Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 10 septembrie 2013

Utilizarea mai bună a căilor navigabile europene

Astăzi, Comisia Europeană a anunțat noi măsuri1 pentru transportul unui volum mai mare de mărfuri pe râurile și canalele Europei. Deși barjele se numără printre mijloacele de transport cele mai favorabile mediului și cele mai eficiente din punct de vedere energetic, în prezent acestea transportă doar aproximativ 6 % din volumul mărfurilor europene în fiecare an. Noile propuneri vizează valorificarea potențialului neutilizat al celor 37 000 km de căi navigabile interioare din Europa. Aceste propuneri vor facilita transportul mărfurilor și vor conduce la continuarea ecologizării sectorului, precum și la încurajarea inovării și la îmbunătățirea oportunităților privind locurile de muncă.

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul responsabil cu transporturile, a declarat:

„500 de milioane de tone de marfă circulă deja de-a lungul fluviilor și canalelor noastre în fiecare an. Aceasta înseamnă echivalentul a 25 de milioane de camioane, dar nu este suficient. Trebuie să ajutăm transportului pe căi navigabile să devină pe termen lung un sector de înaltă calitate. Trebuie să eliminăm blocajele care îl împiedică să se dezvolte și să investim în competențele forței de muncă din acest sector”.

Comisia propune acțiuni în următoarele domenii:

Înlăturarea blocajelor

Potențialul de dezvoltare al sectorului este afectat de blocaje semnificative, care constau în ecluze, poduri sau șenale dimensionate necorespunzător și în lipsa unor conexiuni, cum ar fi legătura între rețelele hidrografice ale Senei și ale fluviului Scheldt. Comisia propune îmbunătățirea transportului de mărfuri pe căile navigabile prin modernizarea ecluzelor, a podurilor și a canalelor de navigație. Noul mecanism „Conectarea Europei” și orientările TEN-T acordă prioritate noilor oportunități de finanțare pentru căile navigabile interioare, care sunt de altfel o componentă importantă a șase din nouă coridoare ale rețelei centrale TEN-T.

Ecologizare și inovare

În comparație cu alte moduri de transport terestru, transportul pe căile navigabile interioare este eficient din punct de vedere energetic, sigur, aproape lipsit de ambuteiaje și silențios. Comisia va propune măsuri, inclusiv noi standarde pentru motoare, pentru a încuraja investițiile în tehnologii cu emisii scăzute de carbon, precum și pentru a sprijini cercetarea și inovarea.

Conexiuni mai bune cu alte moduri de transport

Se va acorda prioritate îmbunătățirii legăturilor dintre căile navigabile interioare, rețeaua rutieră și cea feroviară, acordând o atenție deosebită conexiunilor în porturile maritime și fluviale. Pe baza reexaminării în curs a serviciilor de informații fluviale, Comisia va face propuneri pentru a îmbunătăți instalațiile de manipulare a încărcăturilor și pentru a reduce formalitățile administrative.

Investiții într-o forță de muncă competentă

Sectorul căilor navigabile se bazează pe o forță de muncă competentă. Noile propuneri ar trebui să genereze o mai amplă recunoaștere a calificărilor forței de muncă și a parcursului profesional al acesteia, să îmbunătățească accesul la locuri de muncă și mobilitatea.

Context

Rețeaua de căi navigabile a Uniunii Europene constă în aproximativ 37 000 km care străbat 20 de state membre și transportă aproximativ 500 de milioane de tone de marfă în fiecare an, în special în zonele dens populate și aglomerate. Rețelele hidrografice interconectate ale fluviilor Rin, Scheldt și Meuse sunt conectate cu Sena și Dunărea. Cu toate acestea, anumite blocaje majore împiedică sistemele hidrografice europene să participe pe deplin la spațiul european al transporturilor.

În urma încetinirii generalizate a economiei UE care a început în 2008, capacitatea excedentară în anumite segmente ale pieței, fragmentarea continuă a actorilor de pe piață și îmbătrânirea flotei au condus la o înrăutățire a perspectivelor economice și de sustenabilitate ale navigației interioare. NAIADES II propune ca soluție elaborarea unui cadru stabil pe termen lung pentru investiții și inovare în navigația interioară de calitate și măsuri cu efecte pe termen scurt și mediu, cum ar fi reexaminarea cerințelor tehnice costisitoare. NAIADES II preconizează utilizarea fondurilor UE, provenite de la statele membre și din acest sector pentru susținerea investițiilor necesare. Din acest punct de vedere accesul la finanțare este deosebit de important.

Pentru mai multe informații:

MEMO/13/771

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-771_ro.htm

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Kallas pe Twitter

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

NAIADES II. Pentru un transport de calitate pe căile navigabile interioare. În mitologia greacă, naiadele erau nimfe ale apelor.


Side Bar