Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 16. syyskuuta 2013

Liikkujan viikon tavoitteena puhtaampi ilma vaihtoehtoista kaupunkiliikennettä hyödyntämällä

Yli 2 000:n eurooppalaisen kaupungin ja kunnan odotetaan osallistuvan tänään alkavaan Euroopan liikkujan viikkoon. Liikkujan viikko järjestetään 12:tta kertaa, ja se jatkuu 22. syyskuuta saakka. Tämän vuoden teemana ovat ilmansaasteet ja mottona ”Mieti miten kuljet!”. Kampanjalla halutaan lisätä tietoisuutta liikenteen vaikutuksista paikalliseen ilmanlaatuun ja kannustaa kansalaisia parantamaan terveyttään ja hyvinvointiaan muuttamalla päivittäisiä liikkumistapojaan.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik kertoi, että tänä vuonna keskitytään siihen, miten arkiset valintamme vaikuttavat ilmanlaatuun ja terveyteen. ”Kaupungit ovat merkittävässä asemassa pyrittäessä kehittämään vaihtoehtoisia liikennemuotoja”, jatkoi Potočnik, ”Kun lisätään tietoisuutta ja tarjotaan ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, kaupungeista voi tulla viihtyisämpiä asuinpaikkoja. Puhtaan ilman vuoksi kannattaa miettiä miten kuljet!”

Liikenteestä ja liikkumisesta vastaava komissaari Siim Kallas totesi, että ”tämänvuotinen Liikkujan viikko ja siihen liittyvä Kulje viisaasti -kampanja muistuttavat siitä, että me kaikki voimme osallistua kaupunkien ilmansaasteiden torjumiseen. Voimme parantaa elämänlaatuamme muuttamalla tapojamme, esimerkiksi kulkemalla työmatkat polkupyörällä auton sijasta tai valitsemalla julkisen liikenteen.”

Vuoden 2013 tapahtuma sattuu ajankohtaan, jolloin EU:n päätöksentekijät ovat tarkastelemassa ilmanlaatupolitiikkaa uudelleen tarkoituksenaan julkistaa tarkistettu strategia myöhemmin tänä vuonna. Huonolla ilmanlaadulla on edelleen suuri vaikutus Euroopan kansalaisten terveyteen. Se johtaa hengitystie- ja sydänongelmiin, ennenaikaisiin kuolemiin ja eliniän lyhenemiseen. Ilmansaasteet vaikuttavat myös ympäristöön ja johtavat happamoitumiseen, biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen, otsonikatoon ja ilmastonmuutokseen.

Kaupunkiliikenne tuottaa yhä enemmän ilmansaasteita, eritoten hiukkaspäästöjä ja typpidioksidia. On usein paikallisviranomaisten vastuulla kehittää kaupunkiliikenteen strategioita, joilla täytetään asukkaiden liikkumistarpeet, suojellaan ympäristöä, parannetaan ilmanlaatua ja tehdään kaupungista parempi paikka elää.

Kampanjan iskulause ”Mieti miten kuljet!” korostaa, että meidän jokaisen on tehtävä osuutemme ja että pienetkin muutokset, kuten vaihtoehtojen lisääminen julkisessa liikenteessä, kimppakyydit tai kulkeminen töihin pyörällä tai kävellen auton sijasta, voivat parantaa elämänlaatua Euroopan kaupungeissa.

Taustaa

Euroopan liikkujan viikko on kestävän kaupunkiliikenteen vuosittainen kampanja, jota Euroopan komissio tukee. Kampanja järjestetään joka vuosi 16.–22. syyskuuta, ja sen tavoitteena on rohkaista Euroopan paikallisviranomaisia ottamaan käyttöön ja edistämään kestävän liikenteen toimenpiteitä sekä saada kansalaiset kokeilemaan vaihtoehtoja yksityisautoilulle.

Euroopan liikkujan viikon tarina alkoi vuonna 1998 Ranskan Autottomasta päivästä. Edelleen joka vuosi syyskuussa kaupunkeja kannustetaan sulkemaan katuja moottoriliikenteeltä yhden päivän ajaksi. Näin kansalaiset voivat nähdä uuden puolen kaupungistaan, innostua käyttämään ympäristöystävällisiä liikennemuotoja ja ymmärtää liikennevalintojensa ympäristövaikutuksia. Ranskan aloitteen onnistuminen johti Euroopan liikkujan viikon käynnistämiseen vuonna 2002.

Siitä lähtien Euroopan liikkujan viikon vaikutus on kasvanut Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Vuonna 2012 kampanjaan otti osaa 2 158 kaupunkia, joissa asui 147,6 miljoonaa ihmistä. Kampanjan ansiosta on toteutettu yhteensä 7 717 pysyvää toimenpidettä, joista suurin osa liittyy pyöräilyn ja jalankulun infrastruktuuriin, liikenteen rauhoittamiseen, liikenneyhteyksien parantamiseen ja tietoisuuden lisäämiseen siitä, mitä on kestävä matkustuskäyttäytyminen.

Euroopan paikallisviranomaisia on pyydetty allekirjoittamaan Euroopan liikkujan viikon julkilausuma ja julkaisemaan oma ohjelmansa kampanjan verkkosivulla www.mobilityweek.eu. Kaupungit, joissa on tarjolla tapahtumia koko viikoksi 16.–22.9., jotka ottavat käyttöön pysyviä toimenpiteitä ja jotka järjestävät autottoman päivän, voivat myös tavoitella Euroopan liikkujan viikon palkintoa. Palkinnon ovat aiemmin voittaneet Zagreb (Kroatia), Bologna (Italia), Gävle (Ruotsi) ja Budapest (Unkari).

Lisätietoja:

http://www.mobilityweek.eu/

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar