Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 12. septembrī

Eiropas nākotne: EK priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga Namīrā diskutēs ar pilsoņiem

Tikai divas dienas pēc EK priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu runas par stāvokli Eiropas Savienībā diskusijas par Eiropas nākotni notiks Namīrā. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga un Valonijas un Beļģijas franču valodas kopienas ministru prezidents Rudy Demotte 13. septembrī ar vairāk nekā 350 pilsoņiem, starp kuriem būs daudz jauniešu, apspriedīs Eiropas risinājumus ekonomikas krīzei, pilsoņu tiesības un Eiropas nākotni.

“Pēc mazliet vairāk kā 8 mēnešiem gan beļģi, gan pilsoņi citur Eiropā 2014. gada maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās dosies balsot par Eiropas nākotni", teica V.Redinga. “Manuprāt, šī ir lieliska iespēja pilsoņiem izteikt viedokli, tādējādi attīstot un stiprinot patiesu parlamentāro sistēmu mūsu Eiropas Savienībā. Es ļoti vēlos dzirdēt Namīras jauniešu idejas, viņu viedokli par Eiropu un to, kādai tai būtu jābūt. Man būs īpaši interesanti runāt ar jauniešiem, kuri balsos pirmoreiz mūžā.”

Dialogs ar pilsoņiem Namīrā seko diskusijām Ģentē (12/04), Eipenē (23/04), Briselē (04/05), Antverpenē (08/05) un Genkā (28/06). V.Redinga un R.Demotte apspriedīs Eiropas nākotni ar pilsoņiem un vietējiem vidusskolēniem, kuri drīz būs sasnieguši balsošanas vecumu. Liela uzmanība tiks pievērsta jautājumiem, kuri īpaši interesē mūsdienu jauno paaudzi.

“Šī ir ļoti pozitīva iniciatīva, jo jauniešiem būs iespēja uzdot jautājumus, parādīt savu Eiropas nākotnes vīziju un pateikt, ko viņi vēlētos sagaidīt īstermiņā un vidējā termiņā. Tā palīdzēs pilsoņiem apzināties savas tiesības un parādīs, cik svarīga Eiropa ir viņu ikdienas dzīvē. Šajā viedokļu apmaiņā būs īpaši interesanti salīdzināt dažādus uzskatus par sabiedrību dažādās kultūrās un paaudzēs”, teica Valonijas un Beļģijas franču valodas kopienas ministru prezidents R.Demotte.

Diskusija notiks Fêtes de Wallonie /Colloque Jeunes ietvaros piektdien, 13. septembrī, plkst.14:30–15:45 kino kompleksā Acinapolis de Namur (Jambes).

Notikumam varēs sekot līdzi tiešraidē internetā. Eiropas pilsoņi, kas nevarēs piedalīties klātienē, varēs uzdot jautājumus Twitter, izmantojot birku #EUDeb8. Dienās pirms notikuma jautājumus var uzdot arī Facebook un jauniešu konferences tīmekļa vietnē.

Vispārīga informācija

Ko apspriež dialogos ar pilsoņiem

Eiropas Komisija janvārī sāka Eiropas Pilsoņu gadu (IP/13/2), kas ir veltīts pilsoņiem un viņu tiesībām. Šā un nākamā gada laikā Eiropas Komisijas locekļi kopā ar valstu un vietējā līmeņa politiķiem un Eiropas Parlamenta deputātiem dialogos ar pilsoņiem visā ES rīkos diskusijas ar pilsoņiem par to, ko viņi sagaida nākotnē.

EK priekšsēdētāja vietniece Redinga jau ir piedalījusies šādās diskusijās Kadisā (Spānijā), Grācā (Austrijā), Berlīnē (Vācijā), Dublinā (Īrijā), Koimbrā (Portugālē), Salonikos (Grieķijā), Briselē (Beļģijā) un Ešā pie Alzetes (Luksemburgā), Varšavā (Polijā), Heidelbergā (Vācijā) un Sofijā (Bulgārijā). Visā Eiropas Savienībā 2013. gadā un 2014. gada pirmajos mēnešos notiks vēl daudz šādu dialogu, kuros Eiropas, valstu un vietējā līmeņa politiķi iesaistīsies debatēs ar pilsoņiem no visiem sabiedrības slāņiem. Materiāli par visiem dialogiem ir atrodami tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/european-debate.

Divdesmit gadu laikā kopš ES pilsonības ieviešanas ir daudz sasniegts. Pēdējā ES aptauja liecina, ka šobrīd 71 % Beļģijas iedzīvotāju jūtas kā eiropieši (ES vidēji – 63 %). Visā ES pilsoņi ikdienā īsteno savas tiesības. Taču pilsoņi ne vienmēr apzinās šīs tiesības. Piemēram, aptuveni seši no desmit Beļģijas iedzīvotājiem (61 %) apgalvo, ka viņi nav labi informēti par savām ES pilsoņa tiesībām.

Tādēļ Komisija ir pasludinājusi 2013. gadu par Eiropas Pilsoņu gadu. Dialogiem ar pilsoņiem šajā gadā ir būtiska nozīme.

Kāpēc Komisija to dara tieši tagad

Tāpēc, ka Eiropa ir krustcelēs. Eiropas nākotne pašlaik ir ļoti aktuāls jautājums, un daudzi runā par virzību uz politisku savienību, nacionālu valstu federāciju vai Eiropas savienotajām valstīm. Nākamie mēneši un gadi būs izšķiroši Eiropas Savienības attīstībai. Turpmākai Eiropas integrācijai jābūt cieši saistītai ar Savienības demokrātiskās leģitimitātes stiprināšanu. Tādēļ sniegt pilsoņiem iespēju tieši paust savu viedokli šajās debatēs ir svarīgāk nekā agrāk.

Ko panāks dialogi ar pilsoņiem

Dialogos iegūtās pilsoņu atsauksmes palīdzēs Komisijai izstrādāt paziņojumu par Eiropas nākotni. Viens no galvenajiem dialogu mērķiem ir arī sagatavoties 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Komisija 2013. gada 8. maijā publicēja otro Ziņojumu par ES pilsonību, kurā tā ierosināja 12 jaunus konkrētus pasākumus to problēmu risināšanai, ar ko pilsoņi joprojām saskaras (IP/13/410 un MEMO/13/409). Minēto ziņojumu Komisija izstrādāja, pamatojoties uz plašo sabiedrisko apspriešanu tiešsaistē 2012. gada maijā (IP/12/461) un dialogos izteiktajiem jautājumiem un viedokļiem par ES pilsoņu tiesībām un viņu nākotni.

Vai būs vēl kāda iespēja diskutēt ar ES komisāriem Beļģijā

Nākamās diskusijas Beļģijā ir šādas: 22. septembrī Briselē ar komisāra Dačana Čološa piedalīšanos, 17. oktobrī Ljēžā ar EK priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu, Beļģijas ārlietu ministra Didier Reynders un Valonijas ekonomikas un finanšu ministra Jean-Claude Marcourt piedalīšanos, kā arī 5. decembrī BOZAR Briselē ar komisāres Andrulas Vasiliu, BOZAR direktora Paul Dujardin un organizācijas Europa Nostra priekšsēdētāja Plasido Domingo piedalīšanos.

Plašāka informācija

Vairāk informācijas par dialogu Namīrā:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/namur/index_en.htm

Debates ar pilsoņiem par Eiropas nākotni:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Eiropas Pilsoņu gads:

http://europa.eu/citizens-2013/lv/home

Eiropieši izsaka viedokli – apspriešanas par ES pilsoņu tiesībām rezultāti:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_lv.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

EK priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Piedalieties debatēs Facebook:

https://www.facebook.com/ECrepBE un Twitter: @EU4BE un #EUdeb8

PIELIKUMS

1. Beļģijas iedzīvotāji uzskata, ka visefektīvāk darboties pret krīzi spēj ES

Avots: Eurobarometer Standard 79 – 2013. gada maijs

2. Septiņi no desmit Beļģijas iedzīvotājiem jūtas kā ES pilsoņi, taču tikai puse zina savas tiesības

Avots: Eurobarometer Standard 79 – 2013. gada maijs

3. Beļģijas iedzīvotāji uzskata, ka miers starp ES dalībvalstīm ir vispozitīvāk vērtējamais ES sasniegums

Avots: Eurobarometer Standard 79 – 2013. gada maijs

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar