Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 september 2013

EU:s framtid: kommissionär Viviane Reding debatterar med invånarna i Namur i Belgien

Bara två dagar efter EU-kommissionens ordförande José Manuel Barrosos tal om tillståndet i unionen är det dags för Namur att delta i debatten om Europas framtid. Den 13 september kommer kommissionens vice ordförande Viviane Reding och Rudy Demotte, som är ministerpresidenten för Vallonien och Communauté Wallonie-Bruxelles (organet för det franska språkområdet i Belgien), att diskutera hur Europa ska ta sig ur den ekonomiska krisen, medborgarnas rättigheter och Europas framtid med över 350 invånare, varav en stor del är ungdomar.

– Om knappt åtta månader ska den belgiska befolkningen, liksom hela övriga EU, rösta om Europas framtid vid valet till Europaparlamentet 2014, säger vice ordförande Viviane Reding. Jag ser detta som ett unikt tillfälle för medborgarna att göra sin röst hörd och på så sätt bidra till att det parlamentariska systemet i unionen verkligen fungerar. Jag ser fram emot att diskutera med de ungdomar som kommer till Namur så att jag kan få ta del av deras nya idéer, deras åsikter om Europa och deras syn på hur Europa bör utvecklas. Detta är särskilt intressant, eftersom många av dem faktiskt röstar för första gången i sitt liv vid detta val.

Medborgardialogen i Namur har föregåtts av liknande debatter i Gent (den 12 april), Eupen (den 23 april), Bryssel (den 4 maj), Antwerpen (den 8 maj) och Genk (den 28 juni). Viviane Reding och Rudy Demotte kommer att diskutera EU:s framtid med allmänheten och med gymnasieelver på orten som börjar närma sig rösträttsåldern. Diskussionen kommer att inriktas på de frågor som är av särskilt intresse för dagens unga.

– Detta är ett mycket positivt initiativ, eftersom det ger unga människor möjlighet att ställa frågor, ge sin syn på Europas framtid och berätta vad de förväntar sig av Europa på kort och medellång sikt. Det kommer att hjälpa allmänheten både att bättre förstå sina rättigheter och att se vilken viktigt roll EU spelar i deras vardag, säger Rudy Demotte. Under debattens gång kommer det att vara särskilt intressant att jämföra hur människor med olika kulturell bakgrund och från olika generationer ser på samhället.

Debatten hålls inom ramen för "Fêtes de Wallonie /Colloque Jeunes" och äger rum fredagen den 13 september mellan kl. 14:30 och 15:45 på biografen Acinapolis de Namur (Jambes).

Evenemanget kan följas live via webstream. Människor från hela Europa som inte har möjlighet att delta på plats kan kan ställa sina frågor via Twitter genom att använda hashtaggen # eudeb8. Dagarna innan debatten går det även bra att ställa frågor via Facebook och ungdomskonferensens webbplats.

Bakgrund

Vad handlar medborgardialogen om?

I januari drog EU-kommissionen igång Europaåret för medborgarna (IP/13/2ett år tillägnat medborgarna och deras rättigheter. Under detta och nästa år kommer EU-kommissionärer, tillsammans med nationella och lokala politiker och ledamöter i Europaparlamentet, att hålla debatter med medborgarna om deras förväntningar inför framtiden i form av medborgardialoger runtom i EU.

Viviane Reding har redan hållit debatter i Cádiz (Spanien), Graz (Österrike), Berlin (Tyskland), Dublin (Irland), Coimbra (Portugal), Thessaloniki (Grekland), Bryssel (Belgien), Esch-sur-Alzette (Luxemburg), Warszava (Polen), Heidelberg (Tyskland) och Sofia (Bulgarien). Många fler dialoger kommer att hållas runtom i EU under 2013 och de första månaderna 2014 där nationella och lokala politiker och EU-politiker kommer att möta folk från alla samhällsskikt. Följ alla dialoger här: http://ec.europa.eu/european-debate.

Mycket har åstadkommits under de tjugo år vi har haft ett EU-medborgarskap. Den senaste EU-enkäten visar att 71 % av Belgiens befolkning känner sig som européer (EU-genomsnittet är 63 %). Runtom i EU utövar medborgare sina rättigheter varje dag. Men människor är inte alltid medvetna om dessa rättigheter. Som exempel kan nämnas att omkring sex av tio bulgarer (61 %) uppger att de inte har fått tillräckligt med information om sina rättigheter som EU-medborgare.

Detta är skälet till att kommissionen har gjort 2013 till Europaåret för medborgarna. Medborgardialogerna utgör kärnan i detta Europaår.

Varför gör EU-kommissionen detta nu?

Eftersom EU står vid ett vägskäl. Europas framtid är det stora samtalsämnet – med många röster som talar om en utveckling mot en politisk union, ett förbund av nationalstater eller ett Europas förenta stater. De närmaste månaderna och åren blir avgörande för EU:s framtida inriktning. Arbetet med att främja den europeiska integrationen måste gå hand i hand med insatser för att stärka unionens demokratiska legitimitet. Det är därför viktigare än någonsin att medborgarna får göra sina röster hörda i denna debatt.

Vad kommer dialogerna att utmynna i?

Medborgarnas synpunkter under dialogerna kommer att hjälpa EU-kommissionen att utarbeta planer för en framtida reform av EU. Ett av de viktigaste syftena med dialogerna är att bereda marken för 2014 års val till Europaparlamentet.

Den 8 maj 2013 offentliggjorde EU-kommissionen sin andra rapport om EU-medborgarskapet, som innehåller förslag på tolv nya konkreta åtgärder för att lösa problem som EU-medborgarna fortfarande ställs inför (IP/13/410 och MEMO/13/409). Rapporten om EU-medborgarskapet är kommissionens svar på ett omfattande webbsamråd som inleddes i maj 2012 (IP/12/461) och på de frågor som diskuterats och de förslag som lagts fram i medborgardialogerna om EU-medborgarnas rättigheter och deras framtid.

Kommer det att hållas fler debatter med kommissionärer i Belgien?

Det kommer att hållas ett evenemang i Bryssel den 22 september där kommissionär Dacian Ciolos deltar, ett i Liège den 17 oktober där EU:s ordförande Barroso , den belgiske utrikesministern Didier Reynders och Valloniens ekonomi- och finansminister Jean-Claude Marcourt deltar samt ett på BOZAR i Bryssel den 5 december där kommissionär Androulla Vassiliou, direktören för BOZAR Paul Dujardin och ordföranden för Europa Nostra Foundation Placido Domingo deltar.

Läs mer:

Mer information om dialogen i Namur:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/namur/index_en.htm

Debatterna med allmänheten om EU:s framtid:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Europaåret för medborgarna:

http://europa.eu/citizens-2013

EU-medborgarna yttrar sig: resultatet av samråden om EU-medborgarnas rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Delta i diskussionerna på Facebook:

https://www.facebook.com/ECrepBE och på Twitter: @EU4BE och #EUdeb8

BILAGA

1. Belgarna anser att EU är bäst lämpat att vidta verkningsfulla åtgärder mot krisen

Källa: Standard Eurobarometer 79 – maj 2013

2. Sju av tio belgare känner sig som EU-medborgare, även om knappt hälften av dem känner till sina rättigheter

Källa: Standard Eurobarometer 79 – maj 2013

3. Belgare ser fred mellan medlemsstaterna som det mest positiva resultatet av EU

Källa: Standard Eurobarometer 79 – maj 2013

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar