Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. september 2013

Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding arutleb Namuris kodanikega Euroopa tuleviku üle

Vaid kaks päeva pärast Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso kõnet Euroopa Liidu olukorra kohta võetakse Namuris arutluse alla Euroopa tulevik. 13. septembril vahetavad asepresident Viviane Reding ning Belgia Vallooni piirkonna ja Belgia prantsuskeelse kogukonna peaminister Rudy Demotte enam kui 350 kodanikuga, kellest paljud on noored, mõtteid Euroopa majanduskriisi lahendamise, kodanike õiguste ja Euroopa tuleviku üle.

„Veidi enam kui kaheksa kuu pärast lähevad belglased ja kõik Euroopa kodanikud valimiskastide juurde, et hääletada 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel Euroopa tuleviku üle,” sõnas Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding. „Ma usun, et see on kodanikele ainulaadne võimalus oma hääl kuuldavaks teha ning seeläbi arendada ja tugevdada liidu tõeliselt parlamentaarset süsteemi. Ma ootan huviga Namuri kogunenud noorte värskeid mõtteid ning nende arvamusi selle kohta, mis on Euroopa ja milline see peaks olema.” Iseäranis huvitav saab olema vestelda noortega, kes hääletavad esimest korda elus”.

Kodanikega peetav arutelu Namuris on järjeks aruteludele, mis on leidnud aset Gentis (12. aprill), Eupenis (23. aprill), Brüsselis (4. mai), Antwerpenis (8. mai) ja Genkis (28. juuni). Asepresident Viviane Reding ja peaminister Demotte võtavad Euroopa tuleviku ühiselt arutlusele koos kodanike ja peatselt valimisikka jõudvate kohalike keskkooliõpilastega. Seejuures keskendutakse küsimustele, mis pakuvad tänastele noortele erilist huvi.

„Tegemist on väga positiivse algatusega, sest noortele antakse võimalus esitada oma küsimusi, pakkuda välja Euroopa tulevikunägemus ning kirjeldada oma lühiajalise ja keskpika perspektiivi ootusi. See aitab kodanikel mõista oma õigusi ja näidata, kui oluline roll on Euroopal nende igapäevaelus. Sellise arutelu raames pakub erilist huvi eri kultuuride ja põlvkondade ühiskonnanägemuse võrdlemine," märkis Belgia Vallooni piirkonna ja Belgia prantsuskeelse kogukonna peaminister Rudy Demotte.

Seekordne arutelu leiab aset ürituste „Fêtes de Wallonie / Colloque Jeunes” raames reedel, 13. septembril kell 14.30–15.45 kinokompleksis Acinapolis (Namur-Jambes).

Sündmust saab jälgida internetis otseülekande kaudu. Euroopa kodanikud, kes ei saa ise osaleda, võivad oma küsimused esitada Twitteri kaudu (teemaviide #EUDeb8). Arutelule eelnevatel päevadel saab küsimusi esitada ka Facebooki ja noortekonverentsi veebisaidi kaudu.

Taustteave

Mida kujutavad endast arutelud kodanikega?

Jaanuaris lükkas Euroopa Komisjon käima Euroopa kodanike aasta (IP/13/2) ehk aasta, mis on pühendatud kodanikele ja nende õigustele. Kogu käesoleva ja järgmise aasta vältel peavad Euroopa Komisjoni liikmed koos riikliku ja kohaliku tasandi poliitikute ning Euroopa Parlamendi liikmetega kõikjal ELis kodanikega arutelusid selle üle, millised on nende tulevikuootused.

Euroopa Komisjoni asepresident Reding on juba pidanud̉ arutelusid Cádizis (Hispaania), Grazis (Austria), Berliinis (Saksamaa), Dublinis (Iirimaa), Coimbras (Portugal), Thessalonikis (Kreeka), Brüsselis (Belgia) ja Esch-sur-Alzetteʼis (Luksemburg), Varssavis (Poola), Heidelbergis (Saksamaa) ning Sofias (Bulgaaria). 2013. aastal ja 2014. aasta esimestel kuudel korraldatakse kõikjal Euroopa Liidus veelgi rohkem arutelusid ning Euroopa, riikliku ja kohaliku tasandi poliitikud osalevad neis eri eluvaldkondi esindavate kodanikega. Kõiki arutelusid saab jälgida siin: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_et.htm.

ELi kodakondsuse kehtestamisest möödunud kahekümne aasta vältel on palju saavutatud. Viimasest ELi uuringust ilmneb, et praegu tunneb end eurooplasena 71% Belgia kodanikest (ELi keskmine on 63%). Kogu Euroopa Liidus kasutavad kodanikud iga päev oma õigusi, kuid sageli ei ole inimesed oma õigustest teadlikud. Näiteks sooviks ligi kuus belglast kümnest (61%) saada enam teavet Euroopa Liidu kodanike õiguste kohta.

Seepärast on komisjon nimetanud 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks. Kodanikega peetavad arutelud moodustavad Euroopa kodanike aasta tuuma.

Miks komisjon just praegu selle teemaga tegeleb?

Sest Euroopa on tänaseks jõudnud ristteele. Euroopa tulevikust räägivad kõik ja paljud arvavad, et suund tuleks võtta poliitilise liidu, rahvusriikide föderatsiooni või Euroopa Ühendriikide loomise poole. Lähemad kuud ja aastad on Euroopa Liidu tulevikusuuna seisukohast otsustavad. Euroopa edasine integratsioon peab käima käsikäes ELi demokraatliku legitiimsuse tugevdamisega. Kodanike vahetu hääl selles arutelus on seega tähtsam kui kunagi varem.

Millised on arutelude tulemused?

Kodanikelt arutelude käigus saadav tagasiside annab Euroopa Komisjonile suuniseid Euroopa tulevikku käsitleva teatise koostamisel. Arutelude üks põhieesmärke on ka valmistada ette pinda 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks.

8. mail 2013 avaldas Euroopa Komisjon oma teise ELi kodakondsuse aruande, milles esitati 12 uut konkreetset meedet nende probleemide lahendamiseks, millega kodanikud veel silmitsi seisavad (IP/13/410 ja MEMO/13/409). Kodakondsusaruanne on komisjoni vastus mais 2012 toimunud laiapõhjalisele internetiarutelule (IP/12/461) ja selles võetakse ka kokku kodanikuaruteludel tõstatatud küsimused ja ideed ELi kodanike õiguste ja nende tuleviku kohta.

Kas Belgias avaneb veel võimalusi volinikega arutlemiseks?

Belgias eelseisvad sündmused on järgmised: 22. septembril Brüsselis peetaval üritusel osaleb volinik Dacian Cioloș; 17. oktoobril Liège’is toimuvast arutelust võtavad osa president José Manuel Barroso, Belgia välisminister Didier Reynders ning Vallooni piirkonna majandus- ja rahandusminister Jean-Claude Marcourt; ning lõpetuseks Brüsselis Kaunite Kunstide Keskuses BOZAR 5. detsembril aset leidval arutelul löövad kaasa volinik Androulla Vassiliou, BOZARi direktor Paul Dujardin ning Europa Nostra president Plácido Domingo.

Lisateave

Lisateave Namuri arutelu kohta:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/namur/index_en.htm

Arutelud kodanikega Euroopa tuleviku üle:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_et.htm

Euroopa kodanike aasta:

http://europa.eu/citizens-2013/et/home

Eurooplased võtavad sõna: ELi kodanikuõigusi käsitleva konsultatsiooni tulemused:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_et.pdf

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Arutelus osalemine Facebookis:

https://www.facebook.com/ECrepBE ja Twitteris: @EU4BE ning#EUdeb8

LISA

1. Belglased on arvamusel, et kriisi suudab kõige tulemuslikumalt lahendada EL

Allikas: Eurobaromeetri standarduuring nr 79 – mai 2013

2. Seitse belglast kümnest tunneb ennast ELi kodanikuna, kuid vähem kui pooled nendest teavad oma õigusi

Allikas: Eurobaromeetri standarduuring nr 79 – mai 2013

3. Belglased näevad ELi kõige positiivsema tulemusena rahu liikmesriikide vahel

Allikas: Eurobaromeetri standarduuring nr 79 – mai 2013

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar