Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 september 2013

Milieu: de Mobiliteitsweek beoogt schonere lucht door alternatief stedelijk vervoer

Naar verwachting zullen meer dan 2 000 Europese steden en gemeenten deelnemen aan de 12e Europese Mobiliteitsweek, die vandaag begint. Dit jaar loopt de week tot en met 22 september onder het motto "Schone lucht — Jij bent aan zet!". De campagne wil het bewustzijn van het effect van het vervoer op de plaatselijke luchtkwaliteit vergroten, en spoort de burgers aan hun gezondheid en welzijn te verbeteren door hun dagelijkse mobiliteitsgedrag te veranderen.

Janez Potočnik, Europees Commissaris voor Milieu, zei: "Dit jaar kijken we vooral naar het effect dat onze keuzen van elke dag hebben op de lucht en onze gezondheid. Steden hebben een belangrijke rol te spelen bij de verbetering van de vervoeropties. Door bewustmaking en het aanbieden van groenere alternatieven kunnen steden ook aantrekkelijker worden om in te wonen. Als het om schone lucht gaat, ben jij aan zet!"

Siim Kallas, Europees Commissaris voor Vervoer en Mobiliteit, zei: "Deze Europese Mobiliteitsweek en de begeleidende campagne Do the Right Mix herinneren ons eraan dat bij de bestrijding van luchtverontreiniging in de steden voor ons allen een rol is weggelegd. Door onze gewoonten te veranderen, bijvoorbeeld door niet per auto maar per fiets naar het werk te gaan, of door te kiezen voor het openbaar vervoer, kunnen we onze levenskwaliteit verbeteren."

De editie 2013 vindt plaats op een tijdstip waarop de beleidsmakers van de EU het beleid inzake luchtkwaliteit opnieuw bekijken teneinde later in het jaar een herziene strategie voor te stellen. Slechte luchtkwaliteit heeft nog steeds een grote invloed op de gezondheid van de Europese burgers, en leidt tot hart- en ademhalingsproblemen, vroegtijdige sterfte en een kortere levensverwachting. Luchtverontreiniging heeft ook gevolgen voor het milieu, namelijk verzuring, afname van de biodiversiteit, afbraak van de ozonlaag en klimaatverandering.

Het stadsverkeer is een groeiende bron van luchtverontreiniging — met name waar het gaat om zwevende deeltjes en stikstofdioxide. Lokale overheden hebben vaak de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van stedelijkvervoerstrategieën die voldoen aan de vraag naar mobiliteit, het milieu beschermen, de luchtkwaliteit verbeteren en de stad een betere plaats maken om in te leven.

Met het motto "Schone lucht — Jij bent aan zet!" — beklemtoont de Europese Mobiliteitsweek dat we allemaal een rol te vervullen hebben en dat zelfs kleine veranderingen, zoals het aanbieden van meer mogelijkheden om het openbaar vervoer te nemen, samen reizen, per fiets in plaats van per auto naar het werk gaan, of eenvoudig te voet, de levenskwaliteit in Europese steden en gemeenten kunnen verbeteren.

Achtergrond

De Europese Mobiliteitsweek is een jaarlijkse campagne voor duurzame stedelijke mobiliteit, die wordt georganiseerd met steun van de Europese Commissie. De campagne, die elk jaar van 16 tot en met 22 september wordt gehouden, wil de Europese lokale autoriteiten aanmoedigen om duurzaam vervoer te organiseren en te bevorderen, en de burgers aanzetten om alternatieven voor de auto uit te proberen.

De Europese Mobiliteitsweken begonnen in 1998 met de Franse "Autovrije dag in de stad". Dit initiatief, dat nog steeds elk jaar in september plaatsvindt, moedigt steden en gemeenten aan gemotoriseerde voertuigen een dag lang uit de straten te bannen. Daardoor kunnen burgers hun stad of gemeente in een ander licht zien, waarbij zij worden aangemoedigd zich op duurzame wijze te verplaatsen en zij bewust worden gemaakt van de milieueffecten van hun vervoerskeuze. Het welslagen van dit Franse initiatief leidde in 2002 tot de eerste Europese Mobiliteitsweek.

Sindsdien heeft de Europese Mobiliteitsweek in heel Europa en over heel de wereld een steeds grotere impact. In 2012 namen 2 158 steden met 147,6 miljoen burgers deel aan de campagne. In totaal zijn 7 717 permanente maatregelen genomen, die voornamelijk waren gericht op de infrastructuur voor fietsers en voetgangers, verkeersremming, verbetering van de toegankelijkheid van het vervoer en bewustmaking inzake duurzaam reisgedrag.

De Europese lokale autoriteiten is gevraagd het Handvest inzake de Europese Mobiliteitsweek te ondertekenen en hun programma bekend te maken op www.mobilityweek.eu. Steden en gemeenten die van 16 tot en met 22 september een volledige week van evenementen plannen, permanente maatregelen nemen en een autovrije dag houden, kunnen ook meedingen naar de prijs van de Europese Mobiliteitsweek en de opvolger worden van de eerdere prijswinnaars Zagreb (Kroatië), Bologna (Italië), Gävle (Zweden) en Boedapest (Hongarije).

Nadere informatie:

http://www.mobilityweek.eu/

Contact:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar