Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 10. rujna 2013.

Bolje iskorištavanje europskih plovnih putova

Europska komisija danas je najavila nove mjere1 čiji je cilj omogućiti bolje iskorištavanje europskih rijeka i kanala za prijevoz tereta. Teglenice su u smislu klimatske prihvatljivosti i energetske učinkovitosti jedan od najboljih načina prijevoza, međutim, na njih se odnosi samo oko 6 % europskog godišnjeg teretnog prometa. Novim se prijedlozima želi iskoristiti dosad neiskorišteni potencijal 37 000 km europskih unutarnjih plovnih putova. Njima će se omogućiti jednostavniji prijevoz tereta i daljnja ekologizacija sektora, ali i poticanje inovacija i većih mogućnosti zapošljavanja.

Siim Kallas, potpredsjednik Europske komisije nadležan za promet, dao je sljedeću izjavu:

„Našim rijekama i jezerima već prevozimo 500 milijuna tona tereta svake godine. To je količina za čiji je prijevoz potrebno 25 milijuna teretnih vozila. Ali to nije dovoljno. Industriji prijevoza plovnim putovima moramo omogućiti da se dugoročno razvije u sektor visoke kvalitete. Moramo ukloniti uska grla koja koče njezin razvoj te ulagati u razvoj vještina radne snage.”

Komisija predlaže mjere u sljedećim područjima:

Uklanjanje uskih grla

Problematična uska grla koja nastaju zbog neprimjerenih dimenzija prevodnica, mostova ili otvorenih dijelova luka te nedostatnih veza, kao što su one između riječnih sustava Seine i Scheldta, otežavaju ostvarivanje punog razvojnog potencijala sektora. Komisija predlaže da se modernizacijom prevodnica, mostova i navigacijskih kanala unaprijedi teretni prijevoz vodnim putovima. Novim instrumentom za povezivanje Europe i smjernicama za TEN-T daje se prednost novim mogućnostima financiranja unutarnjih plovnih putova. Štoviše, važan dio šest od devet ključnih koridora mreže TEN-T upravo su vodni putovi.

Ekologizacija i inovacije

U usporedbi s kopnenim prijevozom, prijevoz unutarnjim plovnim putovima energetski je učinkovit, siguran i tih te se odvija gotovo bez zastoja. Među predloženim mjerama Komisije bit će i novi standardi za pogonske motore kako bi se potaknulo ulaganje u niskoemisijske tehnologije te pružila podrška istraživanju i inovacijama.

Bolja povezanost s ostalim oblicima prijevoza

Prednost će se dati unaprjeđenju veza između unutarnjih plovnih putova i cestovnog i željezničkog prometa, a posebna će se pažnja posvetiti povezivanju morskih i riječnih luka. Komisija će na temelju revizije riječnih informacijskih servisa, koja je u tijeku, predložiti načine poboljšanja objekata za utovar i istovar tereta te smanjiti papirologiju.

Ulaganje u kvalificiranu radnu snagu

Sektor prijevoza plovnim putovima oslanja se na kvalificiranu radnu snagu. Očekuje se da će se novim prijedlozima omogućiti sveobuhvatnije priznavanje kvalifikacija i radnog iskustva, poboljšati pristup tržištu rada te povećati mobilnost.

Pozadina

Oko 37 000 kilometara unutarnjih vodnih putova u 20 država članica EU-a koristi se svake godine za prijevoz oko 500 milijuna tona tereta, i to kroz gusto naseljena i prometom opterećena područja. Isprepleteni riječni sustavi Rajne, Scheldta i Meuse povezani su sa Seinom i Dunavom. Međutim, pojedina veća uska grla razlog su zašto europski riječni sustavi ne mogu preuzeti važniju ulogu u području prijevoza u Europi.

Zbog općeg usporavanja gospodarstva EU-a od 2008. i posljedične prekapacitiranosti određenih segmenata tržišta, stalne fragmentacije tržišnih subjekata te sve starije flote, perspektiva unutarnje plovidbe, u smislu gospodarskih mogućnosti i njezine održivosti, sve je gora. Odgovor dolazi u obliku programa NAIADES II u čijem se okviru želi uspostaviti stabilan i dugoročan okvir za investicije i inovacije u području kvalitete unutarnje plovidbe te kratkoročne i srednjoročne mjere kao što je revizija skupih tehničkih zahtjeva. U okviru tog programa potrebno je mobilizirati financijska sredstva iz EU-a, država članica i samog sektora kako bi se osigurala podrška neophodnim ulaganjima. S tim u vezi posebno je važan pristup financiranju.

Dodatne informacije:

MEMO/13/771

Pratite potpredsjednika Kallasa na Twitteru

Osobe za kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

NAIADES II. Kvalitetniji prijevoz unutarnjih plovnim putovima. Najade (grč. Naiades) su u grčkoj mitologiji bile vodene nimfe.


Side Bar