Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12.9.2013

Varapuheenjohtaja Viviane Reding keskustelee kansalaisten kanssa Euroopan tulevaisuudesta

Ainoastaan kaksi päivää puheenjohtaja José Manuel Barroson unionin tilaa koskevan puheen jälkeen Euroopan tulevaisuudesta keskustellaan Namurissa. Komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ja Wallonian ja Belgian ranskankielisen yhteisön pääministeri Rudy Demotte keskustelevat 13. syyskuuta Euroopan selviytymisestä talouskriisistä, kansalaisten oikeuksista ja Euroopan tulevaisuudesta yli 350 ihmisen kanssa, joista monet ovat nuoria.

Runsaan kahdeksan kuukauden kuluttua, toukokuussa 2014, Belgian ja Euroopan kansalaiset äänestävät europarlamenttivaaleissa Euroopan tulevaisuudesta”, varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi. Uskon, että kyseessä on kansalaisille ainutlaatuinen tilaisuus saada äänensä kuuluville ja siten kehittää ja lujittaa todellista parlamentaarista järjestelmää unionissa. Odotan Namuriin kokoontuvilta nuorilta uusia ideoita ja näkemyksiä Euroopasta. On erityisen mielenkiintoista puhua sellaisten nuorten kanssa, jotka äänestävät nyt ensimmäistä kertaa”, varapuheenjohtaja Reding sanoi.

Ennen Namurissa järjestettävää kansalaiskuulemista keskusteluja on käyty Gentissä (12.4), Eupenissa (23.4), Brysselissä (4.5), Antwerpenissa (8.5) ja Genkissä (28.6). Varapuheenjohtaja Reding ja pääministeri Demotte keskustelevat Euroopan tulevaisuudesta kansalaisten ja pian äänestysiän saavuttavien paikallisten lukiolaisten kanssa. Keskusteluissa paneudutaan erityisesti nuoria kiinnostaviin asioihin.

Kyseessä on erittäin myönteinen aloite, sillä nuorille annetaan mahdollisuus esittää kysymyksiä, antaa oma visionsa Euroopan tulevaisuudesta ja kertoa, millaisia odotuksia heillä on lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Se auttaa kansalaisia ymmärtämään oikeuksiaan ja osoittaa, kuinka tärkeä rooli EU:lla on heidän elämässään. Mielipiteiden vaihdon aikana on erityisen kiinnostavaa verrata eri kulttuureiden ja sukupolvien esittämiä visioita”, Wallonian ja Belgian ranskankielisen yhteisön pääministeri Rudy Demotte totesi.

Keskustelu käydään tapahtuman ”Fêtes de Wallonie /Colloque Jeunes” yhteydessä perjantaina 13. syyskuuta klo 14.30–15.45, paikkana on elokuvateatterikompleksi Acinapolis de Namur (Jambes).

Tapahtumaa voi seurata suoran videolinkin kautta. Eurooppalaiset, jotka eivät voi tulla tapahtumaan, voivat esittää kysymyksiä Twitterissä (#EUDeb8). Keskustelua edeltävinä päivinä kysymyksiä voi esittää myös Facebookissa ja nuorten konferenssin verkkosivulla.

Taustaa

Mistä kansalaiskuulemisissa on kyse?

Euroopan komissio käynnisti tammikuussa kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa keskittyvän Euroopan kansalaisten teemavuoden (IP/13/2). Tämän ja ensi vuoden aikana Euroopan komission ja Euroopan parlamentin jäsenet ja EU:n jäsenvaltioiden poliitikot keskustelevat ympäri Eurooppaa järjestettävissä tilaisuuksissa kansalaisten kanssa siitä, millaisia odotuksia näillä on Euroopan tulevaisuuden suhteen.

Varapuheenjohtaja Reding on jo käynyt keskustelemassa kansalaisten kanssa Cádizissa (Espanja), Grazissa (Itävalta), Berliinissä (Saksa), Dublinissa (Irlanti), Coimbrassa (Portugali), Thessalonikissa (Kreikka), Brysselissä (Belgia), Esch-sur-Alzettessa (Luxemburg), Varsovassa (Puola), Heidelbergissa (Saksa) ja Sofiassa (Bulgaria). Vuoden 2014 alkupuolelle mennessä eri puolilla Euroopan unionia on tarkoitus järjestää vielä monta muuta keskustelutilaisuutta, joissa EU:n sekä kansallisen ja paikallisen tason poliitikot keskustelevat eri elämänalueita edustavien ihmisten kanssa. Keskusteluja voi seurata täältä: http://ec.europa.eu/european-debate.

EU:n kansalaisuuden käsite otettiin käyttöön 20 vuotta sitten, ja sen jälkeen on saavutettu paljon. Uusimmasta EU:n kyselytutkimuksesta ilmenee, että nykyisin 71 prosenttia Belgian kansalaisista mieltää itsensä ”eurooppalaisiksi” (EU:n keskiarvo on 63 prosenttia). EU:n kansalaiset käyttävät oikeuksiaan päivittäin. He eivät kuitenkaan aina ole tietoisia oikeuksistaan. Esimerkiksi kuusi kymmenestä (61 prosenttia) belgialaisesta on sitä mieltä, että he haluaisivat tietää enemmän oikeuksistaan EU:n kansalaisina.

Tästä syystä komissio on nimennyt vuoden 2013 Euroopan kansalaisten teemavuodeksi, jonka aikana keskitytään kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa.

Miksi komissio tekee tällaista juuri nyt?

Keskusteluja käydään nyt, koska Eurooppa on tienhaarassa. Sen tulevaisuudesta käydään vilkasta keskustelua, jonka yhteydessä puhutaan usein siirtymisestä kohti kansallisvaltioiden liittoa tai Euroopan yhdysvaltoja muistuttavaa poliittista unionia. Tulevat kuukaudet ja vuodet ovat ratkaisevia Euroopan unionin tulevaisuudelle. Samalla kun Euroopan yhdentyminen etenee, on vahvistettava unionin demokraattista oikeutusta. Siksi on tärkeämpää kuin koskaan, että kansalaiset saavat äänensä kuuluville tässä keskustelussa.

Mitä keskusteluilla saavutetaan?

Kansalaisilta keskusteluissa saatu palaute auttaa komissiota valmistelemaan EU:n tulevia uudistuksia. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on myös valmistaa maaperää vuonna 2014 pidettäville Euroopan parlamentin vaaleille.

Euroopan komissio julkaisi 8. toukokuuta 2013 EU:n toisen katsauksen Euroopan unionin kansalaisuuteen. Siinä esitetään 12 uutta konkreettista toimenpidettä kansalaisten vielä kohtaamien ongelmien poistamiseksi (IP/13/410 ja MEMO/13/409). Katsauksessa hyödynnetään toukokuussa 2012 verkossa järjestetyn laajan kuulemisen (IP/12/461) tuloksia ja niitä kysymyksiä ja ehdotuksia, joita on esitetty kansalaisten kanssa käydyssä vuoropuhelussa unionin kansalaisuutta koskevasta komission politiikasta.

Järjestetäänkö Belgiassa vielä uusia keskusteluja komissaarien kanssa?

Belgiassa järjestetään tapahtumia seuraavasti: Brysselissä 22. syyskuuta (komissaari Dacian Ciolos), Liègessä 17. lokakuuta (puheenjohtaja José Manuel Barroso, Belgian ulkoasiainministeri Didier Reynders ja Belgian ranskankielisen yhteisön talous- ja valtiovarainministeri Jean-Claude Marcourt) ja BOZARissa Brysselissä 5. joulukuuta (komissaari Androulla Vassiliou, BOZARin johtaja Paul Dujardin ja Europa Nostra -järjestön puheenjohtaja Placido Domingo).

Lisätietoja

Lisätietoja keskustelusta Namurissa:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/namur/index_en.htm

Keskustelut kansalaisten kanssa Euroopan unionin tulevaisuudesta:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Euroopan kansalaisten teemavuosi:

http://europa.eu/citizens-2013

Eurooppalaisten ääni kuuluviin: EU:n kansalaisten oikeuksia koskevan kuulemisen tulokset:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Oikeus- ja kansalaisuusasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtajaa Twitterissä: @VivianeRedingEU

Osallistu keskusteluun Facebookissa:

https://www.facebook.com/ECrepBE ja Twitterissä: @EU4BE and #EUdeb8

LIITE

1. Belgialaisten mielestä EU on tehokkain toimija kriisin ratkaisemiseksi

Lähde: Eurobarometri Standard 79 - toukokuu 2013

2. Seitsemän kymmenestä belgialaisesta tuntee itsensä EU-kansalaiseksi, heistä kuitenkin alle puolet tietää, mitkä heidän oikeutensa ovat

Lähde: Eurobarometri Standard 79 - toukokuu 2013

3. Belgialaisten mielestä rauha jäsenvaltioiden välillä on suurin EU:n tuoma hyöty

Lähde: Eurobarometri Standard 79 - toukokuu 2013

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56


Side Bar