Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 10 d.

Naudingesni Europos vandenų keliai

Šiandien Europos Komisija paskelbė naujas priemones1 krovinių pervežimo Europos upėmis ir kanalais mastui didinti. Baržomis – vienu iš mažiausiai klimatui kenkiančiu ir taupiausiu gabenimo būdu – šiuo metu kasmet pervežama tik apie 6 % Europos krovinių. Naujaisiais pasiūlymais siekiama išnaudoti turimą 37 tūkst. km Europos vidaus vandenų kelių potencialą. Pagal juos bus sukurtos sąlygos kur kas paprasčiau plukdyti krovinius ir didinti šio sektoriaus ekologiškumą, taip pat paskatintos inovacijos ir pasiūlyta daugiau darbo vietų.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė:

„Kasmet savo upėmis ir kanalais jau perplukdome 500 mln. tonų krovinių. Tai prilygsta 25 mln. sunkvežimių. Tačiau to negana. Privalome padėti vandens transporto sektoriui ilgainiui tapti aukštos kokybės sektoriumi. Turime pašalinti tam trukdančias kliūtis ir investuoti į šio sektoriaus darbo jėgos kvalifikaciją.“

Komisija siūlo imtis veiksmų šiose srityse:

Šalinti kliūtis

Sektoriui pasiekti visavertį potencialą trukdo tokios esminės kliūtys, kaip nepakankamai dideli šliuzai, tiltai arba farvateriai, taip pat trūkstamos jungtys, pavyzdžiui, tarp Senos ir Šeldės upių sistemų. Komisija siūlo gerinti plukdomų krovinių transportą, tobulinant šliuzus, tiltus ir laivybos kanalus. Pagal naują Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir TEN-T gaires pirmenybė tenka naujoms finansavimo galimybėms, teikiamoms vidaus vandenų keliams; be to, vidaus vandenų keliai yra svarbi šešių iš dešimties TEN-T pagrindinių tinklų koridorių dalis.

Ekologizavimas ir inovacijos

Palyginti su kitomis sausumos transporto priemonėmis, vidaus vandens transportas yra taupus, saugus ir tylus, be to, jam beveik negresia spūstys. Komisija pasiūlys priemonių, įskaitant naujus variklių standartus, kuriomis sieks skatinti investicijas į mažataršes technologijas, remti mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Geresnės jungtys su kitomis transporto priemonėmis

Pirmenybė bus teikiama vidaus vandenų kelių, sausumos kelių ir geležinkelių jungčių gerinimui, ypatingą dėmesį skiriant jungtims jūrų ir upių uostuose. Remdamasi vykdoma upių informacijos paslaugų apžvalga, Komisija pateiks pasiūlymus dėl krovinių tvarkymo vietų tobulinimo ir popierizmo mažinimo.

Investicijos į kvalifikuotą darbo jėgą

Vandenų kelių sektoriaus pagrindas – kvalifikuota darbo jėga. Manoma, kad naujais pasiūlymais bus pasiektas platesnis kvalifikacijos ir karjeros pripažinimas, padidintos galimybės įsidarbinti ir judumas.

Pagrindiniai faktai

Per 20 valstybių narių driekiasi 37 tūkst. km vandens kelių, kuriais kasmet perplukdoma apie 500 mln. tonų krovinių, ypač tankiai apgyvendintose vietovėse, kurioms būdingos transporto spūstys. Susipynusios Reino, Šeldės ir Mezo upių sistemos yra sujungtos su Senos ir Dunojaus upėmis. Tačiau dėl kelių didžiulių kliūčių Europos upėms Europos transporto erdvėje tenka nevisavertis vaidmuo.

Vidaus vandenų laivybos ekonominės ir tvarumo perspektyvos suprastėjo dėl visuotinio ES ekonomikos sulėtėjimo nuo 2008 m., perteklinio tam tikrų rinkos segmentų pajėgumo, nuolatinio rinkos dalyvių susiskaidymo ir senstančio laivyno. Į šiuos iššūkius reaguojama vykdant NAIADES II programą – kuriant ilgalaikes sąlygas investicijoms ir inovacijoms kokybiškos laivybos srityje ir imantis priemonių, kurių poveikis trumpalaikis arba vidutinio laikotarpio, pavyzdžiui, peržiūrint brangiai atsieinančius techninius reikalavimus. Pagal NAIADES II programą telkiamos ES, nacionalinės ir sektoriaus lėšos būtinoms investicijoms finansuoti. Šioje srityje galimybė gauti finansavimą yra ypač svarbi.

Daugiau informacijos

MEMO/13/771

Pirmininko pavaduotojo S. Kallaso Twitter

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61

1 :

NAIADES II. Siekiant kokybiško vidaus vandens transporto. Graikų mitologijoje najadės – vandens nimfos.


Side Bar