Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 16 септември 2013 г.

Околна среда: Седмицата на мобилността предлага по-чист въздух чрез алтернативен градски транспорт

Очаква се повече от 2000 европейски града да участват в дванадесетото издание на европейската седмица на мобилността, която стартира днес и ще продължи до 22 септември под мотото „За чист въздух! Вие сте на ход!“. Кампанията повишава осведомеността за влиянието, което транспортът оказва върху качеството на въздуха в едно населено място, и насърчава гражданите да се погрижат за здравето и доброто си настроение като променят транспортните си навици.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: „Тази година акцентираме върху въздействието, което изборът, който правим в ежедневието си, има върху въздуха и върху нашето здраве. Градовете могат да изиграят огромна роля, когато става въпрос за подобряване на възможностите за транспорт. Ако се повишава осведомеността и се предлагат по-екологични алтернативи, градовете могат да станат по-привлекателни места за живот. А когато става дума за това въздухът да бъде по-чист, на ход сте вие!“

Сим Калас, европейският комисар за транспорта и мобилността, заяви: „Тазгодишната европейска седмица на мобилността и съпътстващата я кампания „Do The Right Mix“ (Използвай правилния микс) ни напомнят, че всички ние имаме своята роля в борбата със замърсеността на въздуха в градовете. Промяната на навиците, например придвижване с велосипед вместо с автомобил или използване на обществения транспорт, може да повиши качеството на живота ни.“

През 2013 г. седмицата се провежда в момент, в който се преразглежда политиката по отношение на въздуха с цел по-късно през годината да се даде ход на ревизирана стратегия. Лошото качество на въздуха продължава да оказва много голямо влияние върху здравето на европейските граждани и да бъде причина за респираторни и сърдечносъдови заболявания, преждевременна смърт и по-малка продължителност на живота. Замърсяването на въздуха се отразява и на околната среда и води до вкисляване на водите и почвите, загуба на биоразнообразие, изтъняване на озоновия слой и изменение на климата.

Трафикът в градовете е все по-голям замърсител на въздуха, особено по отношение на твърдите частици и азотния диоксид. В много случаи задължение на органите на местната власт е да разработват стратегии за градски транспорт, които удовлетворяват потребностите от мобилност, опазват околната среда, подобряват качеството на въздуха и правят от града по-добро място за живот.

Мотото на европейската седмица на мобилността — „За чист въздух! Вие сте на ход!“ — акцентира върху факта, че всички ние имаме своята роля и че дори малките промени, например осигуряване на повече възможности за използване на обществения транспорт, съвместно пътуване с други граждани, придвижване с велосипед вместо с автомобил или просто придвижване пеша, могат да подобрят качеството на живот в европейските градове.

Контекст

Европейската седмица на мобилността е ежегодна кампания за устойчива градска мобилност, организирана с подкрепата на Европейската комисия. Кампанията се провежда от 16 до 22 септември всяка година и цели да насърчи органите на местното самоуправление в Европа да въвеждат и популяризират мерки за устойчив транспорт и да приканват гражданите да изпробват алтернативи на личния автомобил.

Европейската седмица на мобилността започва през 1998 г. с френския Ден без автомобили, който продължава да се провежда ежегодно през септември и чиято цел е да насърчи градовете за един ден да затворят улиците си за моторни превозни средства. Така гражданите могат да видят своя град в различна светлина, да се мотивират да използват устойчиви видове транспорт и да осъзнаят въздействието, което изборът на вид транспорт има върху околната среда. Успехът на френската инициатива доведе до старта на европейската седмица на мобилността през 2002 г.

Оттогава европейската седмица на мобилността постига все по-голямо въздействие в Европа и по света. През 2012 г. в кампанията участваха 2158 града с общо население от 147,6 млн. души. Реализирани са общо 7717 трайни мерки с насоченост най-вече към инфраструктурата за велосипедисти и пешеходци, облекчаване на трафика, подобряване на достъпността на транспорта и повишаване на съзнанието за устойчиво поведение по отношение на транспорта.

Органите на местното самоуправление в Европа бяха приканени да подпишат хартата на европейската седмица на мобилността и да публикуват програмите си на сайта www.mobilityweek.eu. Градовете, които са планирали цяла седмица с прояви от 16 до 22 септември, въвеждат постоянни мерки или провеждат ден без автомобили, могат да кандидатстват и за наградата на европейската седмица на мобилността и така да се присъединят към редиците на предишните ѝ носители: Загреб (Хърватия), Болоня (Италия), Йевле (Швеция) и Будапеща (Унгария).

За повече информация:

http://www.mobilityweek.eu/

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar