Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 16 d.

Aplinka. Judumo savaitė: alternatyvios miesto transporto priemonės – švaresnis oras

Tikimasi, kad šiandien prasidedančioje dvyliktą kartą rengiamoje Europos judumo savaitės kampanijoje dalyvaus per 2000 Europos miestų. Šiais metais ji vyks iki rugsėjo 22 d., o jos šūkis „Švarus oras jūsų rankose!“ Kampanijos metu piliečiai daugiau sužinos apie transporto poveikį vietos oro kokybei, bus raginami keisti kasdienius judumo įpročius ir taip gerinti sveikatą ir didinti gerovę.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Šiais metais atkreipiame dėmesį į mūsų kasdienių veiksmų poveikį orui ir sveikatai. Miestų vaidmuo labai svarbus suteikiant daugiau transporto pasirinkimo galimybių. Didindami informuotumą ir siūlydami ekologiškesnio transporto alternatyvų miestai gali tapti patrauklesne vieta gyventi. Taigi švarus oras – jūsų rankose!“

Už transportą ir judumą atsakingas Komisijos narys Siimas Kalasas sakė: „Šiais metais Europos judumo savaite ir drauge vykstančia kampanija „Rinkis tinkamą derinį“ primenama, kad prie miestų oro taršos mažinimo turime prisidėti visi. Pakeitę įpročius ir, pavyzdžiui, į darbą važinėdami dviračiu ar viešuoju transportu, o ne automobiliu, galime pagerinti savo gyvenimo kokybę.“

2013 m. kampanija rengiama kaip tik tada, kai ES politikos formuotojai peržiūri oro politiką, nes dar šiais metais ketinama paskelbti patikslintą strategiją. Prasta oro kokybė toliau labai neigiamai veikia europiečių sveikatą – su ja susijusios kvėpavimo ir širdies komplikacijos, ankstyva mirtis, trumpesnė gyvenimo trukmė. Oro tarša taip pat veikia aplinką, nes lemia dirvožemio rūgštėjimą, biologinės įvairovės mažėjimą, ardo ozono sluoksnį ir skatina klimato kaitą.

Oro tarša, ypač kietosiomis dalelėmis ir azoto dioksidu, vis labiau didėja dėl miestų eismo. Miesto transporto strategijas, kuriomis atsižvelgiama į judumo paklausą, saugoma aplinka, gerinama oro kokybė ir gerinamos gyvenimo mieste sąlygos, paprastai rengia vietos valdžios institucijos.

Europos judumo savaitės šūkiu „Švarus oras jūsų rankose!“ pabrėžiama, kad prisidėti galime visi ir kad net maži pokyčiai gali pagerinti gyvenimo Europos miestuose kokybę, pavyzdžiui, jeigu žmonės turės daugiau galimybių naudotis viešuoju transportu, jeigu į darbą automobiliais vyks ne po vieną, o kartu su kolegomis, jeigu važiuos ne automobiliais, o dviračiais arba paprasčiausiai vaikščios pėsti.

Pagrindiniai faktai

Europos judumo savaitė – Europos Komisijos remiama kasmetinė tvaraus judumo mieste kampanija. Kampanijos, vykstančios kiekvienų metų rugsėjo 16–22 d., tikslas – paskatinti Europos vietos valdžios institucijas taikyti ir propaguoti tvarias transporto priemones ir skatinti piliečius išmėginti alternatyvas asmeniniam automobiliui.

Europos judumo savaitės ištakos – 1998 m. Prancūzijos iniciatyva surengta „Diena be automobilio“. Ši tradicija vis dar tęsiama: kiekvienų metų rugsėjo mėnesį miestai yra raginami vienai dienai uždaryti gatves variklinėms transporto priemonėms. Tai leidžia žmonėms į savo miestus pažvelgti kitaip, išbandyti tvarias transporto rūšis, geriau suvokti savo transporto būdo pasirinkimo poveikį aplinkai. Prancūzijos iniciatyvos sėkmė paskatino 2002 m. pradėti rengti Europos judumo savaitės kampaniją.

Nuo tada Europos judumo savaitė išpopuliarėjo ir Europoje, ir visame pasaulyje. 2012 m. dalyvauti kampanijoje užsiregistravo 2158 miestai, kuriuose iš viso gyvena 147,6 mln. gyventojų. Iš viso įvesta 7717 nuolatinių priemonių, kurios daugiausia skirtos dviračių ir vaikščiojimo infrastruktūrai plėtoti, eismui mažinti, transporto prieinamumui gerinti ir informuotumui apie tvaraus keliavimo įpročius didinti.

Europos vietos valdžios institucijos kviečiamos pasirašyti Europos judumo savaitės chartiją ir paskelbti savo programas puslapyje http://www.mobilityweek.eu. Miestai, planuojantys visos savaitės (rugsėjo 16–22 d.) renginius, įvedantys nuolatinių priemonių, rengiantys dieną be automobilio, taip pat gali pretenduoti į Europos judumo savaitės apdovanojimą ir prisijungti prie jį jau gavusių miestų: Zagrebo (Kroatija), Bolonijos (Italija), Jevlės (Švedija) ir Budapešto (Vengrija).

Daugiau informacijos ieškokite:

http://www.mobilityweek.eu


Side Bar