Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 12. září 2013

Budoucnost Evropy: Místopředsedkyně Komise Viviane Redingová bude diskutovat s občany v Namuru

Pouhé dva dny poté, co předseda José Manuel Barroso vystoupil s projevem o stavu Unie, přesouvá se diskuse o budoucnosti Evropy do Namuru. Dne 13. září bude místopředsedkyně Viviane Redingová a ministerský předseda Valonska a Federace Valonsko-Brusel, Rudy Demotte, diskutovat o cestě Evropy z hospodářské krize, o právech občanů a o budoucnosti Evropy s více než 350 občany, mezi nimiž bude řada mladých lidí.

Za něco málo více než 8 měsíců půjdou Belgičané a občané v celé Evropě k volebním urnám, aby při volbách do Evropského parlamentu v květnu 2014 hlasovali o budoucnosti Evropy,“ řekla místopředsedkyně Viviane Redingová. „Věřím, že je to pro občany jedinečná příležitost, aby zazněl jejich hlas, a aby tak rozvinuli a posílili skutečný parlamentní systém v naší Unii. Těším se na nové nápady mladých lidí, kteří se v Namuru sejdou, jejich názory na Evropu a na to, jaká by měla být. Bude obzvláště zajímavé hovořit s těmi mladými lidmi, kteří půjdou k volbám poprvé v životě.“

Dialog s občany v Namuru navazuje na diskuse v Gentu (12. dubna), Eupenu (23. dubna), Bruselu (4. května), Antverpách (8. května) a Genku (28. června). Místopředsedkyně Viviane Redingová a ministerský předseda Demotte budou společně diskutovat o budoucnosti Evropy s občany a místními středoškolskými studenty, kteří zanedlouho získají hlasovací právo. Diskuse bude zaměřena na otázky, které jsou zajímavé zejména pro dnešní mladou generaci.

„Jde o velmi přínosnou iniciativu, protože mladí lidé budou mít možnost položit své otázky, nastínit své představy o budoucnosti Evropy a říct, co očekávají v krátkodobém a střednědobém horizontu. To občanům pomůže, aby pochopili svá práva a uvědomili si, jak velkou úlohu Evropa hraje v jejich každodenním životě. Během výměny názorů bude nesmírně zajímavé porovnat odlišné představy kulturně a generačně různorodých společenských vrstev,“podotkl Rudy Demotte, ministerský předseda Valonska a Federace Valonsko-Brusel.

Diskuse se uskuteční v rámci oslav „Fêtes de Wallonie /Colloque Jeunes“ v pátek 13. září od 14:30 do 15:45 v multikinu Acinapolis de Namur (Jambes).

Diskusi je možné sledovat živě prostřednictvím internetového vysílání. Evropští občané, kteří se nemohou setkání zúčastnit osobně, mohou své otázky pokládat prostřednictvím Twitteru přes hash tag #EUDeb8. Před datem konání dialogu je možné otázky pokládat rovněž prostřednictvím Facebooku a na internetových stránkách organizace youth conference.

Souvislosti

O čem jsou dialogy s občany?

Evropská komise v lednu zahájila Evropský rok občanů (IP/13/2) věnovaný občanům a jejich právům. V rámci tzv. dialogů s občany, které se budou během tohoto a příštího roku konat po celé Evropské unii, budou členové Evropské komise spolu s národními a regionálními politiky a poslanci Evropského parlamentu diskutovat s občany o jejich očekáváních do budoucna.

Podobné debaty již místopředsedkyně Redingová uspořádala v Cádizu (Španělsko), Štýrském Hradci (Rakousko), Berlíně (Německo), Dublinu (Irsko), v Coimbře (Portugalsko), Soluni (Řecko), Bruselu (Belgie) a v Esch-sur-Alzette (Lucembursko), Varšavě (Polsko), Heidelbergu (Německo) a v Sofii (Bulharsko). V roce 2013 a v prvních měsících roku 2014 proběhne v celé Evropské unii ještě mnoho takových dialogů. Do diskusí s občany z nejrůznějších společenských skupin se zapojí evropští, národní i regionální politici. Přehled všech dialogů je k dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm.

Od zavedení občanství EU před dvaceti lety se toho podařilo hodně: nejnovější průzkum EU ukázal, že se v současnosti 71 % belgických občanů cítí být „Evropany“ (průměr EU je 63 %). Práva plynoucí z občanství EU využívají lidé v celé Unii každý den. Avšak někdy si existenci těchto práv vůbec neuvědomují. Například přibližně šest z deseti Belgičanů (61 %) uvádí, že se chce dozvědět více o svých právech občanů EU.

Proto Komise vyhlásila rok 2013 Evropským rokem občanů. Ústředním bodem tohoto roku jsou občanské dialogy.

Proč právě nyní?

Protože Evropa je na rozcestí. O budoucnosti Evropy se nyní hodně mluví – a mnozí hovoří o směřování k politické unii v podobě federace národních států nebo Spojených států evropských. Nadcházející měsíce a roky tak budou pro budoucí orientaci Evropské unie rozhodující. Další evropská integrace musí jít ruku v ruce s posilováním demokratické legitimity Unie. Umožnit občanům, aby se v této v této diskusi mohli přímo vyjádřit, je proto dnes důležitější než kdy předtím.

Jaký bude výsledek těchto dialogů?

Zpětná vazba od občanů, kterou se podaří během dialogů získat, bude pro Komisi vodítkem při přípravě sdělení o budoucnosti Evropy. Jedním z hlavních cílů dialogů je také připravit půdu pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014.

Dne 8. května 2013 vydala Evropská komise druhou Zprávuo občanství EU, která předkládá 12 nových konkrétních opatření k vyřešení problémů, se kterými se občané ještě stále potýkají (IP/13/410 a MEMO/13/409). Zpráva o občanství je odpovědí Komise na rozsáhlou online konzultaci, která probíhala od května 2012(IP/12/461), a na otázky a náměty přednesené v dialozích s občany na téma práv občanů EU a jejich budoucnosti.

Bude ještě v Belgii jiná příležitost diskutovat s komisaři?

Mezi nadcházející setkání patří akce v Bruselu dne 22. září za účasti komisaře Daciana Ciolose, v Lutychu dne 17. října za účasti předsedy José Manuela Barrosa, belgického ministra zahraničních věcí Didiera Reynderse a valonského ministra hospodářství a financí Jean-Clauda Marcourta a konečně dne 5. prosince v kulturním centru BOZAR v Bruselu, za účasti komisařky Androully Vassiliou, ředitele centra Paula Dujardina a předsedy nadace Europa Nostra Placida Dominga.

Další informace

Další informace o dialogu v Namuru:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/namur/index_en.htm

Diskuse s občany o budoucnosti Evropy:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_cs.htm

Evropský rok občanů:

http://europa.eu/citizens-2013/cs/home

Evropané mají slovo – výsledky konzultace o právech občanů EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Přispějte to debaty na Facebooku:

https://www.facebook.com/ECrepBE a na Twitteru: @EU4BE a #EUdeb8

PŘÍLOHA

1. Belgičané tvrdí, že EU je nejlépe schopna podniknout účinné kroky proti krizi

Zdroj: Standardní Eurobarometr 79 - květen 2013

2. Sedm z deseti Belgičanů se cítí být občany EU, avšak méně než polovina z nich ví, jaká jsou jejich práva

Zdroj: Standardní Eurobarometr 79 - květen 2013

3. Belgičané považují za nejpozitivnější přínos EU mír mezi členskými státy

Zdroj: Standardní Eurobarometr 79 - květen 2013

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar