Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 15. septembrī

Eiropas nākotne. Triestē priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga to apspriedīs ar Itālijas, Horvātijas, Slovēnijas un Austrijas pilsoņiem

“Tas, ka slovēņi, horvāti un austrieši diskutē par Eiropas nākotni kopā ar itāļiem, liecina par mūsu Eiropas Savienības spēju pārvarēt robežas,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga. Viņa runāja par vairāk nekā 500 pilsoņu dialogu ar Itālijas Eiropas lietu ministru Enzo Moavero Milanesi, kas notiks 16. septembrī Triestē (Itālija).

Pirmdienas pasākums ir 29. dialogs pilsoņu dialogu virknē, ko Eiropas Komisijas locekļi kopā ar valstu un vietējā līmeņa politiķiem un Eiropas Parlamenta deputātiem rīko visā Eiropas Savienībā. Katras diskusijas centrā ir trīs tēmas, proti, Eiropas ceļš ekonomikas krīzes pārvarēšanai, pilsoņu tiesības un Eiropas nākotne.

Šis pilsoņu pārrobežu dialogs Triestē, sapulcinot kopā cilvēkus no četrām dažādām kaimiņvalstīm, ir lielisks piemērs tam, ko patiešām nozīmē Eiropa bez robežām”, teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga. “Mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka ikviena Eiropas pilsoņa tiesības brīvi pārvietoties ir jāaizsargā un jāsaglabā. Tas nav apspriežams. Populistiskai panikas celšanai par tūrismu labklājības meklējumos nav vietas Eiropā. Mums jāsaglabā uzticība principiem, kas veido Eiropas Savienības pamatu, un brīva pārvietošanās ir tieši tas, kas būtiski raksturo ES. Es ar nepacietību gaidu iespēju uzklausīt, ko Eiropa nozīmē Itālijas, Austrijas, Horvātijas un Slovēnijas iedzīvotājiem, kuri pulcēsies Triestē.

Šis pilsoņu dialogs Triestē ir pirmais šāda veida notikums, kurā iesaistīti vairāku Eiropas nāciju pārstāvji. Turklāt tas ir arī kulminācija dialogu virknei, kas norisinājušies Itālijā pēdējo desmit mēnešu laikā – sākot ar 2012. gada novembri, visā valstī notikuši seši dialogi, un to noslēgums ir galīgais pasākums Triestē.

Debates notiks pirmdien, 16. septembrī no plkst. 14.30 līdz 16.30 Palazzo dei Congressi, Stazione Marittima, Triestē. Tās vadīs itāļu žurnālists no Radio 24 Federico Taddia, kurš pazīstams ar savu nedēļas programmu “L’altra Europa” (“Cita Eiropa”).

Notikumu varēs vērot tiešsaistē, izmantojot webstream. Pilsoņi no visas Eiropas varēs arī piedalīties, izmantojot Facebook vai Twitter birku #EUDeb8.

Vispārīga informācija

Ko apspriež dialogos ar pilsoņiem

Eiropas Komisija janvārī uzsāka Eiropas Pilsoņu gadu (IP/13/2), kas ir veltīts pilsoņiem un viņu tiesībām. Šā un nākamā gada laikā Eiropas Komisijas locekļi kopā ar valstu un vietējā līmeņa politiķiem un Eiropas Parlamenta deputātiem pilsoņu dialogu ietvaros visā ES rīkos debates ar pilsoņiem par to, ko viņi sagaida nākotnē.

Priekšsēdētāja vietniece V. Redinga jau ir rīkojusi debates Kadisā (Spānija), Grācā (Austrija), Berlīnē (Vācija), Dublinā (Īrija), Koimbrā (Portugāle), Salonikos (Grieķija), Briselē (Beļģija) un Ešā pie Alzetas (Luksemburga), Varšavā (Polija), Heidelbergā (Vācija), Sofijā (Bulgārija) un Namīrā (Beļģija). Visā Eiropas Savienībā 2013. gadā un 2014. gada pirmajos mēnešos notiks vēl daudz šādu dialogu, kuros Eiropas, valstu un vietējā līmeņa politiķi iesaistīsies debatēs ar pilsoņiem no visiem sabiedrības slāņiem. Materiāli par visiem dialogiem ir atrodami šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Divdesmit gadu laikā kopš ES pilsonības ieviešanas ir daudz sasniegts. Jaunākais publicētais ES pētījums liecina, ka 62% iedzīvotāju jūtas piederīgi Eiropai. Visā ES pilsoņi ikdienā īsteno savas tiesības. Taču viņi ne vienmēr apzinās šīs tiesības. Piemēram, aptuveni septiņi no desmit Itālijas iedzīvotājiem (65 %) apgalvo, ka viņi nav labi informēti par savām ES pilsoņu tiesībām.

Tādēļ Komisija ir pasludinājusi 2013. gadu par Eiropas Pilsoņu gadu. Pilsoņu dialogiem šajā gadā ir būtiska nozīme.

Kāpēc Komisija to dara tieši tagad

Tāpēc, ka Eiropa ir krustcelēs. Nākamie mēneši un gadi būs izšķiroši Eiropas Savienības ceļam nākotnē – daudzi runā par virzību uz politisku savienību, nacionālu valstu federāciju vai Eiropas Savienotajām Valstīm. Turpmākai Eiropas integrācijai jābūt cieši saistītai ar Savienības demokrātiskās leģitimitātes stiprināšanu. Tādēļ sniegt pilsoņiem iespēju tieši paust savu viedokli šajās debatēs ir svarīgāk nekā jebkad agrāk.

Kas tiks panākts dialogu rezultātā

Dialogos iegūtās pilsoņu atsauksmes palīdzēs Komisijai izstrādāt paziņojumu par Eiropas nākotni. Viens no galvenajiem dialogu mērķiem ir arī sagatavoties 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Komisija 2013. gada 8. maijā publicēja otro Ziņojumu par ES pilsonību, kurā tā ierosināja 12 jaunus konkrētus pasākumus to problēmu risināšanai, ar ko pilsoņi joprojām saskaras (IP/13/410 un MEMO/13/409). Minēto ziņojumu Komisija izstrādāja, pamatojoties uz plašo sabiedrisko apspriešanu tiešsaistē 2012. gada maijā (IP/12/461) un pilsoņu dialogos izteiktajiem jautājumiem un viedokļiem par ES pilsoņu tiesībām un viņu nākotni.

Sīkāka informācija

Vairāk informācijas par dialogu Triestē:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/italy/trieste/index_en.htm

Debates ar pilsoņiem par Eiropas nākotni:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Eiropas Pilsoņu gads:

http://europa.eu/citizens-2013/lv/home

Eiropieši izsaka savu viedokli – apspriešanas par ES pilsoņu tiesībām rezultāti:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_lv.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @vivianeredingEU

Piedalieties debatēs Facebook:

http://www.facebook.com/Europainitalia un Twitter kontos: @Europainitalia un #EUdeb8

PIELIKUMS

1. Itāliijas iedzīvotāji uzskata, ka visefektīvāk pretkrīzes pasākumus var veikt ES

Avots: Eurobarometer Standard 79 – 2013. gada maijs

2. Pieci no desmit Itālijas iedzīvotājiem jūtas kā ES pilsoņi, bet trīs no desmit zina, ko tas nozīmē

Avots: Eurobarometer Standard 79 – 2013. gada maijs

3. Itālijas iedzīvotāji uzskata personu brīvu pārvietošanos un preču un pakalpojumu brīvu apriti par vispozitīvāk vērtējamo ES sasniegumu, tam seko miers starp dalībvalstīm

Avots: Eurobarometer Standard 79 – 2013. gada maijs

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar