Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 15. září 2013

Budoucnost Evropy: Místopředsedkyně Viviane Redingová bude v Terstu diskutovat s italskými, chorvatskými, slovinskými a rakouskými občany

„To, že Slovinci, Chorvati a Rakušané diskutují o budoucnosti Evropy společně s Italy je dokladem toho, že naše Evropská unie dokáže odstraňovat hranice“, řekla místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová. Uvedla to před zahájením dialogu s občany, který se uskuteční dne 16. září v italském Terstu za účasti více než 500 občanů a italského ministra pro evropské záležitosti Enza Moavera Milanesiho.

Pondělní akce je již 29. z řady dialogů s občany, které vedou po celé Evropské unii evropští komisaři společně s národními a regionálními politiky a poslanci Evropského parlamentu. Každá diskuse se soustřeďuje na tři témata: cestu Evropy z hospodářské krize, práva občanů a budoucnost Evropy.

Tento přeshraniční dialog s občany v Terstu, na němž se sejdou lidé ze čtyř různých sousedních zemí, je skvělým příkladem toho, co skutečně znamená Evropa bez hranic“, uvedla místopředsedkyně Redingová. „Nikdy bychom neměli zapomenout na to, že právo každého evropského občana na volný pohyb je nezbytné strážit a ochraňovat. Je neoddiskutovatelné. Populistické šíření poplašných zpráv o sociální turistice nemá v Evropě místo. Musíme zůstat věrni zásadám, které tvoří základ Evropské unie, a svoboda pohybu leží v samotném srdci toho, čím EU je a co představuje. Těším se, až uslyším, co Evropa znamená pro Italy, Rakušany, Chorvaty a Slovince, kteří se sejdou v Terstu.“

Tento dialog s občany v Terstu je první podobnou událostí, do které se zapojí mnohonárodní evropské publikum. Je zároveň vyvrcholením řady dialogů, které se v Itálii uskutečnily v posledních deseti měsících: od listopadu 2012 se po celé zemi uskutečnilo šest dialogů a všechny vyústily do závěrečné akce v Terstu.

Diskuse se uskuteční v pondělí 16. září od 14:30 do 16:30 v Palazzo dei Congressi, Stazione Marittima, Terst. Jejím moderátorem bude Federico Taddia – italský novinář stanice Radio 24, který je znám díky svému každotýdennímu programu věnovanému Evropě „l'Altra Europa“ (Jiná Evropa).

Diskusi je možné sledovat živě prostřednictvím internetového vysílání. Občané z celé Evropy se mohou zapojit rovněž prostřednictvím Facebooku nebo Twitteru na hash tagu #EUDeb8.

Souvislosti

O čem jsou dialogy s občany?

V lednu Evropská komise zahájila Evropský rok občanů (IP/13/2), rok věnovaný občanům a jejich právům. V rámci tzv. dialogů s občany, které se budou během tohoto a příštího roku konat po celé Evropské unii, členové Evropské komise spolu s národními a regionálními politiky a poslanci Evropského parlamentu diskutují s občany o jejich očekáváních do budoucna.

Podobné debaty již místopředsedkyně Redingová uspořádala v Cádizu (Španělsko), Štýrském Hradci (Rakousko), Berlíně (Německo), Dublinu (Irsko), v Coimbře (Portugalsko), Soluni (Řecko), Bruselu (Belgie) a v Esch-sur-Alzette (Lucembursko), Varšavě (Polsko), Heidelbergu (Německo), v Sofii (Bulharsko) a Namuru (Belgie). V roce 2013 a v prvních měsících roku 2014 proběhne v celé Evropské unii ještě mnoho takových dialogů. Do diskusí s občany z nejrůznějších společenských skupin se zapojí evropští, národní i regionální politici. Přehled všech dialogů je k dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_cs.htm

Od zavedení občanství EU před dvaceti lety se toho podařilo hodně: nejnovější průzkum EU ukázal, že se v současnosti cítí být „Evropany“ 62 % občanů. Práv plynoucích z občanství EU využívají lidé v celé Unii každý den. Avšak ne vždy jsou si těchto práv vědomi. Například takřka sedm z deseti Italů (65 %) tvrdí, že nejsou dobře informování o svých právech, která jako občané EU mají.

Proto Komise vyhlásila rok 2013 Evropským rokem občanů. Ústředním bodem tohoto roku jsou právě dialogy s občany.

Proč právě nyní?

Protože Evropa je na rozcestí. Nadcházející měsíce a roky budou pro budoucí směřování Evropské unie rozhodující a mnozí hovoří o směřování k politické unii v podobě federace národních států nebo Spojených států evropských. Další evropská integrace musí jít ruku v ruce s posilováním demokratické legitimity Unie. Umožnit občanům, aby se v této v této diskusi mohli přímo vyjádřit, je proto dnes důležitější než kdy předtím.

Jaký bude výsledek těchto dialogů?

Zpětná vazba od občanů, kterou se podaří během dialogů získat, bude pro Komisi vodítkem při přípravě sdělení o budoucnosti Evropy. Jedním z hlavních cílů dialogů je také připravit půdu pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014.

Dne 8. května 2013 vydala Evropská komise druhou Zprávu o občanství EU, která předkládá 12 nových konkrétních opatření k vyřešení problémů, se kterými se občané ještě stále potýkají (IP/13/410 a MEMO/13/409). Zpráva o občanství je odpovědí Komise na rozsáhlou online konzultaci, která probíhala od května 2012 (IP/12/461), a na otázky a náměty přednesené v dialozích s občany na téma práv občanů EU a jejich budoucnosti.

Další informace

Další informace o dialogu v Terstu:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/italy/trieste/index_en.htm

Diskuse s občany o budoucnosti Evropy:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_cs.htm

Evropský rok občanů:

http://europa.eu/citizens-2013/cs/home

Evropané mají slovo – výsledky konzultace o právech občanů EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Přispějte to debaty na Facebooku:

https://www.facebook.com/Europainitalia a na Twitteru: @Europainitalia and #EUdeb8

PŘÍLOHA

1. Italové tvrdí, že EU je nejlépe schopna podniknout účinné kroky proti krizi

Zdroj: Standardní Eurobarometr 79 - květen 2013

2. Pět z deseti Italů se cítí být občany EU a tři z deseti vědí, co to znamená

Zdroj: Standardní Eurobarometr 79 - květen 2013

3. Italové považují za největší přínosy EU volný pohyb osob, zboží a služeb a mír mezi členskými státy

Zdroj: Standardní Eurobarometr 79 - květen 2013

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar