Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 13 września 2013 r.

Przyszłość Europy: wiceprzewodnicząca Viviane Reding poprowadzi w Trieście dyskusję z obywatelami Włoch, Chorwacji, Słowenii i Austrii

„To, że obywatele Słowenii, Chorwacji i Austrii uczestniczą w debacie o przyszłości Europy wraz z obywatelami Włoch jest dowodem na to, jak wielka jest siła Unii Europejskiej w niwelowaniu granic”, powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding. Słowa te padły w przededniu debaty z ponad 500 obywatelami, z udziałem włoskiego ministra do spraw europejskich, Enzo Moavero Milanesi, która odbędzie się w Trieście (Włochy) w dniu 16 września.

Poniedziałkowa debata jest 29. z serii spotkań w ramach dialogu z obywatelami, organizowanych w całej Unii Europejskiej z udziałem komisarzy europejskich, krajowych i lokalnych polityków oraz członków Parlamentu Europejskiego. Każda debata poświęcona jest trzem głównym zagadnieniom: sposobom, dzięki którym Europa będzie mogła uporać się z kryzysem gospodarczym, prawom obywateli i przyszłości Europy.

„Ten transgraniczny dialog obywatelski w Trieście, w którym udział wezmą obywatele czterech różnych sąsiadujących ze sobą krajów, jest doskonałym przykładem tego, co naprawdę oznacza Europa bez granic”, powiedziała wiceprzewodnicząca Reding. „Nie możemy zapominać, że należy szanować i chronić przysługujące każdemu Europejczykowi prawo do swobodnego przemieszczania się. Ta kwestia nie podlega dyskusji. W Europie nie ma miejsca na populistyczne i katastroficzne wizje na temat turystyki socjalnej. Musimy pozostać wierni zasadom, które stanowią podstawę Unii Europejskiej, a swoboda przemieszczania się sięga do źródeł tego, czym ona jest i co sobą reprezentuje. Z przyjemnością dowiem się, czym jest Europa dla Włochów, Austriaków, Chorwatów i Słoweńców, którzy spotkają się ze mną w Trieście.”

Dialog obywatelski w Trieście jest pierwszym wydarzeniem tego rodzaju, w którym wezmą udział obywatele różnych krajów europejskich. Stanowi on również kulminacyjny moment serii debat, które odbyły się we Włoszech w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy: począwszy od listopada 2012 r. w różnych miejscach w kraju przeprowadzono sześć debat, których zwieńczeniem będzie wydarzenie organizowane w Trieście.

Debata odbędzie się w poniedziałek 16 września w godzinach od 14:30 do 16:30 w Palazzo dei Congressi, Stazione Marittima, Triest. Dyskusję będzie moderował Federico Taddia, włoski dziennikarz ze stacji Radio 24, znany jako prezenter cotygodniowego programu poświęconego Europie, zatytułowanego „L’Altra Europa” („Inna Europa”).

Debatę będzie można śledzić na żywo w internecie. Obywatele z całej Europy mogą również wziąć udział w tej dyskusji za pośrednictwem serwisu Facebook lub Twitter (hash tag #EUDeb8).

Kontekst

Czego dotyczy dialog z obywatelami?

Komisja Europejska zainaugurowała w styczniu Europejski Rok Obywateli (IP/13/2) – rok poświęcony obywatelom i przysługującym im prawom. Członkowie Komisji Europejskiej, wraz z krajowymi i lokalnymi politykami oraz członkami Parlamentu Europejskiego, biorą udział w debatach z obywatelami na temat ich oczekiwań na przyszłość w ramach dialogu prowadzonego w całej UE.

Wiceprzewodnicząca Reding wzięła już udział w debatach w Kadyksie (Hiszpania), Grazu (Austria), Berlinie (Niemcy), Dublinie (Irlandia), Coimbrze (Portugalia), Salonikach (Grecja), Brukseli (Belgia), Esch-sur-Alzette (Luksemburg), Warszawie (Polska), Heidelbergu (Niemcy), Sofii (Bułgaria) i Namurze (Belgia). W 2013 r. i pierwszych miesiącach 2014 r. w całej Unii Europejskiej odbędzie się wiele takich spotkań, na których europejscy, krajowi i lokalni politycy będą podejmować debatę z obywatelami ze wszystkich środowisk. Wszystkie debaty można śledzić na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/debate-future-europe

W ciągu dwudziestu lat, które upłynęły od momentu wprowadzenia obywatelstwa UE, udało się wiele osiągnąć. Z ostatniego sondażu UE wynika, że obecnie 62% obywateli uważa się za „Europejczyków”. W całej UE obywatele na co dzień korzystają z przysługujących im praw. Nie zawsze są jednak ich świadomi. Na przykład niemal siedmiu na dziesięciu obywateli Włoch (65 %) twierdzi, że brakuje im informacji o prawach, które im przysługują jako obywatelom UE.

Dlatego właśnie Komisja ogłosiła rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Dialogi obywatelskie są centralnym elementem tego roku.

Dlaczego właśnie teraz Komisja podejmuje te działania?

Ponieważ Europa znajduje się obecnie na rozdrożu. Nadchodzące miesiące i lata będą miały decydujące znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej, a jednocześnie wiele osób opowiada się za przekształceniem jej w unię polityczną, federację państw lub stany zjednoczone Europy. Dalsza integracja europejska musi iść w parze ze wzmocnieniem legitymacji demokratycznej Unii. Dlatego umożliwienie obywatelom wyrażenia swoich opinii bezpośrednio w takiej debacie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem.

Jaki będzie wynik tych debat?

Głosy obywateli zebrane podczas debat pomogą Komisji w opracowaniu komunikatu w sprawie przyszłości Europy. Jednym z głównych celów debat będzie również przygotowanie gruntu pod wybory europejskie, które odbędą się w 2014 r.

W dniu 8 maja 2013 r. Komisja Europejska opublikowała drugie Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE, w którym zaproponowano 12 nowych, konkretnych sposobów na rozwiązanie problemów, z jakimi wciąż zmagają się obywatele (IP/13/410 oraz MEMO/13/409). Sprawozdanie na temat obywatelstwa stanowi odpowiedź Komisji na szeroko zakrojone konsultacje społeczne prowadzone od maja 2012 r. (IP/12/461) oraz na pytania i sugestie, które pojawiły się podczas dialogów obywatelskich dotyczących praw obywateli UE i ich przyszłości.

Dodatkowe informacje

Dalsze informacje na temat debaty w Trieście:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/italy/trieste/index_en.htm

Debaty z obywatelami na temat przyszłości Europy:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Europejski Rok Obywateli:

http://europa.eu/citizens-2013/pl/home

Europejczycy zabierają głos — wyniki konsultacji na temat praw obywatelskich w UE:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Aby wziąć udział w debacie na Facebooku:

http://www.facebook.com/Europainitalia i na Twitterze: @Europainitalia oraz #EUdeb8

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ZAŁĄCZNIK

1. Obywatele Włoch twierdzą, że UE ma największe możliwości podjęcia skutecznej walki z kryzysem

Source: Eurobarometer Standard 79 - May 2013

2. Pięciu na dziesięciu obywateli Włoch czuje się obywatelami UE, a trzech spośród dziesięciu wie, z czym się to wiąże

Source: Eurobarometer Standard 79 - May 2013

3. Zdaniem obywateli Włoch swobodny przepływ osób, towarów i usług to największe osiągnięcie UE, natomiast następny w kolejności jest pokój pomiędzy państwami członkowskimi

Source: Eurobarometer Standard 79 - May 2013


Side Bar