Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. septembra 2013

Komisija predlaga velik korak k vzpostavitvi enotnega telekomunikacijskega trga

Storitve mobilne telefonije z odpravo gostovanja, veljavne po celi EU;

enostavnejša pravila v pomoč podjetjem za povečanje naložb in širjenje prek meja;

prva zaščita omrežne nevtralnosti v vsej EU;

odprava premij za mednarodne telefonske klice znotraj Evrope.

Evropska komisija je danes sprejela najbolj ambiciozen načrt v 26 letih reforme telekomunikacijskega trga. Njegov začetek zaznamuje govor predsednika Komisije Joseja Manuela Barossa o stanju v Uniji leta 2013. Ko bo zakonodajni sveženj „povezana celina“ sprejet, se bodo zmanjšali stroški za potrošnike in poenostavili birokratski postopki za podjetja, uporabniki in ponudniki storitev pa bodo lahko uživali številne nove pravice. Evropa bo tako spet lahko prevzela vodilno vlogo na digitalnem področju v svetu.

Predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso je povedal: „Nadaljnji odločni napredek k vzpostavitvi enotnega telekomunikacijskega trga v Evropi je ključen za strateške interese in gospodarski napredek Evrope. Prav tako je pomemben za sam sektor telekomunikacij in državljane, ki so nezadovoljni zaradi nepopolnega in nepravičnega dostopa do interneta in storitev mobilne telefonije.“

Podpredsednica in komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes, ki je pristojna za ta sveženj, je dejala: „Danes predlagani zakonodajni ukrep je dobra novica za prihodnost mobilne telefonije in interneta v Evropi. Evropska komisija izrecno nasprotuje premijam za mobilno gostovanje, odločno pa se zavzema za omrežno nevtralnost, naložbe in nova delovna mesta. Pri ureditvi sektorja telekomunikacij ne gre zgolj za ta sektor, ampak za podporo trajnostnemu razvoju vseh sektorjev.“ Sektor telekomunikacij predstavlja samo 9 % digitalnega gospodarstva Evrope, kajti vsi sektorji so vse bolj odvisni od povezanosti, ki je pomembna za globalno konkurenčnost in zagotavljanje storitev.

Čeprav je cela vrsta reform na ravni Evropske unije pripomogla k preoblikovanju načina zagotavljanja telekomunikacijskih storitev v Evropski uniji, telekomunikacijski sektor še vedno v veliki meri deluje na podlagi 28 nacionalnih trgov. Nobeno telekomunikacijsko podjetje ne posluje v vsej EU, tako za operaterje kot stranke pa veljajo različne cene in pravila.

Za spoprijemanje s temi težavami Komisija v današnjem svežnju predlaga naslednje:

Poenostavitev pravil EU za telekomunikacijske operaterje

Enotno dovoljenje za poslovanje v vseh 28 državah članicah (namesto 28 dovoljenj), visok zakonski prag za regulacijo telekomunikacijskih podtrgov (kar naj bi zmanjšalo število reguliranih trgov) in nadaljnje usklajevanje načina, kako operaterji najemajo omrežja v lasti drugih podjetij, da se zagotovi konkurenčnost storitev.

Ukinitev premij za mobilno gostovanje na trgu

Stroški za vhodne klice med potovanjem po EU naj bi bili odpravljeni s 1. julijem 2014. Podjetja bi lahko ponudila telefonske storitve, ki veljajo povsod v Evropski uniji („gostuj kakor doma“), pri čemer bi o ceni odločala domača konkurenčnost. Druga možnost pa je, da svojim strankam omogočijo izbiro ločenega ponudnika gostovanja, ki ima nižje cene (brez nakupa nove kartice SIM). Tako določa uredba o gostovanju iz leta 2012, po kateri naj bi operaterji julija 2014 znižali veleprodajne cene za podatke za 67 %.

Konec premij za mednarodne klice znotraj Evrope

Podjetja danes potrošnikom pogosto zaračunavajo premije za klice v fiksna in mobilna omrežja iz njihove domače države v druge države EU. Po današnjem predlogu podjetja ne bi več mogla zaračunavati višjih cen za klice v fiksna omrežja znotraj EU kot za domače klice na dolge razdalje. Za klice v mobilna omrežja znotraj EU cena ne bi smela presegati 0,19 evra na minuto (brez DDV). Pri določanju cen bi podjetja lahko upravičila objektivne stroške, arbitrarni dobički iz klicev znotraj EU pa bi izginili.

Zakonska zaščita odprtega interneta (omrežna nevtralnost)

Blokiranje in omejevanje prenosa internetnih vsebin bi bilo odpravljeno, kar bi uporabnikom omogočilo popoln in odprt dostop do interneta ne glede na ceno ali hitrost, določeno z naročniško pogodbo. Podjetja bodo še vedno lahko zagotavljala „specializirane storitve“ zagotovljene kakovosti (kot so IPTV, video na zahtevo, aplikacije za medicinsko slikanje visoke ločljivosti, virtualne operacijske učilnice in podatkovno intenzivne aplikacije v oblaku, ključne za poslovanje podjetij, ter druge aplikacije), če s tem ne bodo upočasnila obljubljene hitrosti interneta. Potrošniki bodo imeli pravico preveriti, ali prejemajo hitrost interneta, ki so jo plačali, v primeru neizpolnjevanja te obveznosti pa bodo lahko odstopili od pogodbe.

Nove pravice za potrošnike, v celoti usklajene po vsej Evropi

Sveženj prinaša nove pravice, kot so pravica do pogodb v preprostem jeziku z več primerljivimi informacijami, več pravic do menjave ponudnika ali pogodbe, pravico do 12-mesečne pogodbe, če stranka ne želi daljše pogodbe, pravico do odstopa od pogodbe, če se ne zagotavlja dogovorjena hitrost interneta, ter pravico do posredovanja elektronskih sporočil na nov elektronski naslov po menjavi internetnega ponudnika.

Koordinirano dodeljevanje spektrov

Ta ukrep bo Evropejcem omogočil, da dobijo več mobilnega dostopa prek 4G in Wi-Fi. Mobilni operaterji bodo zaradi boljše koordinacije časovnega vidika, trajanja in drugih pogojev dodeljevanja spektra lahko razvili učinkovitejše in čezmejne naložbene načrte. Države članice bi ostale pristojne za povezane pristojbine, ki bi jih še naprej pobirale od mobilnih operaterjev, delovale pa bi v bolj celovitem okvirju. Tak okvir bo poleg tega razširil trg za napredno telekomunikacijsko opremo.

Več varnosti za naložbe

Priporočilo o metodologiji obračunavanja stroškov in nediskriminaciji je drugi element svežnja, ki dopolnjuje predlagano uredbo in je nedeljivo povezan z njo. Njegov namen je izboljšati varnost investitorjev, povečati obseg naložb in zmanjšati razhajanja med regulatorji. To po eni strani pomeni nadaljnje usklajevanje in stabilizacijo stroškov, ki jih trenutni operaterji lahko zaračunavajo drugim za dostop do svojih bakrenih omrežij, po drugi strani pa bo podjetjem, željnim uspeha, zagotovljen res enak dostop do omrežij. Če bi odpravili takšne omejitve za konkurenčnost in zagotovili nediskriminacijo, bi cene za veleprodajni dostop do širokopasovnih storitev naslednje generacije določil trg in ne regulatorji, kar bi operaterjem zmanjšalo birokratsko breme.

Koristne povezave

Sporočilo z razlago ozadja in nujnosti enotnega telekomunikacijskega trga

MEMO/13/779 Komisija sprejela zakonodajne predloge za povezano celino

SPLETIŠČE: Povezana celina: enotni telekomunikacijski trg za rast in nova delovna mesta

Oznaka na Twitterju: #ConnectedContinent, #roaming

Spremljajte Neelie na Twitterju

Kontakti

E-naslov: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +322 2957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar