Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 16. septembrī

Vide: Mobilitātes nedēļa pilsētniekus aicina uz alternatīviem transporta veidiem un tīrāku gaisu

Paredzams, ka vairāk nekā 2000 Eiropas pilsētu piedalīsies 12. Eiropas Mobilitātes nedēļā, kura sākas šodien. Pasākums ar devīzi "Tava rīcība attīra gaisu!" šogad notiks līdz 22. septembrim. Kampaņa informē par to, kā transports ietekmē vietējo gaisa kvalitāti, un rosina pilsētniekus uzlabot savu veselību un labsajūtu, mainot ikdienas pārvietošanās paradumus.

Vides eirokomisārs Janess Potočniks sacīja: "Šogad mēs galveno uzmanību pievēršam tam, kā mūsu ikdienas izvēle ietekmē gaisa kvalitāti un mūsu veselību. Transporta risinājumu pilnveidošanā liela loma ir pilsētām. Modinot sabiedrības apziņu un piedāvājot zaļākas alternatīvas, pilsētas var kļūt dzīvošanai pievilcīgākas. Tīrs gaiss ir atkarīgs no jūsu rīcības!"

Par transportu un mobilitāti atbildīgais eirokomisārs Sīms Kallass teica: "Šogad Eiropas Mobilitātes nedēļa un līdztekus notiekošā kampaņa Do the Right Mix atgādina, ka pret gaisa piesārņojumu pilsētās jācīnās ikvienam no mums. Mainīdami paradumus, piemēram, no automobiļa pārsēzdamies uz velosipēda vai izvēlēdamies sabiedrisko transportu, varam uzlabot sev dzīves kvalitāti."

2013. gadā nedēļa notiek laikā, kad ES politikas veidotāji pārskata gaisa kvalitātes politiku, lai šogad nāktu klajā ar uzlabotu stratēģiju. Slikta gaisa kvalitāte joprojām būtiski ietekmē Eiropas iedzīvotāju veselību un rada elpošanas un sirds un asinsvadu sistēmas traucējumus, palielina pāragras nāves biežumu un saīsina paredzamo mūža ilgumu. Gaisa piesārņotība negatīvi ietekmē arī vidi, paaugstina tās skābumu, mazina bioloģisko daudzveidību, noārda ozona slāni un veicina klimata pārmaiņas.

Pilsētu satiksme arvien biežāk piesārņo gaisu — jo īpaši ar cietajām daļiņām un slāpekļa dioksīdu. Daudzviet no pilsētu pašvaldībām gaida, lai tās izstrādātu tādu satiksmes attīstības stratēģiju, kas atbilstu pieprasījumam pēc mobilitātes, saudzētu vidi, paaugstinātu gaisa kvalitāti un kopumā uzlabotu pilsētnieku dzīves apstākļus.

Eiropas mobilitātes nedēļa ar devīzi "Tava rīcība attīra gaisu!" uzsver, ka pozitīvas pārmaiņas jāveicina ikvienam no mums un ka dzīves kvalitāti Eiropas pilsētās var paaugstināt pat nelieli uzlabojumi, piemēram, iedzīvotājiem piedāvātas plašākas iespējas braukt ar sabiedrisko transportu, kopīgi izmantot vienu vieglo automobili, uz darbu doties ar velosipēdu, nevis ar auto, vai iet kājām.

Vispārīga informācija

Eiropas Mobilitātes nedēļa ir uz ilgtspējīgu mobilitāti pilsētvidē vērsta gadskārtēja kampaņa, kas notiek ar Eiropas Komisijas atbalstu. Kampaņa katru gadu risinās no 16. līdz 20. Septembrim; tās mērķis ir mudināt Eiropas pilsētu pašvaldības ieviest un atbalstīt ilgtspējīgus satiksmes risinājumus un aicināt pilsētniekus personīgā automobiļa vietā izmantot citas alternatīvas.

Eiropas Mobilitātes nedēļas tradīcija sākās 1998. gadā Francijā ar "Dienu bez auto". Šāds pasākums Francijā joprojām notiek katru septembri, un tajā pilsētas tiek aicinātas uz vienu dienu slēgt ielas motorizēto transportlīdzekļu satiksmei. Iedzīvotājiem paveras iespēja savu pilsētu ieraudzīt no citas puses, viņus rosina izmantot ilgtspējīgus transporta veidus un dziļāk apzināties, kā pārvietošanās līdzekļa izvēle ietekmē vidi. Francijas ierosmes panākumi pamudināja 2002. gadā uzsākt Eiropas Mobilitātes nedēļas tradīciju.

Kopš tā laika Eiropas Mobilitātes nedēļas ietekme visā Eiropā un arī citur ir arvien palielinājusies. 2012. gadā dalību kampaņā pieteica 2158 pilsētas ar 147,6 miljoniem iedzīvotāju. Pavisam ir iedibināti 7717 pastāvīgi pasākumi, kuros galvenā uzmanība ir pievērsta velobraucējiem un kājāmgājējiem paredzētajai infrastruktūrai, satiksmes intensitātes mazināšanai, transporta piekļūstamības uzlabošanai un aktīvākai informēšanai par ilgtspējīgiem pārvietošanās paradumiem.

Eiropas pašvaldības ir aicinātas parakstīt "Eiropas Mobilitātes nedēļas hartu" un savas programmas publicēt vietnē www.mobilityweek.eu. Pilsētas, kas no 16. līdz 22. septembrim plāno intensīvu pasākumu programmu, iedibina pastāvīgus pasākumus un rīko dienu bez auto, var pieteikties arī uz Eiropas Mobilitātes nedēļas balvu un pievienoties agrāko gadu balvu ieguvējām Zagrebai (Horvātija), Boloņai (Itālija), Gēvlei (Zviedrija) un Budapeštai (Ungārija).

Plašāka informācija pieejama:

http://www.mobilityweek.eu/

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar