Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13. syyskuuta 2013

Euroopan tulevaisuus: komission varapuheenjohtaja Viviane Reding keskustelee italialaisten, kroatialaisten, slovenialaisten ja itävaltalaisten kanssa Triestessä

Tällainen tilanne – slovenialaiset, kroatialaiset ja itävaltalaiset keskustelemassa Euroopan tulevaisuudesta yhdessä italialaisten kanssa – on osoitus Euroopan unionin voimasta rikkoa raja-aitoja”, toteaa Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding Triestessä Italiassa 16. syyskuuta pidettävästä keskustelutilaisuudesta, johon osallistuu yli 500 kansalaista sekä Italian eurooppaministeri Enzo Moavero Milanesi.

Kyseessä on jo 29. keskustelutilaisuus, jollaisia komissaarit ovat pitäneet eri puolilla EU:ta yhdessä kansallisten ja paikallisten päättäjien ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Kullakin keskustelulla on ollut kolme pääteemaa: Euroopan selviytyminen talouskriisistä, kansalaisten oikeudet ja Euroopan tulevaisuus.

Tämänkertainen tilaisuus Triestessä ylittää rajat ja yhdistää ihmiset neljästä eri jäsenvaltiosta. Tämä on hieno esimerkki siitä, mitä rajaton Eurooppa todella merkitsee”, sanoo varapuheenjohtaja Reding. ”Emme saa koskaan unohtaa, että jokaisen eurooppalaisen oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen on vaalittava ja suojattava. Sen suhteen ei tehdä kompromisseja. Populistien pelottelu sosiaaliturismilla ei kuulu Eurooppaan. Meidän on pysyttävä uskollisina periaatteille, jotka muodostavat Euroopan unionin perustan. Vapaa liikkuvuus kuuluu EU:n ytimeen. Odotan Triestessä kuulevani, mitä Eurooppa merkitsee italialaisille, itävaltalaisille, kroatialaisille ja slovenialaisille.”

Triestessä järjestettävä kansalaisten keskustelutapahtuma on ensimmäinen, johon kokoontuu eurooppalaisia useasta maasta. Viimeisten kymmenen kuukauden aikana Italiassa on järjestetty kuusi tällaista tilaisuutta, joista ensimmäinen pidettiin marraskuussa 2012 ja jotka huipentuvat Trestessä järjestettävään lopputilaisuuteen.

Keskustelutilaisuus järjestetään maanantaina 16. syyskuuta kello 14.30–16.30. Paikkana on Palazzo dei Congressi, Stazione Marittima, Trieste. Keskustelua ohjaa Federico Taddia, italialainen toimittaja Radio 24 -kanavalta, jossa hän juontaa viikoittaista ohjelmaa l'Altra Europa (”Toinen Eurooppa”).

Keskustelua voi seurata suorana lähetyksenä verkossa. Kansalaiset kaikkialta Euroopasta voivat myös osallistua keskusteluun Facebookissa tai Twitterissä (tunniste #EUDeb8).

Tausta

Mistä keskusteluissa kansalaisten kanssa on kyse?

Euroopan komissio käynnisti tammikuussa kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa keskittyvän Euroopan kansalaisten teemavuoden (IP/13/2). Tämän ja ensi vuoden aikana komissaarit, kansalliset ja paikalliset päättäjät sekä Euroopan parlamentin jäsenet osallistuvat eri puolilla Eurooppaa keskusteluihin kansalaisten kanssa näiden tulevaisuuden odotuksista.

Paikkakunnat, joissa varapuheenjohtaja Reding on jo pitänyt tilaisuuksia, ovat Cádiz (Espanja), Graz (Itävalta), Berliini (Saksa), Dublin (Irlanti), Coimbra (Portugali), Thessaloniki (Kreikka), Bryssel (Belgia), Esch-sur-Alzette (Luxemburg), Varsova (Puola), Heidelberg (Saksa), Sofia (Bulgaria) ja Namur (Belgia). Eri puolilla Euroopan unionia järjestetään vuonna 2013 ja vuoden 2014 alussa vielä lukuisia muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, joissa EU:n sekä kansallis- ja paikallistason poliitikot keskustelevat erilaisten kansalaisryhmien kanssa. Voit seurata keskusteluja osoitteessa http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_fi.htm.

EU:n kansalaisuuden käsite otettiin käyttöön 20 vuotta sitten. Sen jälkeen on saatu paljon aikaan. Viimeisimmästä EU:n selvityksestä ilmenee, että nykyisin 62 prosenttia EU:n kansalaisista kokee itsensä ”eurooppalaiseksi”. Kansalaiset käyttävät oikeuksiaan päivittäin eri puolilla EU:ta, mutta eivät kuitenkaan aina ole tietoisia niistä. Esimerkiksi noin seitsemän kymmenestä italialaisesta (65 %) sanoo, ettei ole hyvin perillä oikeuksistaan EU:n kansalaisena.

Tämä on taustana sille, että komissio on julistanut tämän vuoden kansalaisten teemavuodeksi. Keskustelut kansalaisten kanssa ovat keskeinen osa vuotta.

Miksi komissio tekee tällaista juuri nyt?

Eurooppa on tullut tienhaaraan. Tulevat kuukaudet ja vuodet ovat ratkaisevia sen suhteen, mihin suuntaan Euroopan unioni lähtee. Monet puhuvat siirtymisestä kohti poliittista unionia, kansallisvaltioiden liittoa tai ”Euroopan yhdysvaltoja”. Samalla kun Euroopan yhdentyminen etenee, on vahvistettava unionin demokraattista oikeutusta. On siis tärkeämpää kuin koskaan antaa kansalaisille mahdollisuus tulla suoraan kuulluksi.

Mitä keskusteluilla saavutetaan?

Keskusteluissa kansalaisilta saatu palaute auttaa komissiota, kun se valmistelee tiedonantoa EU:n tulevaisuudesta. Yksi keskustelujen tärkeimmistä tavoitteista on myös valmistaa maaperää vuonna 2014 pidettäville Euroopan parlamentin vaaleille.

Euroopan komissio julkaisi 8. toukokuuta 2013 toisen katsauksen Euroopan unionin kansalaisuuteen, jossa esitetään 12 uutta, konkreettista toimenpidettä kansalaisten ongelmien ratkaisemiseksi (IP/13/410 ja MEMO/13/409). Katsaus on komission vastaus laajaan toukokuussa 2012 aloitettuun verkkokuulemiseen (IP/12/461) sekä EU:n kansalaisten oikeuksia ja tulevaisuutta koskevissa keskustelutilaisuuksissa esiin tulleisiin kysymyksiin ja ehdotuksiin.

Lisätietoja

Lisätietoja Triestessä järjestettävästä keskustelusta:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/italy/trieste/index_en.htm

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_fi.htm

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/fi/home

Eurooppalaisten ääni kuuluviin: EU:n kansalaisten oikeuksia koskevan kuulemisen tulokset:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_fi.pdf

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Varapuheenjohtaja Reding Twitterissä: @VivianeRedingEU

Osallistu keskusteluun Facebookissa:

http://www.facebook.com/Europainitalia ja Twitterissä: @Europainitalia ja #EUdeb8

Lisätietoja:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

LIITE

1. Italialaisten mielestä EU kykenee hoitamaan kriisejä tehokkaimmin

Source: Eurobarometer Standard 79 - May 2013

2. Puolet italialaisista kokee itsensä EU:n kansalaiseksi, kolme kymmenestä tietää, mitä sillä tarkoitetaan

Source: Eurobarometer Standard 79 - May 2013

3. Italialaisten mielestä EU:n suurin saavutus on henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus ja toiseksi suurin rauha jäsenvaltioiden kesken

Source: Eurobarometer Standard 79 - May 2013


Side Bar