Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 september 2013

EU:s framtid: kommissionär Viviane Reding debatterar med italienska, kroatiska, slovenska och österrikiska medborgare i Trieste

– Att slovener, kroater och österrikare samlas för att diskutera EU:s framtid tillsammans med italienare vittnar verkligen om hur väl EU lyckats med att få gränserna att bli betydelselösa, säger EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding. Hon gör detta uttalande inför den medborgardialog med fler än 500 deltagare som kommer att hållas i Trieste (Italien) den 16 september. Även Italiens minister för Europafrågor, Enzo Moavero Milanesi, kommer att närvara.

Evenemanget är det 29:e i en rad medborgardialoger som kommissionärerna håller runtom i EU tillsammans med nationella och lokala politiker och ledamöter i Europaparlamentet. Debatterna kretsar kring tre teman, nämligen hur Europa ska ta sig ur den ekonomiska krisen, medborgarnas rättigheter och EU:s framtid.

– Denna medborgardialog i Trieste som når över gränserna genom att den för samman människor från fyra olika grannländer är ett utmärkt exempel på vad ett EU utan gränser verkligen betyder, säger Viviane Reding. Vi bör aldrig glömma att rätten till fri rörlighet för alla EU-medborgare är något vi ska sätta värde på och värna om. Denna rättighet står orubbligt fast. Det finns inget utrymme i EU för populistisk skrämselpropaganda om social turism. Vi måste hålla fast vid de principer som ligger till grund för unionen och fri rörlighet är ett av de viktigaste exemplen på vad EU är och står för. Jag ser fram emot att få veta vad Europa betyder för de italienare, österrikare, kroater och slovener som jag kommer att möta i Trieste.

Medborgardialogen i Trieste är det första evenemang av detta slag som riktar sig till medborgare från flera olika EU-länder. Den utgör även höjdpunkten i den rad dialoger som hållits i Italien under de senaste tio månaderna. Det har hållits sex dialoger runt om i landet sedan november 2012 som nu utmynnar i detta slutevenemang i Trieste.

Debatten kommer att äga rum måndagen den 16 september mellan kl. 14.30 och 16.30 i Palazzo dei Congressi, Stazione Marittima, Trieste. Den kommer att ledas av Federico Taddia, italiensk journalist från Radio 24, som är känd för sitt veckoprogram om Europa "L’altra Europa" (Det andra Europa).

Evenemanget kan följas live via webstream. Människor från hela Europa kan delta via Facebook eller Twitter genom att använda hashtaggen #EUDeb8.

Bakgrund

Vad handlar medborgardialogen om?

I januari drog EU-kommissionen igång Europaåret för medborgarna (IP/13/2) ett år som tillägnas medborgarna och deras rättigheter. Under detta och nästa år kommer EU-kommissionärer, tillsammans med nationella och lokala politiker och ledamöter i Europaparlamentet, att hålla debatter med medborgarna om deras förväntningar inför framtiden i form av medborgardialoger runtom i EU.

Viviane Reding har redan hållit debatter i Cádiz (Spanien), Graz (Österrike), Berlin (Tyskland), Dublin (Irland), Coimbra (Portugal), Thessaloniki (Grekland), Bryssel (Belgien), Esch-sur-Alzette (Luxemburg), Warszawa (Polen), Heidelberg (Tyskland), Sofia (Bulgarien) och Namur (Belgien). Många fler dialoger kommer att hållas runtom i EU under 2013 och de första månaderna 2014 där nationella och lokala politiker samt EU-politiker kommer att möta folk från alla samhällsskikt. Följ alla dialoger här: http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Mycket har åstadkommits under de tjugo år vi har haft ett EU-medborgarskap. Den senaste EU-enkäten visar att 62 % av medborgarna känner sig som européer. Runtom i EU utövar medborgare sina rättigheter varje dag. Men människor är inte alltid medvetna om dessa rättigheter. Som exempel kan nämnas att omkring sju av tio italienare (65 %) uppger att de inte har fått tillräckligt med information om sina rättigheter som EU-medborgare.

Detta är skälet till att kommissionen har gjort 2013 till Europaåret för medborgarna. Medborgardialogerna utgör kärnan i detta Europaår.

Varför gör EU-kommissionen detta nu?

Eftersom EU står vid ett vägskäl. De kommande månaderna och åren blir avgörande för EU:s framtida inriktning, med många röster som talar om en utveckling mot en politisk union, ett förbund av nationalstater eller ett Europas förenta stater. Arbetet med att främja den europeiska integrationen måste gå hand i hand med insatser för att stärka unionens demokratiska legitimitet. Det är därför viktigare än någonsin att medborgarna får göra sina röster hörda i denna debatt.

Vad kommer dialogerna att utmynna i?

Medborgarnas synpunkter under dialogerna kommer att hjälpa EU-kommissionen att utarbeta planer för en framtida reform av EU. Ett av de viktigaste syftena med dialogerna är att bereda marken för 2014 års val till Europaparlamentet.

Den 8 maj 2013 offentliggjorde EU-kommissionen sin andra rapport om EU-medborgarskapet, som innehåller förslag på tolv nya konkreta åtgärder för att lösa problem som medborgarna fortfarande ställs inför (IP/13/410 och MEMO/13/409). Rapporten om EU-medborgarskapet är kommissionens svar på ett omfattande webbsamråd som inleddes i maj 2012 (IP/12/461) och på de frågor som diskuterats och de förslag som lagts fram i medborgardialogerna om EU-medborgarnas rättigheter och deras framtid.

Läs mer:

Mer information om dialogen i Trieste:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/italy/trieste/index_en.htm

Debatterna med allmänheten om EU:s framtid:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Europaåret för medborgarna:

http://europa.eu/citizens-2013/sv/home

EU-medborgarna yttrar sig: resultatet av samråden om EU-medborgarnas rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Om man vill delta i diskussionen på Facebook:

http://www.facebook.com/Europainitalia och på Twitter: @Europainitalia och #EUdeb8

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

BILAGA

1. Italienarna anser att EU är bäst lämpat att vidta verkningsfulla åtgärder mot krisen

Källa: Standard Eurobarometer 79 – maj 2013

2. Fem av tio italienare känner sig som EU-medborgare, men bara tre av tio vet vad det innebär

Källa: Standard Eurobarometer 79 – maj 2013

3. Italienare ser den fria rörligheten för personer, varor och tjänster som det mest positiva resultatet av EU, följt av fred mellan medlemsstaterna

Källa: Standard Eurobarometer 79 – maj 2013


Side Bar