Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 9. septembrī

Ziņojums par nevienlīdzību veselības jomā: paredzamā mūža ilguma un zīdaiņu mirstības atšķirības ES samazinās

Būtiskās atšķirības attiecībā uz paredzamo mūža ilgumu un zīdaiņu mirstību, kas ilgu laiku pastāvēja ES valstīs, samazinās, teikts šodien publicētā Eiropas Komisijas ziņojumā. Starpība starp visaugstāko paredzamā dzīves ilguma rādītāju un viszemāko rādītāju 27 ES valstu vīriešiem samazinājās par 17 % laikā no 2007. gada līdz 2011. gadam un par 4 % sievietēm laikā no 2006. gada līdz 2011. gadam. Attiecībā uz zīdaiņu mirstību starpība starp visaugstāko un vismazāko līmeni laikā no 2001. gada līdz 2011. gadam samazinājās no 15,2 līdz 7,3 mirušajiem uz 1000 dzīvi dzimušajiem zīdaiņiem. Vidējā zīdaiņu mirstība ES arī samazinājās šajā periodā — no 5,7 līdz 3,9 mirušajiem uz 1000 dzīvi dzimušajiem. Uzsverot pozitīvos elementus, kas panākti, īstenojot ES stratēģiju attiecībā uz nevienlīdzību veselības jomā, “Solidaritāte veselības jomā”, ziņojumā secināts, ka ir nepieciešami jauni pasākumi vietējā, valsts un ES līmenī.

Veselības aizsardzības komisārs Tonio Bordžs paziņoja: “Nevienlīdzība veselības jomā Eiropas Savienībā saistībā ar paredzamo mūža ilgumu un jo īpaši bērnu mirstību pēdējo gadu laikā ir ievērojami samazinājusies. Šī tendence ir uzmundrinoša. Tomēr mums ir jāturpina pūliņi, lai izbeigtu šajā ziņojumā atspoguļoto pastāvošo nevienlīdzību starp sociālajām grupām, reģioniem un dalībvalstīm. Cīņai pret šo nevienlīdzību arī turpmāk ir jābūt prioritātei visos līmeņos”.

Nevienlīdzība veselības jomā starp valstīm, reģioniem un sociālajām grupām

  • Zviedrija ir valsts, kur ir visaugstākais paredzamais dzīves ilgums vīriešiem: 79,9 gadi; tā ir gandrīz 12 gadu starpība attiecībā pret dalībvalsti, kur šis paredzamais mūža ilgums ir viszemākais (68,1 gads).

  • Sievietēm visaugstākais paredzamais mūža ilgums ir Francijā: 85,7 gadi; tā ir 8 gadu starpība attiecībā pret dalībvalsti, kur šis paredzamais mūža ilgums ir viszemākais (77,8 gadi).

  • Attiecībā uz veselīgajiem dzīves gadiem vīriešiem 19 gadu starpība šķir augstāko vērtību no zemākās ES (2011. gada rādītāji). Sievietēm šī starpība ir gandrīz tikpat liela — 18,4 gadi.

  • 2010. gadā jaundzimušo vidējā paredzamā mūža ilguma starpība starp visattīstītākajiem un vismazāk attīstītajiem reģioniem ES bija 13,4 gadi vīriešiem un 10,6 gadi sievietēm.

  • Tajā pašā gadā zīdaiņu mirstība septiņos ES reģionos pārsniedza 10 mirušos uz 1000 dzīvi dzimušajiem. Tas 2,5 reizes pārsniedz ES vidējo rādītāju — 4,1 mirušais uz 1000 dzīvi dzimušajiem.

  • 2010. gadā paredzamā mūža ilguma rādītāju starpība visizglītotākajiem un vismazāk izglītotajiem vīriešiem 30 gadu vecumā variēja no 3 gadiem līdz 17 gadiem dažādās dalībvalstīs. Sievietēm šī starpība bija nedaudz mazāka: no 1 gada līdz 9 gadiem.

Veselības jomā vērojamās nevienlīdzības cēloņi

Ziņojumā aplūkoti dažādi cēloņi, kas ir pamatā nevienlīdzībai veselības jomā, un secināts, ka sociālā nevienlīdzība veselības jomā ir saistīta ar atšķirīgiem dzīves apstākļiem, kā arī ar tādiem faktoriem kā ienākumi, bezdarba līmenis un izglītības līmenis. Pētījumā tika konstatētas dažādas sakarības starp riska faktoriem veselības jomā, piemēram, tabakas lietošanu vai aptaukošanos un sociāli ekonomiskajiem apstākļiem.

Ar veselību saistītās nevienlīdzības mazināšana ES

2009. gadā Komisija pieņēma stratēģiju par nevienlīdzību veselību jomā “Solidaritāte veselības jomā. Nevienlīdzības mazināšana veselības jomā ES”. Šodien publicētais progresa ziņojums ļauj novērtēt, cik daudz paveikts saistībā ar stratēģijā izvirzītajiem pieciem galvenajiem uzdevumiem, proti, 1) kā daļu no vispārējiem sasniegumiem sociālajā un tautsaimniecības jomā nodrošināt vienlīdzīgas veselības iespējas; 2) uzlabot datu un zināšanu bāzi; 3) šajos centienos iesaistīt sabiedrību; 4) ievērot neaizsargātu iedzīvotāju grupu vajadzības un 5) uzlabot ES politikas efektivitāti.

Kopumā Komisija paredz atbalstīt pasākumus, ko īsteno ES valstīs, un nostiprināt ES politikas lomu ar veselību saistītās nevienlīdzības mazināšanā. Kopīgā rīcība, kas ieplānota 2011.–2014. gadam, ir būtisks šīs divkāršās misijas instruments.

Lai nevienlīdzība veselības jomā tiktu pārvarēta, ir svarīgi sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus iekļaujošai izaugsme. 2013. gada februārī Komisija atbilstīgi savai stratēģijai attiecībā uz sociālajiem ieguldījumiem pieņēma dokumentu “Investing in Health” (ieguldījumi veselības jomā). Šis dokuments nostiprina saikni starp ES pasākumiem veselības jomā un valstu veselības sistēmu reformām; tas atbalsta pārdomātus ieguldījumus, kas ļautu veselības aprūpes sistēmas padarīt ilgtspējīgas, ieguldījumus sabiedrības veselībā un ar veselību saistītās nevienlīdzības mazināšanā.

ES programma veselības aizsardzības jomā, Kohēzijas fonds un struktūrfondi, kā arī Pētniecības un inovācijas fonds “Apvārsnis 2020” var atbalstīt investīciju veselības aizsardzībā visā Eiropas Savienībā.

Ziņojumus un saistīto informāciju par ES pasākumiem, lai mazinātu nevienlīdzību veselības jomā lasiet te:

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/index_en.htm

Komisāra Bordža tīmekļa vietne:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

“Tviteris”: @EU_Health

Kontaktpersonas :

Fréderic Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar