Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 9 septembrie 2013

Raport privind inegalitățile în materie de sănătate: diferențele în ceea ce privește speranța de viață și mortalitatea infantilă în UE se micșorează

Diferențele importante în ceea ce privește speranța de viață și mortalitatea infantilă constatate în trecut între țările UE se micșorează, conform unui raport publicat astăzi de Comisia Europeană. Diferența dintre valoarea cea mai mare și cea mai mică a speranței de viață în UE-27 a scăzut cu 17 % pentru bărbați între 2007 și 2011 și cu 4 % pentru femei între 2006 și 2011. Diferența între țările UE care prezintă rata cea mai mare și rata cea mai mică a mortalității infantile a scăzut de la 15,2 la 7,3 la 1000 de născuți-vii între 2001 și 2011. Media mortalității infantile în UE a scăzut, de asemenea, în această perioadă — de la 5,7 la 3,9 la 1000 de născuți-vii. Raportul indică unele evoluții pozitive în punerea în aplicare a strategiei UE privind inegalitățile în materie de sănătate, intitulată „Solidaritatea în domeniul sănătății”, concluzionând, în același timp, că sunt necesare mai multe măsuri la nivel local, național și la nivelul UE.

Comisarul european pentru sănătate, Tonio Borg, a declarat: „Inegalitățile în materie de sănătate în ceea ce privește speranța de viață și în special mortalitatea infantilă s-au redus în mod semnificativ în Uniunea Europeană în ultimii ani. Acest fapt este încurajator. Totuși, trebuie să ne continuăm eforturile pentru a pune capăt diferențelor persistente în materie de sănătate între grupurile sociale și între regiuni și state membre, după cum se arată în prezentul raport. Măsurile de reducere a inegalităților în materie de sănătate în întreaga Europă trebuie să rămână o prioritate la toate nivelurile.”

Inegalitățile în materie de sănătate între țări, regiuni și grupuri sociale

  • Suedia are cea mai mare speranță de viață pentru bărbați– 79,9 ani, cu o diferență de aproximativ 12 ani față de statul membru cu cea mai scăzută speranță de viață (68,1).

  • Cea mai mare speranță de viață pentru femei se înregistrează în Franța – 85,7 ani, cu o diferență de aproximativ 8 ani față de statul membru cu cea mai scăzută speranță de viață (77,8 ani).

  • În ceea ce privește speranța de viață sănătoasă în rândul bărbaților, există o diferență de 19 ani între valoarea cea mai mică și valoarea cea mai mare în UE (cifrele pentru 2011). Pentru femei, aceasta a fost de aproape 18,4 ani.

  • În 2010, diferența privind speranța de viață la naștere înregistrată între regiunile din UE cele mai puțin favorizate și cele mai favorizate a fost de 13,4 ani pentru bărbați și de 10,6 ani pentru femei.

  • În același an, șapte regiuni ale UE au înregistrat rate ale mortalității infantile mai mari de 10 la 1000 de născuți-vii. Acest procent este mai mare de 2,5 ori decât media UE de 4,1 decese la 1000 de născuți-vii.

  • În 2010, diferența în ceea ce privește speranța de viață la vârsta de 30 de ani între bărbații cu un nivel ridicat de educație și cei cu un nivel scăzut de educație a variat de la aproximativ trei ani până la 17 ani în diferite state membre. Pentru femei diferența a fost ușor mai mică, variind de la 1 la 9 ani.

Cauzele inegalităților în materie de sănătate

Raportul analizează diferiți factori care cauzează inegalități în materie de sănătate și constată că inegalitățile sociale în materie de sănătate se datorează disparităților în ceea ce privește condițiile de viață și alți factori determinanți, cum ar fi venitul, nivelul șomajului și nivelul de educație. Evaluarea a identificat numeroase exemple de corelări între factorii de risc pentru sănătate, inclusiv fumatul și obezitatea, și circumstanțele socioeconomice.

Reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE

În 2009, Comisia a adoptat o strategie privind inegalitățile în materie de sănătate, intitulată: „Solidaritate în domeniul sănătății: reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE”. Raportul intermediar publicat astăzi analizează progresele realizate cu privire la cele cinci provocări principale stabilite în strategie: 1) distribuția echitabilă a sănătății ca parte a dezvoltării economice și sociale generale; 2) îmbunătățirea bazei de date și cunoștințe; 3) obținerea angajamentului din partea întregii societăți; 4) satisfacerea necesităților grupurilor vulnerabile și 5) sporirea contribuției politicilor UE.

În ansamblu, acțiunea Comisiei are ca scop atât sprijinirea elaborării de politici în țările UE, cât și întărirea rolului politicilor UE în ceea ce privește reducerea inegalităților în materie de sănătate. Acțiunea comună aflată în curs de desfășurare, definită pentru perioada 2011-2014, este un mijloc important de a realiza acest lucru.

Atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru o creștere favorabilă incluziunii este esențială pentru combaterea inegalităților în materie de sănătate. În februarie 2013, Comisia a adoptat un document intitulat Investing in Health (Să investim în sănătate), ca parte a pachetului privind investițiile sociale. Documentul consolidează legătura dintre politicile UE în domeniul sănătății și reformele sistemelor naționale de sănătate. El preconizează investiții inteligente pentru sisteme de sănătate durabile, investiții în sănătatea publică, precum și investiții în vederea reducerii inegalităților în materie de sănătate.

Programul de sănătate al UE, fondul de coeziune și fondurile structurale, precum și fondurile pentru cercetare și inovare (Orizont 2020) pot sprijini investițiile în domeniul sănătății în întreaga Uniune Europeană.

Rapoartele complete și informații suplimentare privind acțiunile UE de reducere a inegalităților în materie de sănătate sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/index_en.htm

Site-ul internet al comisarului Borg:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Urmăriți-ne pe Twitter: @EU_Health

Contact:

Fréderic Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar