Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 16. září 2013

Životní prostředí: Týden mobility se zaměřuje na dosažení čistšího ovzduší díky alternativním způsobům městské dopravy

Více než 2 000 evropských měst se má podle očekávání zúčastnit 12. ročníku Evropského týdne mobility, který začíná dnes. Letos probíhá tento týden do 22. září pod heslem „Čistý vzduch – je to na nás!“. Kampaň usiluje o zvýšení informovanosti o dopadu dopravy na kvalitu místního ovzduší a vyzývá občany, aby zlepšili své zdraví a kvalitu života tím, že změní své každodenní chování v oblasti mobility.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „V tomto roce se zaměříme na dopad, jakým naše každodenní rozhodování působí na ovzduší a naše zdraví. Města hrají při zlepšování možností dopravy velkou roli. Zvyšováním informovanosti a nabídkou ekologičtějších alternativ se mohou stát přitažlivějšími místy pro život. Čistota ovzduší je i vaše věc!“

Siim Kallas, evropský komisař odpovědný za mobilitu a dopravu, prohlásil: „Letošní Evropský týden mobility a průvodní kampaň „Vyberte si správnou kombinaci“ nám připomínají, že do boje proti znečištění ovzduší ve městech se musíme zapojit všichni. Změníme-li svoje návyky, například pojedeme-li do školy nebo do práce místo autem na kole, nebo zvolíme-li veřejnou dopravu, můžeme zlepšit kvalitu našeho života.“

Ročník 2013 se koná v době, kdy tvůrci politik EU přehodnocují politiku ochrany ovzduší a v průběhu roku se chystají předložit revidovanou strategii. Špatná kvalita ovzduší má i nadále závažný dopad na zdraví evropských občanů, způsobuje respirační a srdeční komplikace, předčasná úmrtí a kratší předpokládanou délku života. Znečišťování ovzduší má také vliv na životní prostředí, neboť vede k acidifikaci, úbytku biologické rozmanitosti, poškozování ozónové vrstvy a změně klimatu.

Rostoucím zdrojem znečišťování ovzduší je městská doprava – zejména pokud jde o částice a oxid dusičitý. Místní orgány nesou často odpovědnost za vývoj strategií městské dopravy, které splňují nároky na mobilitu, ochranu životního prostředí a zlepšení kvality ovzduší, aby města poskytovala lepší podmínky pro život.

Heslem „Čistý vzduch – je to na nás!“ – Evropský týden mobility zdůrazňuje, že čistý vzduch je věcí nás všech a že i malé změny, jako např. nabídnout občanům více možností, aby si zvolili veřejnou dopravu, využívali spolujízdu, dojížděli do školy nebo do práce na kole místo autem nebo šli prostě pěšky, mohou zlepšit kvalitu života v evropských městech a na venkově.

Souvislosti

Evropský týden mobility je každoroční kampaň pro udržitelnou městskou mobilitu, organizovaná za podpory Evropské komise. Cílem kampaně, která každoročně probíhá od 16. do 22. září, je povzbudit orgány místní správy v Evropě, aby zavedly a propagovaly opatření na podporu udržitelné dopravy, a vyzvat občany, aby si vyzkoušeli jiné způsoby dopravy než osobními automobily.

Základy Evropského týdne mobility byly položeny v roce 1998 ve Francii, kdy byl uspořádán den pod heslem „Ve městě bez auta!“. Tato iniciativa pokračuje v září každého roku s cílem povzbudit města a vesnice, aby na celý den uzavřely své ulice motorovým vozidlům. To umožňuje občanům vidět svá města a vesnice z jiného pohledu, podporuje využívání udržitelných druhů dopravy a zvyšuje informovanost o dopadech způsobů dopravy, které si občané zvolí, na životní prostředí. Úspěch této francouzské iniciativy vedl v roce 2002 ke vzniku Evropského týdne mobility.

Od té doby se význam Evropského týdne mobility v Evropě i po celém světě zvyšuje. V roce 2012 se do kampaně přihlásilo 2 158 měst zastupujících 147,6 milionu občanů. Celkem bylo přijato 7 717 trvalých opatření zaměřených zejména na infrastrukturu pro jízdu na kole a chůzi, zklidnění dopravy, zlepšení dopravní dostupnosti a zvyšování povědomí o udržitelných cestovních návycích.

Evropské orgány místní správy byly vyzvány, aby podepsaly Chartu Evropského týdne mobility a zveřejnily své programy na internetových stránkách www.mobilityweek.eu. Města a vesnice, které plánují celý týden akcí od 16. do 22. září, zavádějí trvalá opatření a pořádají „den bez aut“, se mohou ucházet o cenu Evropského týdne mobility a připojit se k vítězům předchozích kampaní Záhřebu (Chorvatsko), Boloni (Itálie), Gävle (Švédsko) a Budapešti (Maďarsko).

Podrobnější informace:

http://www.mobilityweek.eu/

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar