Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 12. septembra 2013

Budúcnosť Európy: podpredsedníčka Viviane Redingová diskutuje s občanmi v meste Namur

Len dva dni po tom, ako predseda José Manuel Barroso predniesol správu o stave Únie, prichádza diskusia o budúcnosti Európy do mesta Namur. Podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová a predseda vlády Valónskeho regiónu a Federácie Valónsko-Brusel Rudy Demotte budú 13. septembra spoločne s viac ako 350 občanmi, z toho s mnohými mladými ľuďmi, diskutovať o vymanení sa Európy z hospodárskej krízy, o občianskych právach a o budúcnosti Európy.

O niečo viac ako o osem mesiacov budú Belgičania a občania v celej Európe smerovať do volebných miestností, aby hlasovali o budúcnosti Európy vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2014“, povedala podpredsedníčka Viviane Redingová. „Som presvedčená, že toto je pre občanov jedinečná príležitosť vyjadriť svoj názor a tým vytvárať a posilňovať skutočný parlamentný systém v našej Únii. Teším sa, že si budem môcť vypočuť nové nápady mladých ľudí, ktorí sa zídu v meste Namur, ich názory na Európu a na to, aká by mala byť. Bude obzvlášť zaujímavé rozprávať sa s týmito mladými ľuďmi, ktorí pôjdu voliť po prvýkrát v živote.“

Dialóg s občanmi v meste Namur nadviaže na diskusie v Ghente (12. apríla), Eupene (23. apríla), Bruseli (4. apríla), Antverpách (8. mája) a v Genku (28. júna). Podpredsedníčka Redingová a predseda vlády Demotte budú spoločne hovoriť o budúcnosti Európy s občanmi a študentmi miestnych stredných škôl, ktorí čoskoro dosiahnu minimálny vek na účasť na voľbách. Diskusia bude zameraná na otázky, ktoré sú mimoriadne dôležité pre dnešnú mladú generáciu.

„Je to veľmi dobrá iniciatíva, keďže mladí ľudia budú mať možnosť položiť svoje otázky, vyjadriť svoju víziu budúcnosti Európy a podeliť sa o svoje očakávania v krátkodobom a strednodobom horizonte. Iniciatíva pomôže občanom porozumieť ich právam a ukáže im, akú dôležitú úlohu zohráva Európa v ich každodennom živote. Počas tejto výmeny názorov bude mimoriadne zaujímavé porovnávať rozdielne vízie spoločnosti v jednotlivých kultúrach a generáciách,“ povedal Rudy Demotte, predseda vlády Valónskeho regiónu a Federácie Valónsko-Brusel.

Diskusia sa uskutoční v rámci osláv „Fêtes de Wallonie / Colloque Jeunes“ v piatok 13. septembra medzi 14.30 hod a 15.45 hod v priestoroch kina Acinapolis v meste Namur (Jambes).

Podujatie je možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom web streamingu. Európski občania, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť na podujatí, môžu klásť svoje otázky cez Twitter na #EUDeb8. V priebehu niekoľkých dní pred diskusiou je možné klásť otázky takisto prostredníctvom stránky Facebook a prostredníctvom stránky konferencie mládeže.

Súvislosti

V čom spočívajú dialógy s občanmi?

V januári Európska komisia odštartovala Európsky rok občanov (IP/13/2), rok venovaný občanom a ich právam. Počas tohto a budúceho roka diskutujú členovia Európskej komisie spolu s politickými predstaviteľmi na vnútroštátnej a miestnej úrovni a s poslancami Európskeho parlamentu s občanmi v celej EÚ o ich očakávaniach do budúcnosti.

Podpredsedníčka Redingová už viedla diskusie v Cádize (Španielsko), Grazi (Rakúsko), Berlíne (Nemecko), Dubline (Írsko), Coimbre (Portugalsko), Solúne (Grécko), Bruseli (Belgicko) a Esch-sur-Alzette (Luxembursko), vo Varšave (Poľsko), v Heidelbergu (Nemecko) a Sofii (Bulharsko). V celej Európskej únii bude počas roka 2013 a prvých mesiacov roka 2014 prebiehať mnoho ďalších dialógov a do diskusie s občanmi zo všetkých sociálnych skupín sa zapoja európski, národní aj miestni politici. Všetky diskusie môžete sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://ec.europa.eu/european-debate.

Za dvadsať rokov od zavedenia občianstva EÚ sa dosiahlo veľa: posledný prieskum EÚ ukazuje, že dnes sa 71 % občanov Belgicka cíti byť „Európanmi“ (priemer EÚ 63 %). Práva plynúce z občianstva EÚ využívajú ľudia v celej Únii každý deň. Nie vždy sú si však ľudia vedomí existencie týchto práv. Napríklad asi šesť Belgičanov z desiatich (61 %) uvádza, že by chceli vedieť viac o svojich právach, ktoré majú ako občania EÚ.

To je dôvod, prečo Komisia vyhlásila rok 2013 za Európsky rok občanov. Stredobodom tohto roku sú práve občianske dialógy.

Prečo to Komisia robí práve teraz?

Pretože sa Európa nachádza na rázcestí. Budúcnosť Európy je aktuálnou témou diskusií, v rámci ktorých sa mnohí prihovárajú za vytvorenie politickej únie v podobe federácie národných štátov alebo spojených štátov európskych. Nadchádzajúce mesiace a roky budú pre budúcu orientáciu Európskej únie rozhodujúce. Ďalšia európska integrácia musí ísť ruka v ruke s posilňovaním demokratickej legitimity Únie. Umožniť občanom priamo vyjadriť svoj názor prostredníctvom týchto diskusií je preto dôležitejšie než kedykoľvek predtým.

Čo bude výsledkom týchto dialógov?

Spätná väzba od občanov, ktorú poskytnú v rámci týchto dialógov, pomôže Komisii orientovať sa pri príprave oznámenia o budúcnosti Európy. Jedným z hlavných cieľov dialógov bude tiež pripraviť pôdu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v roku 2014.

Dňa 8. mája 2013 uverejnila Európska komisia svoju druhú Správu o občianstve EÚ, v ktorej predložila 12 nových konkrétnych opatrení na riešenie problémov, ktoré občania ešte stále majú (IP/13/410 a MEMO/13/409). Správa o občianstve je reakciou Komisie na rozsiahlu online konzultáciu, ktorá prebiehala od mája 2012 (IP/12/461) a na vznesené otázky a návrhy o právach občanov a ich budúcnosti, ktoré boli nastolené v rámci občianskych dialógov.

Bude ďalšia príležitosť diskutovať s členmi Komisie v Belgicku?

Medzi plánované podujatia v Belgicku patria podujatia: v Bruseli dňa 22. septembra za účasti komisára Daciana Ciolosa; v meste Liège dňa 17. októbra za účasti predsedu Komisie José Manuela Barrosa, belgického ministra zahraničných vecí Didiera Reyndersa a valónskeho ministra hospodárstva a financií Jean-Clauda Marcourta; a nakoniec v Bruseli (BOZAR) dňa 5. decembra za účasti komisárky Androully Vassiliouvovej, riaditeľa kultúrnej inštitúcie BOZAR Paula Dujardina a predsedu nadácie Europa Nostra Placida Dominga.

Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie o dialógu v meste Namur:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/namur/index_en.htm

Diskusie s občanmi o budúcnosti Európy:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_sk.htm

Európsky rok občanov:

http://europa.eu/citizens-2013/sk/home

Európania majú slovo: výsledky konzultácie o právach občanov EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Prispejte do diskusie na Facebooku:

https://www.facebook.com/ECrepBE a na Twitteri: @EU4BE a #EUdeb8

PRÍLOHA

1. Belgičania si myslia, že súčasnú krízu môže najúčinnejšie vyriešiť EÚ

Zdroj: Štandardný Eurobarometer 79 – máj 2013

2. Sedem Belgičanov z desiatich sa cíti byť občanmi EÚ, avšak menej ako polovica z nich pozná svoje práva

Zdroj: Štandardný Eurobarometer 79 – máj 2013

3. Belgičania pokladajú mier medzi členskými štátmi za najvýznamejší prínos EÚ

Zdroj: Štandardný Eurobarometer 79 – máj 2013

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar