Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 12 września 2013 r.

Debata o przyszłości Europy − wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding spotka się z mieszkańcami Namur

13 września, dwa dni po wygłoszeniu przez przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso orędzia o stanie Unii, w belgijskim mieście Namur odbędzie się kolejna runda debaty o przyszłości Europy. Tematem dyskusji, w której udział wezmą wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, premier Walonii i Wspólnoty Francuskiej Belgii Rudy Demotte oraz ponad 350 uczestników (w tym wielu młodych ludzi), będą miedzy innymi wyjście z kryzysu gospodarczego, prawa obywateli i przyszłość Europy.

„Za około osiem miesięcy, w maju przyszłego roku, Belgowie i obywatele pozostałych krajów UE pójdą na wybory do Parlamentu Europejskiego, aby wpłynąć na kształt przyszłej Europy”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding. „Jestem przekonana, że dla obywateli jest to jedyna w swoim rodzaju okazja, aby wyrazić swoje poglądy, a tym samym kształtować i umacniać prawdziwy system parlamentarny w Unii. Jestem bardzo ciekawa, jak młodzi mieszkańcy Namur widzą przyszłość Europy i jaki kierunek rozwoju uznają za najlepszy. Szczególnie interesuje mnie, co mają do powiedzenia ci młodzi ludzie, którzy w przyszłym roku będą głosować po raz pierwszy”.

W Belgii odbyło się już kilka debat w ramach dialogu z obywatelami: 12 kwietnia w Gandawie, 23 kwietnia w Eupen, 4 maja w Brukseli, 8 maja w Antwerpii i 28 czerwca w Genk. Teraz kolej na Namur. Wiceprzewodnicząca Viviane Reding i premier Rudy Demotte będą dyskutować na temat przyszłości Europy z obywatelami oraz uczniami miejscowych szkół średnich, którzy wkrótce osiągną wiek uprawniający do głosowania. W centrum uwagi znajdą się tematy szczególnie ważne dla młodzieży.

„To bardzo cenna inicjatywa. Dzięki niej młodzi ludzie będą mieli szanse zadać pytania, podzielić się z nami swoją wizją przyszłości Europy i powiedzieć, jakie są ich oczekiwania w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Debata ma na celu poinformowanie obywateli o przysługujących im prawach i uzmysłowienie im, jak ważną rolę odgrywa Unia w ich życiu codziennym. Szczególnie interesującym elementem dyskusji może być porównanie wizji różnych przedstawicieli społeczeństwa, reprezentujących różne kultury i grupy wiekowe”, powiedział Rudy Demotte, premier Walonii i Wspólnoty Francuskiej Belgii.

Debata odbędzie się podczas Dni Walonii (Fêtes de Wallonie /Colloque Jeunes) w piątek 13 września od 14:30 do 15:45 w kompleksie kinowym Acinapolis de Namur w Jambes.

Będzie ją można obejrzeć na żywo w internecie. Ci, którzy nie będą w stanie uczestniczyć w tym wydarzeniu osobiście, mogą zadawać pytania za pośrednictwem serwisu Twitter (hasztag #EUDeb8). Na kilka dni przed debatą pytania będzie też można zadawać na Facebooku oraz na stronie internetowej poświęconej konferencji.

Kontekst

Czego dotyczy dialog z obywatelami?

Komisja Europejska w styczniu dokonała inauguracji Europejskiego Roku Obywateli (IP/13/2) – roku tematycznego poświęconego obywatelom i przysługującym im prawom. Członkowie Komisji Europejskiej, wraz z krajowymi i lokalnymi politykami oraz członkami Parlamentu Europejskiego, biorą udział w debatach z obywatelami na temat ich oczekiwań na przyszłość. Dyskusje te odbywają się w całej UE w ramach dialogu z obywatelami w tym roku i będą kontynuowane w roku przyszłym.

Wiceprzewodnicząca Reding wzięła już udział w debatach w Kadyksie (Hiszpania), Grazu (Austria), Berlinie (Niemcy), Dublinie (Irlandia), Coimbrze (Portugalia), Salonikach (Grecja), Brukseli (Belgia), Esch-sur-Alzette (Luksemburg), Warszawie, Heidelbergu (Niemcy) i Sofii (Bułgaria). Do końca roku 2013 i w pierwszych miesiącach 2014 w całej Unii Europejskiej odbędzie się wiele takich spotkań, na których europejscy, krajowi i lokalni politycy będą dyskutować z obywatelami z najróżniejszych środowisk. Wszystkie debaty można śledzić na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_pl.htm

W ciągu dwudziestu lat, które upłynęły od momentu wprowadzenia obywatelstwa UE, udało się wiele osiągnąć. Z niedawno przeprowadzonego sondażu wynika, że 71 proc. obywateli Belgii uważa się za Europejczyków (unijna średnia to 63 proc.). W całej UE obywatele na co dzień korzystają z przysługujących im praw. Nie zawsze są jednak ich świadomi. Na przykład około sześciu na dziesięciu Belgów (61 proc.) twierdzi, że chciałoby dowiedzieć się więcej o prawach, jakie przysługują im jako obywatelom UE.

Dlatego właśnie Komisja ogłosiła rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Dialog z obywatelami jest jedną z najważniejszych inicjatyw realizowanych z okazji tego roku tematycznego.

Dlaczego Komisja podejmuje te działania właśnie teraz?

Ponieważ Europa znajduje się obecnie na rozdrożu. O jej przyszłości rozmawiają dziś wszyscy, a przy tym wiele osób opowiada się za przekształceniem jej w unię polityczną, federację państw lub stany zjednoczone Europy. Nadchodzące miesiące i lata będą decydujące dla przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Dalsza integracja europejska musi iść w parze z umacnianiem legitymacji demokratycznej Unii. Dlatego umożliwienie obywatelom wyrażenia swoich opinii bezpośrednio w takiej debacie jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem.

Jaki będzie wynik tych spotkań?

Informacje uzyskane od obywateli w ramach dialogów posłużą Komisji jako podstawa do opracowania komunikatu na temat przyszłości Europy. Jednym z głównych celów spotkań będzie również przygotowanie gruntu pod wybory europejskie, które odbędą się w 2014 r.

8 maja 2013 r. Komisja Europejska opublikowała drugie sprawozdanie na temat obywatelstwa UE, w którym zaproponowano 12 nowych, konkretnych sposobów na rozwiązanie problemów, z jakimi wciąż zmagają się obywatele (IP/13/410 i MEMO/13/409). Sprawozdanie stanowi odpowiedź Komisji na szeroko zakrojone konsultacje społeczne prowadzone w internecie od maja 2012 r. (IP/12/461) oraz na pytania i sugestie, które pojawiły się podczas dialogów obywatelskich.

Czy w najbliższym czasie w Belgii odbędą się jeszcze jakieś debaty z udziałem unijnych komisarzy?

22 września w Brukseli odbędzie się debata z udziałem komisarza Daciana Cioloşa, a 17 października w Liège z obywatelami spotkają się przewodniczący Komisji José Manuel Barroso, belgijski minister spraw zagranicznych Didier Reynders oraz waloński minister gospodarki i finansów Jean-Claude Marcourt. W spotkaniu, które odbędzie się 5 grudnia w pałacu sztuk pięknych BOZAR w Brukseli, udział wezmą komisarz Androulla Vassiliou, dyrektor BOZAR-u Paul Dujardin oraz prezes fundacji Europa Nostra − Placido Domingo.

Dodatkowe informacje

Debata w Namur:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/namur/index_en.htm

Debata z obywatelami na temat przyszłości Europy:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_pl.htm

Europejski Rok Obywateli:

http://europa.eu/citizens-2013/pl/home

Europejczycy zabierają głos — wyniki konsultacji na temat praw obywatelskich w UE:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Weź udział w debacie na Facebooku

https://www.facebook.com/ECrepBE lub na Twitterze: @EU4BE i #EUdeb8

ZAŁĄCZNIK

1. Belgowie twierdzą, że UE ma największe możliwości podjęcia skutecznej walki z kryzysem

Źródło: Eurobarometr 79, badanie standardowe − maj 2013 r.

2. Siedmiu na dziesięciu Belgów twierdzi, że czują się obywatelami UE, jednak mniej niż połowa z nich wie, jakie prawa im przysługują

Źródło: Eurobarometr 79, badanie standardowe − maj 2013 r.

3. Według Belgów największym osiągnięciem UE jest pokój w Europie

Źródło: Eurobarometr 79, badanie standardowe − maj 2013 r.

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar