Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. september 2013

Asepresident Viviane Reding arutleb Triestes Itaalia, Horvaatia, Sloveenia ja Austria kodanikega Euroopa tuleviku üle

„See, et sloveenid, horvaadid ja austerlased arutlevad itaallastega koos Euroopa tuleviku üle, annab tunnistust Euroopa Liidu piire ületavast mõjust”, ütles Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding. Nii kõneles asepresident 16. septembril Triestes (Itaalias) enam kui 500 kodaniku ja Itaalia Euroopa asjade ministri Enzo Moavero Milanesiga peetava arutelu eel.

Esmaspäevane üritus on 29. kodanikega peetavate dialoogide sarjas, mida Euroopa Komisjoni volinikud peavad terves Euroopa Liidus koos riikliku ja kohaliku tasandi poliitikute ning Euroopa Parlamendi liikmetega. Iga arutelu käigus keskendutakse kolmele teemale: Euroopa välja toomine majanduskriisist, kodanike õigused ja Euroopa tulevik.

Triestes toimuv piiriülene arutelu kodanikega, mis ühendab inimesi neljast erinevast naaberriigist on suurepärane näide sellest, mida piirideta Euroopa tegelikult tähendab,” sõnas asepresident Reding. „Me ei tohiks kunagi unustada, et iga Euroopa kodaniku õigust vabale liikumisele tuleb hinnata ja kaitsta. Seda ei saa kahtluse alla seada. Populistlikku paanikatekitamist heaoluturismi ümber ei ole Euroopale vaja. Me peame jääma kindlaks põhimõtetele, mis on Euroopa Liidu aluseks ja vaba liikumine on selle keskmes, mis EL on ja mida ta esindab. Mul on hea meel kuulda, mida tähendab Euroopa Triestes kogunevate itaallaste, austerlaste, horvaatide ja sloveenide jaoks.”

Triestes toimuv kodanikega peetav arutelu on esimene sellelaadne üritus, mis koondab mitmerahvuselist Euroopa avalikkust. See sündmus on ka viimase kümne kuu jooksul Itaalias toimunud aruteludesarja kulminatsiooniks: riigis on alates 2012. aasta novembrist peetud kuus dialoogi ja kõik need valmistasid ette viimast sündmust Triestes.

Arutelu toimub esmaspäeval, 16. septembril 14.30–16.30 Palazzo dei Congressi hoones, Stazione Marittima sadamarajoonis Triestes. Üritust juhib Federico Taddia, Itaalia ajakirjanik raadiojaamast Radio 24, kellel on seal iganädalane Euroopat käsitlev saade „l'Altra Europa” („Teine Euroopa”).

Sündmust saab jälgida reaalajas voogvideo vahendusel. Kõik Euroopa kodanikud saavad arutelus osaleda Facebooki või Twitteri kaudu (teemaviide #EUDeb8).

Taustateave

Mida kujutavad endast arutelud kodanikega?

Jaanuaris lükkas Euroopa Komisjon käima Euroopa kodanike aasta (IP/13/2) ehk aasta, mis on pühendatud kodanikele ja nende õigustele. Kogu käesoleva ja järgmise aasta vältel peavad Euroopa Komisjoni liikmed koos riikliku ja kohaliku tasandi poliitikute ning Euroopa Parlamendi liikmetega kõikjal ELis kodanikega arutelusid selle üle, millised on nende tulevikuootused.

Asepresident Reding on juba pidanud arutelusid Cádizis (Hispaania), Grazis (Austria), Berliinis (Saksamaa), Dublinis (Iirimaa), Coimbras (Portugal), Thessalonikis (Kreeka), Brüsselis (Belgia) ning Esch-sur-Alzette'is (Luksemburg), Varssavis (Poola), Heidelbergis (Saksamaa), Sofias (Bulgaaria) ja Namuris (Belgia). 2013. aastal ja 2014. aasta esimestel kuudel korraldatakse kõikjal Euroopa Liidus veelgi rohkem arutelusid ning Euroopa, riikliku ja kohaliku tasandi poliitikud osalevad neis eri eluvaldkondi esindavate kodanikega. Kõiki arutelusid saab jälgida siin: http://ec.europa.eu/debate-future-europe

ELi kodakondsuse kehtestamisest möödunud kahekümne aasta vältel on palju saavutatud. Viimasest ELi uuringust ilmneb, et praegu tunneb ennast eurooplasena 62% kodanikest. Kogu Euroopa Liidus kasutavad kodanikud iga päev oma õigusi, kuid sageli inimesed ei tea, millised õigused neil Euroopa Liidu kodanikena on. Näiteks väidab ligi seitse itaallast kümnest (65%), et neil ei ole piisavalt teavet Euroopa Liidu kodaniku õiguste kohta.

Selle pärast on komisjon nimetanud 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks. Kodanikega peetavad arutelud moodustavad Euroopa kodanike aasta tuuma.

Miks komisjon just praegu selle teemaga tegeleb?

Sest Euroopa on tänaseks jõudnud ristteele. Tulevased kuud ja aastad on Euroopa Liidu tuleviku jaoks otsustavad, paljud arvavad, et suund tuleks võtta poliitilise liidu, rahvusriikide föderatsiooni või Euroopa Ühendriikide loomise poole. Euroopa edasine integratsioon peab käima käsikäes ELi demokraatliku legitiimsuse tugevdamisega. Kodanike vahetu hääl selles arutelus on seega tähtsam kui kunagi varem.

Millised on arutelude tulemused?

Kodanikelt arutelude käigus saadav tagasiside aitab Euroopa Komisjonil koostada Euroopa tulevikku käsitlevat teatist. Arutelude üks põhieesmärke on ka valmistada ette pinda 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks.

8. mail 2013 avaldas Euroopa Komisjon oma teise ELi kodakondsusearuande, milles esitati 12 uut konkreetset meedet nende probleemide lahendamiseks, millega kodanikud veel silmitsi seisavad (IP/13/410 ja MEMO/13/409). Kodakondsusaruanne on komisjoni vastus mais 2012 toimunud laiapõhjalisele internetiarutelule (IP/12/461) ja selles võetakse ka kokku kodanikuaruteludel tõstatatud küsimused ja ideed ELi kodanike õiguste ja nende tuleviku kohta.

Lisateave

Lisateave Trieste arutelu kohta:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/italy/trieste/index_en.htm

Arutelud kodanikega Euroopa tuleviku üle:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Euroopa kodanike aasta:

http://europa.eu/citizens-2013/et/home

Eurooplased võtavad sõna: ELi kodanikuõigusi käsitleva konsulteerimise tulemused:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_et.pdf

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Arutelus osalemine Facebookis:

http://www.facebook.com/Europainitalia ja Twitteris: @Europainitalia ja #EUdeb8

LISA

1. Itaallased on arvamusel, et kriisi suudab kõige tulemuslikumalt lahendada EL

Allikas: Eurobaromeetri standarduuring nr 79 – mai 2013

2. Viis kümnest itaallasest tunneb ennast ELi kodanikuna, kolm kümnest teab, mida see tähendab

Allikas: Eurobaromeetri standarduuring nr 79 – mai 2013

3. Itaallased näevad ELi kõige positiivsema tulemusena inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumist, järgmisel kohal on liikmesriikidevahelised rahulikud suhted

Allikas: Eurobaromeetri standarduuring nr 79 – mai 2013

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar