Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 13. rujna 2013.

Komisija uvodi novi pokazatelj inovacija

Švedska, Njemačka, Irska i Luksemburg države su članice koje prema novom pokazatelju koji predlaže Europska komisija imaju najviše koristi od inovacija. „Pokazatelj inovacijskih rezultata” pokazuje u kojoj mjeri ideje iz inovativnih sektora dopiru do tržišta, osiguravaju bolja radna mjesta i čine Europu konkurentnijom. Pokazatelj osmišljen na zahtjev čelnika EU-a za usporedbu nacionalnih inovacijskih politika pokazao je da postoje znatne razlike među državama članicama. EU kao cjelina postiže dobre rezultate na međunarodnoj razini, premda zaostaje za nekim od najinovativnijih gospodarstava u svijetu (MEMO/13/782).

Povjerenica za istraživanje, inovacije i znanost Máire Geoghegan-Quinn izjavila je: „Europska unija mora više odličnih ideja pretočiti u uspješne proizvode i usluge kako bi preuzela vodeći položaj u svjetskom gospodarstvu. Isto tako moramo ukinuti zabrinjavajući ‚inovacijski jaz‛. S pomoću predloženog pokazatelja lakše ćemo izmjeriti postignuti napredak i odrediti područja u kojima države trebaju djelovati.”

Predloženi novi pokazatelj pokazuje opsežne inovacijske rezultate u državama članicama (prosjek EU-a u 2010. je 100):

Najuspješnije države u EU-u duguju svoju dobru poziciju nekima ili svim sljedećima čimbenicima: gospodarstvo s visokim udjelom sektora snažno utemeljenih na znanju, brzorastuće inovativne tvrtke, visoka razina patentiranja i konkurentni izvoz.

Novost predloženog pokazatelja jest usredotočenost na inovacijske rezultate. Kao takav nadopunjuje pregled pokazatelja inovacija Unije (IUS) koju je izradila Komisija i zbirni inovacijski indeks (SII) (IP/13/270). Tim je instrumentima na temelju niza od 24 pokazatelja inovacija, uključujući pokazatelje uloženih sredstava, produktivnosti i rezultata, omogućena procjena inovacijske uspješnosti država članica i EU-a u cjelini.

Inovacijski rezultat je opsežan i razlikuje se od sektora do sektora. Predloženi pokazatelj temelji se na četirima sastavnicama odabranima na temelju njihove političke važnosti.

  • Tehnološke inovacije koje se mjere po broju patenata.

  • Zaposlenost u djelatnostima snažno utemeljenih na znanju izražena u postotku ukupne zaposlenosti.

  • Konkurentnost robe i usluga snažno utemeljenih na znanju. Ova sastavnica temelji se na doprinosu trgovinske bilance proizvoda visoke i srednje tehnologije ukupnoj trgovinskoj bilanci i na udjelu usluga temeljenih na znanju.

  • Zapošljavanje u brzorastućim tvrtkama u inovativnim sektorima.

Usporedba s nekim državama koje nisu članice EU-a pokazala je da EU kao cjelina postiže dobre rezultate. Švicarska i Japan imaju najviši rezultat, dok je EU u području inovacijskih rezultata manje ili više izjednačen sa Sjedinjenim Državama.

Pozadina

Strategija Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast temelji se na pet glavnih pokazatelja. Jedan od njih je poboljšanje uvjeta za istraživanje i razvoj kako bi se zajednički udio javnih i privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj povećao na 3 % BDP-a. Europsko vijeće ovlastilo je Komisiju da razvije jedinstveni pokazatelj inovacija kako bi se pokazatelj intenziteta istraživanja i razvoja upotpunio.

Komunikacija Komisije „Mjerenje inovacijskih rezultata u Europi: novi indikator”

Pregled pokazatelja inovacija Unije:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/

Unija inovacija www.ec.europa.eu/innovation-union

Europa 2020. www.ec.europa.eu/europe2020

Kontakti:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar