih spremembah.

Mestni promet postaja čedalje večji vir onesnaževanja zraka, zlasti zaradi izpustov delcev in dušikovega dioksida. Lokalni organi so pogosto odgovorni za razvoj strategij mestnega prometa, ki ustrezajo zahtevam mobilnosti, varujejo okolje, izboljšujejo kakovost zraka in mesta naredijo privlačnejša za življenje.

S sloganom „Vaš korak za čistejši zrak“ evropski teden mobilnosti poudarja, da je odgovornost na vseh in da že majhne spremembe, kot so večja razpoložljivost mestnega prevoza, vožnje v skupinah, uporaba kolesa namesto avtomobila ali preprosto hoja, lahko izboljšajo kakovost življenja v evropskih mestih.

Ozadje

Evropski teden mobilnosti je vsakoletna kampanja o trajnostni mobilnosti v mestih, organizirana ob podpori Evropske komisije. Namen kampanje, ki vsako leto poteka od 16.–22. septembra, je spodbuditi evropske lokalne organe, da uvedejo in spodbudijo trajnostne prometne ukrepe ter povabijo državljane, da preskusijo alternative osebnim avtomobilom.

Evropski teden mobilnosti se je začel leta 1998 v Franciji z dnevom, ki je potekal pod geslom „V mesto brez avtomobila“. Pobuda še vedno poteka vsako leto septembra, mesta pa so pozvana, da za en dan zaprejo ulice za motoriziran promet. Državljani lahko tako vidijo drugo plat svojih mest, kar je spodbuda za uporabo trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanje o okoljskem vplivu izbire prevoza. Uspeh francoske pobude je pripeljal do uvedbe evropskega tedna mobilnosti leta 2002.

Od takrat se je vpliv evropskega tedna mobilnosti razširil po celi Evropi in po svetu. Leta 2012 je v kampanji sodelovalo 2 158 mest oziroma 147,6 milijona državljanov. Skupno je bilo uvedenih 7 717 trajnih ukrepov, zlasti v zvezi z infrastrukturo za kolesarje in pešce, razbremenitvijo prometa, izboljšanjem dostopnosti prevoza in ozaveščanjem o uporabi trajnostnih oblik prevoza.

Evropski lokalni organi so bili pozvani, da podpišejo listino „Evropski teden mobilnosti“ in objavijo svoje programe na spletni strani www.mobilityweek.eu/Mesta, ki načrtujejo dogodke za cel teden od 16. do 22. septembra, uvedbo trajnih ukrepov in dan brez avtomobila, se lahko potegujejo za nagrado evropskega tedna mobilnosti in se tako pridružijo dobitnikom iz prejšnjih let, ki so bili Zagreb (Hrvaška), Bologna (Italija), Gävle (Švedska) in Budimpešta (Madžarska).

Več informacij:

http://www.mobilityweek.eu/


Side Bar