Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. szeptember 9.

Jelentés az egészségügyi egyenlőtlenségekről: a várható élettartam és a csecsemőhalandóság terén csökkennek az EU-n belüli különbségek

A várható élettartam és a csecsemőhalandóság terén az uniós országok között hagyományosan fennálló nagy különbségek egyre csökkennek, derül ki az Európai Bizottság által ma közzétett jelentésből. A legalacsonyabb és a legmagasabb várható élettartam közötti különbség 17%-kal csökkent a férfiak esetében (2007 és 2011 között), és 4%-kal a nők esetében (2006 és 2011 között) az EU 27 tagállamában. A legalacsonyabb és a legmagasabb csecsemőhalandósági mutatóval rendelkező uniós országok közötti eltérés 1000 élveszületésenként 15,2-ről 7,3-ra csökkent 2001 és 2011 között. Az átlagos csecsemőhalandóság is csökkent az EU-ban ebben az időszakban: 5,7-ről 3,9-re 1000 élveszületésenként. A jelentés kiemel néhány pozitív fejleményt az Unió egészségügyi egyenlőtlenséggel kapcsolatos, „Szolidaritás az egészségügyben” című stratégiájának végrehajtása terén, de arra a következtetésre jut, hogy további lépéseket kell tenni helyi, nemzeti és uniós szinten.

Az európai egészségügyi biztos, Toni Borg a következőket nyilatkozta: „Az elmúlt években a várható élettartamot és különösen a csecsemőhalandóságot tekintve jelentősen csökkentek az egészségügyi egyenlőtlenségek az Európai Unióban, és ez igen biztató. Továbbra is szilárdan elkötelezettnek kell azonban maradnunk amellett, hogy megoldjuk az egyes társadalmi csoportok, régiók és tagállamok között még fennálló, e jelentésben feltárt egészségügyi különbségek problémáját. Minden szinten elsődleges cél kell hogy maradjon az Európán belüli egészségügyi egyenlőtlenségek megszüntetése.”

Egészségügyi egyenlőtlenségek az országok, régiók és társadalmi csoportok között

  • A férfiak várható élettartama Svédországban a legmagasabb – 79,9 év, ami majdnem 12 évnyi eltérést jelent a legalacsonyabb várható élettartammal (68,1 év) rendelkező tagállamhoz képest.

  • A nők esetében Franciaországban a legmagasabb a várható élettartam – 85,7 év, ami 8 évvel több, mint a legalacsonyabb adattal (77,8 év) rendelkező tagállamban várható élettartam.

  • Ami a férfiak egészségben eltöltött életéveit illeti, 19 év a különbség a legalacsonyabb és a legmagasabb uniós érték között (2011-es adatok alapján). A nők esetében is majdnem ugyanilyen nagy, 18,4 év az eltérés.

  • A születéskor várható élettartam terén az EU legfejlettebb és leghátrányosabb helyzetben lévő régiói között mutatkozó különbség 2010-ben 13,4 év volt a férfiak és 10,6 év a nők esetében.

  • Ugyanabban az évben hét olyan uniós régió volt, ahol a csecsemőhalandóság meghaladta az 1000 élveszületésenkénti 10 esetet. Ez az érték több mint 2,5-szerese az uniós átlagnak (4,1/1000).

  • 2010-ben a férfiak 30 éves korban várható élettartama terén a legkevésbé képzett és a legképzettebb személyek közötti becsült különbség három év és 17 év között változott a különböző tagállamokban. A nők esetében kicsivel kisebb, 1 és 9 év közötti volt a különbség.

Az egészségügyi egyenlőtlenségek okai

A jelentés több olyan tényezőt vizsgál meg, amelyek egészségügyi egyenlőtlenségeket okoznak, és megállapítja, hogy az egészség terén jelentkező társadalmi egyenlőtlenségek a mindennapi életkörülmények különbségeinek, valamint olyan tényezőknek tudhatók be, mint amilyen a jövedelem, a munkanélküliség szintje és a képzettségi szint. A kérdéskör áttekintése során sok példa merült fel arra, hogy egy egészségügyi kockázati tényező – például a dohányfogyasztás és az elhízás – társadalmi-gazdasági körülményekhez kapcsolódik.

Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban

A Bizottság 2009-ben elfogadott egy az egészségügyi egyenlőtlenségekkel foglalkozó stratégiát, amelynek címe „Szolidaritás az egészségügyben: az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban”. Az elért eredményekről beszámoló, ma közzétett jelentés azt vizsgálja, hogy milyen előrelépést értünk el a stratégiában meghatározott öt fő kihívás terén, amelyek a következők: 1) az egyenlőbb egészségi állapot, mint az általános társadalmi és gazdasági fejlődés része; 2) a rendelkezésre álló adatok és ismeretek bővítése; 3) a társadalom egészét átfogó kötelezettségvállalás kiépítése; 4) a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok igényeinek kielégítése; valamint 5) az uniós politikák hatékonyságának fokozása.

Összességében a Bizottság fellépésének célja egyrészt támogatni a szakpolitikák kidolgozását az uniós országokban, másrészt fokozni az uniós politikák hatékonyságát az egészségügyi egyenlőtlenségek kezelésében. Egy 2011 és 2014 közötti, folyamatban lévő közös fellépés fontos eszköz ennek elérésében.

Az Európa 2020 stratégia inkluzív növekedéssel kapcsolatos célkitűzéseinek elérése alapvető fontosságú az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. 2013 februárjában a Bizottság a szociális beruházási csomag részeként elfogadott egy dokumentumot az egészségügybe való beruházásról. Ez a dokumentum megerősíti az uniós egészségügyi szakpolitika és a nemzeti egészségügyi reformok közötti kapcsolatot, és a következők mellett érvel: a fenntartható egészségügyi rendszereket célzó intelligens beruházások, az emberek egészségébe történő beruházás, valamint az egészségügyi egyenlőtlenségeket csökkentő beruházás.

Az EU egészségügyi programja, a kohéziós és strukturális alapok, valamint a kutatási és innovációs alapok („Horizont 2020” keretprogram) támogathatják az egészségügybe való beruházást az egész Európai Unióban.

Olvassa el a jelentések teljes szövegét, és tudjon meg többet az egészségügyi különbségek csökkentését célzó uniós fellépésekről:

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/index_hu.htm

Tonio Borg biztos honlapja:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Kövesse a témát a Twitteren: @EU_Health

Kapcsolattartók:

Fréderic Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar