Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. september 2013

Miljø: Miljøtrafikugen handler om at skabe renere luft gennem alternativ bytransport

Over 2000 byer i Europa forventes at deltage i den 12. udgave af den europæiske miljøtrafikuge, som begynder i dag. I år varer ugen indtil den 22. september under sloganet "Renere luft — gå selv i gang". Kampagnen gør opmærksom på transportens indvirkning på den lokale luftkvalitet og tilskynder borgerne til at forbedre deres sundhed og trivsel ved at ændre deres daglige transportadfærd.

EU's miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "I år fokuserer vi på, hvilke virkninger vores daglige valg har for luften og for vores sundhed. Byerne har en stor rolle at spille, når det drejer sig om at give bedre valgmuligheder på transportområdet. Med øget oplysning og mere miljøvenlige alternativer kan byerne gøres mere tiltrækkende at bo i for mennesker. Når det kommer til renere luft, må du også selv gå i gang!"

Siim Kallas, Kommissær for Transport og Mobilitet, udtaler: "Dette års europæiske miljøtrafikuge og den ledsagende Do the Right Mix-kampagne minder os om, at vi alle har en rolle at spille i bekæmpelsen af luftforurening i byerne. Vi kan få bedre livskvalitet ved at ændre vaner, f.eks. cykle eller bruge den kollektive trafik i stedet for at tage bilen."

I år finder miljøtrafikugen sted netop når EU's politiske beslutningstagere evaluerer luftkvalitetspolitikken for at lancere en revideret strategi senere på året. Dårlig luftkvalitet er fortsat en stor belastning for EU-borgernes sundhed med luftvejssygdomme og hjertekomplikationer, for tidlige dødsfald og kortere forventet levetid som resultat. Også miljøet belastes af luftforureningen, som giver forsuring, tab af biodiversitet, ozonlagsnedbrydning og klimaændringer.

Bytrafik er en voksende kilde til luftforurening, især hvad angår partikler og nitrogendioxid. Ansvaret for at udvikle bytransportstrategier, som lever op til efterspørgslen på mobilitet, beskytter miljøet, forbedrer luftkvaliteten og gør byen til et bedre sted at bo ligger ofte hos de lokale myndigheder.

Med sloganet "Renere luft – gå selv i gang" understreger den europæiske miljøtrafikuge, at vi alle har en rolle at spille, og ved at foretage selv små ændringer, f.eks. ved at give folk flere muligheder for at benytte kollektiv trafik, køre i delebiler, tage cyklen i stedet for bilen eller bare gå, kan vi forbedre livskvaliteten i de europæiske byer.

Baggrund:

Den europæiske miljøtrafikuge er en årligt tilbagevendende kampagne for bæredygtig mobilitet i byområder, som afholdes med støtte fra Europa-Kommissionen. Kampagnen, som løber fra den 16. til den 22. september hvert år, har til formål at tilskynde lokale myndigheder i Europa til at indføre og fremme bæredygtig transport og opfordre borgerne til at udforske alternativer til privatbilen.

Historien om den europæiske miljøtrafikuge begyndte i 1998 med den franske "bilfri by"-dag. Dette initiativ løber fortsat af stablen hvert år i september med det formål at anspore byer til at lukke gaderne for motorkøretøjer for en dag. Initiativet giver borgerne mulighed for at opleve deres byer på en ny og anderledes måde, det fremmer brugen af bæredygtige transportformer og skaber større opmærksomhed om, hvad borgernes transportvalg betyder for miljøet. Succesen med dette franske initiativ førte til iværksættelsen af den europæiske miljøtrafikuge i 2002.

Siden da har den europæiske miljøtrafikuge opnået stadig større gennemslagskraft i Europa og over hele verden. I 2012 fik kampagnen tilslutning fra 2158 byer med 147,6 millioner borgere tilsammen. Der er blevet gennemført i alt 7 717 permanente foranstaltninger, hovedsagelig med fokus på infrastruktur for cyklister og fodgængere, trafikdæmpning, bedre tilgængelighed og større bevidsthed om bæredygtig rejseadfærd.

Lokalmyndighederne i Europa er blevet opfordret til at skrive under på charteret for den europæiske miljøtrafikuge og offentliggøre deres programmer på www.mobilityweek.eu. Byer, som planlægger en hel uge med arrangementer fra den 16. til den 22. september, som indfører varige foranstaltninger og som indfører en bilfri dag, kan derudover ansøge om at modtage EU's miljøtrafikpris og derved slutte sig til rækken af tidligere prisvindere som Zagreb (Kroatien), Bologna (Italien), Gävle (Sverige) og Budapest (Ungarn).

Yderligere oplysninger:

http://www.monbilityweek.eu/

Kontakpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar