Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. september 2013

Kommissionsforslag stort fremskridt for det indre marked for telekommunikation

  • mobilabonnementer uden roamingomkostninger for hele EU

  • regelforenkling, der skal hjælpe virksomhederne med at øge investeringerne og ekspandere på tværs af grænserne

  • første gang netneutraliteten beskyttes i hele EU

  • afskaffelse af gebyrerne for internationale telefonopkald inden for Europa

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget det mest omfattende forslag til en reform af markedet for telekommunikation i 26 år. Lovgivningspakken om et sammenhængende kontinent, som Kommissionens formand Jose Manuel Barroso lancerede i forbindelse med sin 2013-tale om Unionens tilstand, vil, når den vedtages, sænke gebyrerne for brugerne, reducere bureaukratiet for virksomhederne og indføre en række nye rettigheder for både brugere og udbydere, så Europa atter kan indtage en ledende digital rolle på globalt plan.

Formanden for Europa-Kommissionen, Jose Manuel Barroso, udtaler: “Nye store fremskridt i retning af et fælles europæisk marked for telekommunikation er afgørende for Europas strategiske interesser og den økonomiske vækst. Men også for selve telekommunikationssektoren og borgerne, som er frustreret over ikke at have fuld og fair adgang til internet- og mobiltjenester."

Næstformand Neelie Kroes, der er kommissær for den digitale dagsorden, og som har ansvaret for pakken, udtaler: "Det lovgivningsforslag, der er blevet fremlagt i dag, er godt nyt for fremtidens mobilkommunikation og internet i Europa. Europa-Kommissionen siger nej til roaminggebyrer, ja til netneutralitet, ja til investeringer og ja til nye jobs. Løsninger for telekommunikationssektoren drejer sig ikke længere kun om denne sektor, men om at støtte en bæredygtig udvikling i alle sektorer". Telekommunikationssektoren tegner sig for kun 9 % af Europas digitale økonomi, eftersom alle sektorer i stigende grad er afhængige af netforbindelse af hensyn til deres konkurrenceevne på globalt plan og deres evne til at levere tjenester.

Den Europæiske Union har gennemført en række reformer, som har bidraget til at ændre den måde, hvorpå telekommunikationstjenester leveres i Den Europæiske Union, men sektoren opererer stadig i vid udstrækning på grundlag af 28 nationale markeder. Der er ingen teleselskaber, der opererer i hele EU, og der gælder forskellige priser og regler for både operatører og kunder.

I den pakke, som er fremlagt i dag, forsøges disse problemer løst ved hjælp af især følgende:

En forenkling af EU-reglerne for telekommunikationsoperatører

Fremover skal der blot indhentes én enkelt tilladelse til at operere i alle 28 medlemsstater (i stedet for 28 tilladelser), der bliver indført stramme lovgivningsrammer for en regulering af delmarkederne for telekommunikation (hvilket forventes at medføre et mindre antal regulerede markeder), og der sker en større harmonisering af operatørernes muligheder for at leje sig ind på net, der ejes af andre virksomheder, med det formål at blive i stand til at udbyde konkurrencedygtige tjenester.

Roaminggebyrer fjernes fra markedet

Gebyr for at modtage opkald under rejser inden for EU vil blive afskaffet med virkning fra den 1. juli 2014. Virksomhederne vil skulle vælge mellem enten 1) at tilbyde telefonabonnementer, som gælder overalt i Den Europæiske Union ("roamingvilkår som derhjemme") og til priser fastsat efter de nationale konkurrencevilkår eller 2) at give deres kunder mulighed for at "afkoble", dvs. vælge en anden roamingudbyder, som tilbyder lavere priser (uden at skulle købe et nyt SIM-kort). Dette er baseret på forordningen om roaming fra 2012, som pålægger operatørerne at sænke engrospriserne med 67 % for data i juli 2014.

Ikke længere gebyrer for internationale opkald inden for Europa

I dag er det almindeligt for virksomhederne at opkræve et gebyr for både fastnet- og mobilopkald fra forbrugerens hjemland til et andet EU-land. Ifølge forslaget, som er blevet fremlagt i dag, kan virksomhederne ikke opkræve mere for et fastnetopkald inden for EU end for et fjernopkald inden for det pågældende lands grænser. For mobilopkald inden for EU vil prisen ikke kunne være højere end 0,19 EUR pr. minut (plus moms). Virksomhederne skal i deres prisfastsættelse tage hensyn til objektivt set berettigede omkostninger, hvorimod tilfældige profitter fra interne EU-opkald vil forsvinde.

Retsbeskyttelse i forbindelse med åbent internet (netneutralitet)

Det bliver forbudt at blokere og regulere internetindholdet, hvorved brugerne gives fuld adgang til et åbent internet uanset internetabonnementets hastighed og pris. Virksomhederne vil stadig have mulighed for at tilbyde "specialtjenester" med garanteret servicekvalitet (f.eks. internet-tv, bestillings-tv og apps, herunder medicinsk billeddannelse med høj opløsning, virtuelle operationsstuer og forretningsmæssigt nødvendige dataintensive cloud-applikationer), forudsat at det ikke påvirker den internethastighed, som andre kunder har fået tilbudt. Forbrugerne vil have ret til at kontrollere, om de har de internethastigheder, de betaler for, og at opsige kontrakten, hvis de ikke får det, de er blevet lovet.

Nye og harmoniserede forbrugerrettigheder i EU

Nye rettigheder, f.eks. ret til en kontrakt i et klart sprog med sammenlignelig information, udvidet ret til at skifte udbyder eller kontrakt, retten til en 12-måneders kontrakt, hvis der ikke ønskes en længere kontrakt, ret til at opsige en kontrakt, hvis den lovede internethastighed ikke leveres, og ret til at få e-mails videresendt til en ny e-mailadresse, når der skiftes internetudbyder.

Samordnet frekvenstildeling

Samordningen af frekvenstildelingen vil sikre europæerne bedre adgang til 4G-mobilkommunikation og Wi-fi. Mobiloperatørerne vil blive i stand til at lægge investeringsplaner på tværs af grænserne takket være bedre samordning af tidsplanlægning, forløb og andre vilkår i forbindelse med tildeling af frekvenser. Medlemsstaterne har fortsat ansvaret og vil fortsat oppebære gebyrer fra mobiloperatørerne, men kan nu operere inden for en mere sammenhængende ramme. En sådan ramme vil også udvide markedet for avanceret teleudstyr.

Større sikkerhed for investorerne

Henstillingen om metoderne til omkostningsfastsættelse og princippet om ikke-diskrimination er det andet element i pakken, idet den supplerer den foreslåede forordning, som den er snævert forbundet med. Den har til formål at øge sikkerheden for investorer, hæve deres investeringsniveau og reducere forskellene mellem reguleringsmyndighederne. I praksis skal 1) de beløb, som de etablerede operatører må opkræve for at give andre adgang til eksisterende kobbernet, harmoniseres og justeres og 2) det skal sikres, at de, der søger adgang, reelt har lige adgang til nettene. Hvis der sikres sådanne konkurrencemæssige begrænsninger og ikke-diskriminering, vil engrospriserne på adgang til næstegenerationsbredbånd snarere blive fastlagt af markedet end af reguleringsmyndighederne.

Nyttige link

Meddelelse, hvori det forklares, hvad baggrunden er for forslaget, og hvorfor det haster med at få gennemført det indre marked for telekommunikation.

MEMO/13/779 Kommissionen vedtager forslag til retsakter om et sammenhængende kontinent

Websted: Connected Continent: a single telecom market for growth & jobs

Hashtags: #ConnectedContinent, #roaming

Følg Neelie på Twitter.

Kontakt

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tlf.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar