Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 16. september 2013

Keskkond: mobiilsusnädala eesmärk on puhtam õhk alternatiivse linnatranspordi abil

Täna algaval kaheteistkümnendal Euroopa mobiilsusnädalal oodatakse osalema üle 2000 Euroopa linna. Tänavu kestab mobiilsusnädal 22. septembrini loosungi all „Puhas õhk, sinu teha!”. Kampaania tõstab teadlikkust transpordi mõjust kohaliku õhu kvaliteedile ja kutsub inimesi üles parandama oma tervist ja heaolu, muutes oma igapäevaseid liikuvusharjumusi.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Sel aastal on tähelepanu keskmes meie igapäevavalikute mõju õhule ja tervisele. Transpordivõimaluste suurendamisel on linnadel oluline roll. Teadlikkuse suurendamise ja keskkonnahoidlikumate valikute pakkumisega võib linnadest saada mõnusam elupaik. Rääkides puhtast õhust, siis see on sinu teha!”

Euroopa liikuvus- ja transpordivolinik Siim Kallas tõdes: „Tänavune Euroopa mobiilsusnädal ja sellega kaasnev kampaania „Kombineeri nutikalt” tuletavad meelde, et me kõik saame linnaõhku puhtamaks muuta. Harjumuste muutmine, nt liikudes auto asemel pigem jalgrattaga või otsustades ühistranspordi kasuks, võib parandada meie elukvaliteeti.”

2013. aasta mobiilsusnädal leiab aset ajal, mil ELi poliitikakujundajad vaatavad läbi õhupoliitikat, et läbivaadatud strateegia aasta lõpupoole käivitada. Õhu kehv kvaliteet mõjutab endiselt suurel määral Euroopa elanike tervist, tekitades hingamisteede ja südameprobleeme, põhjustades enneaegset surma ning lühendades oodatavat eluiga. Õhusaaste mõjutab ka keskkonda, põhjustades hapestumist, elurikkuse kadumist, osoonikihi kahanemist ja kliimamuutusi.

Linnaliiklus on kasvav õhusaasteallikas, seda eelkõige tahkete osakeste ja lämmastikdioksiidi osas. Kohalikel ametiasutustel on sageli kohustus töötada välja linnatranspordi strateegiad, mis vastavad liikuvuse nõudlusele, kaitsevad keskkonda, parandavad õhu kvaliteeti ja muudavad linna mõnusamaks elupaigaks.

Loosungiga „Puhas õhk, sinu teha!” rõhutab Euroopa mobiilsusnädal, et me kõik saame midagi ära teha ja isegi väikesed muudatused, nagu rohkem ühistranspordivõimalusi, autode ühiskasutus, liiklemine auto asemel jalgrattaga või lihtsalt jalgsi käimine, võivad parandada elukvaliteeti Euroopa linnades.

Taust

Euroopa mobiilsusnädal on Euroopa Komisjoni toel korraldatav iga-aastane kampaania säästva linnaliikuvuse edendamiseks. Iga aasta 16.–22. septembril toimuva kampaania eesmärk on kutsuda Euroopa kohalikke ametiasutusi üles võtma kasutusele ja edendama säästvaid transpordivahendeid ning anda inimestele võimalus katsetada auto asemel alternatiivseid liikumisvahendeid.

Euroopa mobiilsusnädal sai alguse 1998. aastal Prantsusmaal korraldatud üritusega „Linnas ilma autota!”. See üritus toimub jätkuvalt iga aasta septembris, et esitada linnadele üleskutse sulgeda tänavad üheks päevaks mootorsõidukitele. See võimaldab elanikel näha linna teise pilguga, õhutab kasutama säästvaid transpordivahendeid ja tõstab teadlikkust meie valikute keskkonnamõjust. Prantsusmaa algatuse edu viis 2002. aastal Euroopa mobiilsusnädala käivitamiseni.

Sellest ajast alates on Euroopa mobiilsusnädala mõju kasvanud kogu Euroopas ja mujalgi maailmas. 2012. aastal soovis kampaanias osaleda 2158 linna, kus elab 147,6 miljonit inimest. Kokku on võetud 7717 püsimeedet, milles keskendutakse peamiselt ratta- ja jalutusteede ehitamisele, liikluse rahustamisele, transpordi kättesaadavuse suurendamisele ja säästvate liiklemisharjumuste alase teadlikkuse tõstmisele.

Euroopa kohalikel ametiasutustel on palutud alla kirjutada Euroopa mobiilsusnädala hartale ja avaldada oma kavad veebisaidil www.mobilityweek.eu. Linnad, kus plaanitakse sündmusterohket nädalat (16.–22. september), võetakse püsimeetmeid ja korraldatakse autovaba päeva, võivad kandideerida ka Euroopa mobiilsusnädala auhinnale. Varem on auhinna võitnud Zagreb (Horvaatia), Bologna (Itaalia), Gävle (Rootsi) ja Budapest (Ungari).

Lisateavet saab aadressil:

http://www.mobilityweek.eu/

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar