Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. szeptember 13.

A Bizottság ismertette új innovációs mutatóját

Az Európai Bizottság által kidolgozott új innovációs mutató alapján Svédország, Németország, Írország és Luxembourg hasznosítja a legjobban az innovációt az uniós tagállamok közül. Az innovációs teljesítménymutató azt méri, hogy az innovatív ágazatokból jövő ötletek milyen arányban jutnak el a piaci hasznosításig és járulnak hozzá a jobb minőségű munkahelyekhez és a versenyképesebb Európához. A mutató szerint – amelyet a Bizottság az EU vezetőinek kérésére dolgozott ki a nemzeti innovációs politikák teljesítményértékelésére – továbbra is jelentős különbségek vannak az EU tagállamai között. Nemzetközi összehasonlításban az EU egészében jól teljesít, ugyanakkor továbbra is elmarad a világ leginnovatívabb gazdaságaitól (MEMO/13/782).

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos kijelentette: „Az Európai Uniónak még több nagyszerű elgondolásból kell sikeres termékeket és szolgáltatásokat kifejlesztenie ahhoz, hogy vezető erővé válhasson a világgazdaságban. Ugyanakkor fel kell számolni az aggasztóan mély „innovációs szakadékot” is. A javasolt mutató segít számszerűsíteni teljesítményünket és körülhatárolni azokat a területeket, ahol az egyes országoknak cselekedniük kell.”

Az új mutató jelentős eltéréseket mutat az innovációs teljesítmény eloszlásában az EU tagállamai között (a 2010-es EU-átlagot 100 egységnek véve):

Az EU-n belül legkiválóbban teljesítők annak köszönhetik kiváló minősítésüket, hogy esetükben teljesül a következő feltételek többsége vagy mindegyike: gazdaságukban jelentős szerepet játszanak a tudásintenzív ágazatok és a gyorsan növekvő innovatív vállalkozások, illetve számos szabadalmat és versenyképes exportterméket állítanak ki.

A javasolt mutató újdonsága az, hogy az innovációs teljesítményre helyezi a hangsúlyt. Ezért jól kiegészíti az Innovatív Unió eredménytábláját és annak összevont innovációs indexét, melyeket szintén a Bizottság dolgozott ki (IP/13/270). Ez utóbbiak tágabb összefüggésben értékelik a tagállamok és maga az EU innovációs teljesítményét, huszonnégy – többek között az előfeltételekre, a közbenső tevékenységre és az létrehozott termékekre vonatkozó – innovációs mutató alapján.

Az innovációs teljesítmény széles skálán mozog és ágazatonként eltéréseket mutat. A javasolt mutató alapját négy, szakpolitikai szempontok alapján kiválasztott összetevő adja.

  • A technológiai innováció a szabadalmak számának tükrében.

  • A tudásintenzív tevékenységekhez kapcsolódó munkahelyekaránya a teljes foglalkoztatáshoz képest.

  • A tudásintenzív áruk és szolgáltatások versenyképessége. Ez a mutató a csúcstechnológiai és a közepes technológiaigényű termékek kereskedelmi mérlegének a teljes kereskedelmi mérleghez való hozzájárulását, illetve a tudásintenzív szolgáltatásoknak a szolgáltatásexport egészében képviselt hányadát veszi figyelembe.

  • Az innovatív ágazatok gyorsan növekvő vállalkozásainál foglalkoztatottak száma.

A bizonyos nem uniós államokkal való összevetés azt mutatja, hogy az EU egészében jól szerepel. Svájc és Japán teljesítménye egyértelműen kiugró, de az EU az innovációs teljesítmény tekintetében többé-kevésbé azonos szinten van az Egyesült Államokkal.

Háttér

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló „Európa 2020” stratégiát öt fő mutató segít nyomon követni. Ezek egyike a kutatás és fejlesztés (K+F) feltételeinek javítására vonatkozik; a cél ezen a területen az, hogy a köz- és a magánszféra beruházásainak együttes mértéke elérje a GDP 3%-át. Az Európai Tanács e K+F-intenzitási mutató kiegészítése céljából adott megbízást a Bizottságnak egy egységes innovációs mutató kidolgozására.

A Bizottság közleménye – „Az innovációs output mérése Európában: egy új mutató felé”

Az Innovatív Unió eredménytáblája:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/

Innovatív Unió: www.ec.europa.eu/innovation-union

Európa 2020: www.ec.europa.eu/europe2020

Kapcsolattartók:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar