Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 12 d.

Europos ateitis. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding dalyvaus diskusijose su piliečiais Namiūre

Tepraėjus dviem dienoms nuo Europos Komisijos pirmininko kalbos apie Sąjungos padėtį, diskusijos apie Europos ateitį persikelia į Namiūrą. Rugsėjo 13 d. Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ir Valonijos bei Valonijos-Briuselio federacijos ministras pirmininkas Rudy Demotte su daugiau nei 350 piliečių, įskaitant daug jaunimo, aptars Europos kelią iš ekonomikos krizės, piliečių teises ir Europos ateitį.

Po aštuonių su trupučiu mėnesių Belgijos ir visos Europos piliečiai rinksis prie balsadėžių, kad 2014 m. gegužės mėn. Europos Parlamento rinkimuose balsuotų dėl Europos ateities, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Manau, kad tai unikali galimybė piliečiams pasiekti, kad jų balsas būtų išgirstas, ir taip padėti puoselėti ir stiprinti tikrą parlamentinę sistemąmūsų Sąjungoje. Aš nekantriai laukiu išgirsti šviežias Namiūre susirinkusio jaunimo idėjas, jo požiūrį į Europą ir kokia ji turi būti. Pasikalbėti su tais jaunais žmonėmis, kurie balsuos pirmą kartą gyvenime, bus ypač įdomu.“

Piliečių diskusijos Namiūre vyksta po analogiškų diskusijų Gente (balandžio 12 d.), Epene (balandžio 23 d.), Briuselyje (gegužės 4 d.), Antverpene (gegužės 8 d.) ir Genke (birželio 28 d.). Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ir ministras pirmininkas Rudy Demotte su piliečiais ir vietos vidurinių mokyklų moksleiviais, greitai įgysiančiais balsavimo teisę, kalbėsis apie Europos ateitį. Daugiausia bus kalbama apie šiandienos jaunąją kartą ypač dominančius klausimus.

„Tai labai teigiama iniciatyva, nes jaunimas turės progą užduoti juos dominančius klausimus, pristatyti savo Europos ateities viziją ir išsakyti, ko jie tikisi trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Tai padės piliečiams suprasti savo teises ir išryškins svarbų vaidmenį, kurį Europa atlieka jų kasdieniame gyvenime. Šio pasikeitimo nuomonėmis metu bus ypač įdomu palyginti skirtingas įvairių kultūrų ir kartų visuomenės vizijas,“ – pažymėjo Valonijos ir Valonijos-Briuselio federacijos ministras pirmininkas Rudy Demotte.

Diskusija vyks šventės „Fêtes de Wallonie /Colloque Jeunes“ metu, penktadienį, rugsėjo 13 d. nuo 14:30 iki 15:45 val. kinokomplekse „Acinapolis de Namur“ (Žambe).

Renginys bus transliuojamas internetu. Europos piliečiai, negalintys asmeniškai dalyvauti renginyje, klausimus gali užduoti per Twitter, surinkę raktinį žodį #EUDeb8. Iki diskusijos pradžios klausimus taip pat galima užduoti Facebook ir jaunimo konferencijos svetainėje.

Pagrindiniai faktai

Piliečių dialogas. Kas tai?

Sausio mėn. Europos Komisija pradėjo Europos piliečių metų (IP/13/2) veiklą – šiemet itin daug dėmesio skiriama piliečiams ir jų teisėms. Šiais ir ateinančiais metais Europos Komisijos nariai visoje Europos Sąjungoje drauge su nacionaliniais ir vietos politikais ir Europos Parlamento nariais rengia diskusijas su piliečiais – vadinamuosius piliečių dialogus – jų ateities lūkesčiams aptarti.

Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding jau diskutavo Kadise (Ispanija), Grace (Austrija), Berlyne (Vokietija), Dubline (Airija), Koimbroje (Portugalija), Salonikuose (Graikija), Briuselyje (Belgija), Eše prie Alzeto (Liuksemburgas), Varšuvoje (Lenkija), Heidelberge (Vokietija) ir Sofijoje (Bulgarija). 2013 m. ir 2014 m. pradžioje visoje Europos Sąjungoje bus surengta dar ne viena diskusija, kurioje dalyvaus Europos, nacionaliniai ir vietos politikai bei piliečiai iš visų visuomenės sluoksnių. Visas diskusijas galima stebėti adresu http://ec.europa.eu/european-debate.

Per dvidešimt metų nuo Europos pilietybės atsiradimo padaryta didelė pažanga – naujausias ES tyrimas rodo, kad šiandien 71 proc. Belgijos piliečių jaučiasi „europiečiai“ (ES vidurkis 63 proc.). Visos ES piliečiai kasdien naudojasi savo teisėmis. Tačiau žmonės ne visada žino šias teises. Pavyzdžiui, maždaug šeši iš dešimties belgų (61 proc.) teigia norintys apie savo kaip ES piliečių teises žinoti daugiau.

Todėl Komisija paskelbė 2013 m. Europos piliečių metais. Vadinamieji piliečių dialogai – vienas svarbiausių šių metų uždavinių.

Kodėl būtent dabar?

Todėl, kad Europa yra atsidūrusi kryžkelėje. Apie Europos ateitį kalbama kasdien – vienų nuomone, reikėtų siekti politinės sąjungos, kitų – nacionalinių valstybių federacijos ar Jungtinių Europos Valstijų. Ateinantys mėnesiai ir metai bus lemiami sprendžiant, kokia kryptimi turėtų vystytis Europos Sąjunga. Tolesnė Europos integracija ir Sąjungos demokratinio teisėtumo stiprinimas – dvi vieno medalio pusės. Todėl dabar kaip niekad svarbu suteikti piliečiams galimybę išsakyti savo nuomonę šiose diskusijose.

Kokių rezultatų tikimasi?

Diskusijose išsakytos piliečių mintys padės Komisijai rengti komunikatą apie Europos ateitį. Vienas svarbiausių diskusijų siekių – paruošti dirvą 2014 m. Europos Parlamento rinkimams.

2013 m. gegužės 8 d. Europos Komisija paskelbė antrąją ES Pilietybės ataskaitą, kurioje pristatoma 12 naujų konkrečių priemonių spręsti problemoms, su kuriomis tebesusiduria piliečiai (IP/13/410 ir MEMO/13/409). Pilietybės ataskaita – tai Komisijos atsakas į plataus masto konsultacijas internetu, vykusias nuo 2012 m. gegužės mėn. (IP/12/461), ir piliečių diskusijose apie ES piliečių teises ir ateitį kilusius klausimus bei pasiūlymus.

Ar bus daugiau progų Belgijoje padiskutuoti su Komisijos nariais?

Tarp Belgijoje planuojamų renginių yra rugsėjo 22 d. renginys Briuselyje, kuriame dalyvaus Komisijos narys Dacian Ciolos; spalio 17 d. Lježe, kuriame dalyvaus pirmininkas José Manuel Barroso, Belgijos užsienio reikalų ministras Didier Reynders ir Valonijos ekonomikos ir finansų ministras Jean-Claude Marcourt; ir galiausiai gruodžio 5 d. BOZAR metu Briuselyje, kuriame dalyvaus Komisijos narė Androulla Vassiliou, BOZAR direktorius Paul Dujardin ir fondo „Europa Nostra“ prezidentas Placido Domingo.

Daugiau informacijos

Diskusijos Namiūre

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/namur/index_en.htm

Diskusijos su piliečiais apie Europos ateitį

http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Europos piliečių metai

http://europa.eu/citizens-2013

Europiečiai išsako savo nuomonę. Konsultacijų dėl ES piliečių teisių rezultatai

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Už teisingumą atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Dalyvauti diskusijoje Facebook:

https://www.facebook.com/ECrepBE ir Twitter: @EU4BE and #EUdeb8

PRIEDAS

1. Belgų nuomone, veiksmingiausiai su krize gali susidoroti ES

Šaltinis. Standartinis „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 79, 2013 m. gegužės mėn.

2. Septyni iš dešimties belgų jaučiasi esą ES piliečiai, bet tik mažiau nei pusė žino savo teises

Šaltinis. Standartinis „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 79, 2013 m. gegužės mėn.

3. Belgų nuomone, taika tarp valstybių narių – teigiamiausias ES veiklos rezultatas

Šaltinis. Standartinis „Eurobarometro“ tyrimas Nr. 79, 2013 m. gegužės mėn.

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar