Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 9. rujna 2013.

Izvješće o zdravstvenim nejednakostima: smanjuju se razlike među državama članicama u odnosu na očekivani životni vijek i smrtnost dojenčadi

Izvješće Europske komisije objavljeno danas pokazuje da se smanjuju tradicionalno velike razlike u očekivanom životnom vijeku i smrtnosti dojenčadi među državama članicama. Razlika između najdužeg i najkraćeg očekivanog životnog vijeka u 27 država članica smanjila se za muškarce za 17 % u razdoblju 2007. – 2011., a za žene za 4 % u razdoblju 2006. – 2011. Razlika u smrtnosti dojenčadi između država članica s najvišom i najnižom stopom smrtnosti smanjila se u razdoblju 2001. – 2011. s 15,2 na 7,3 na 1 000 živorođenih. Prosječna smrtnost dojenčadi u EU-u u istom je razdoblju pala s 5,7 na 3,9 na 1 000 živorođenih. U izvješću se ističu neki pozitivni trendovi u vezi s provedbom strategije EU-a o zdravstvenim nejednakostima „Solidarnost u zdravstvu” i zaključuje da je potrebno dodatno djelovati na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini EU-a.

Europski povjerenik za zdravlje Tonio Borg kaže: „Zdravstvene nejednakosti u Europskoj uniji u smislu očekivanog životnog vijeka, a posebno smrtnosti dojenčadi, znatno su se smanjile u posljednjih nekoliko godina. To ohrabruje. Međutim, moramo biti odlučni u nastojanjima da prevladamo zdravstvene razlike koje su, u skladu s izvješćem, još uvijek prisutne među društvenim skupinama i regijama te među državama članicama. Djelovanje u svrhu premošćenja zdravstvenih nejednakosti u Europi mora ostati prirotitet na svim razinama.”

Zdravstvene nejednakosti među državama, regijama i društvenim skupinama

  • Švedska ima najviši očekivani životni vijek muškaraca od 79,9 godina, što je gotovo 12 godina više od države članice s najnižim očekivanim životnim vijekom (68,1 godina).

  • Očekivani životni vijek žena najviši je u Francuskoj – 85,7 godina, tj. 8 godina više od države članice s najnižim očekivanim životnim vijekom (77,8 godina).

  • Što se tiče zdravog životnog vijeka muškaraca, razlika između najniže i najviše vrijednosti u EU-u iznosi 19 godina (na temelju podataka za 2011.). Kod žena ta je razlika iznosila gotovo 18,4 godine.

  • U 2010. razlika u očekivanom životnom vijeku u trenutku rođenja između regija u najpovoljnijem i regija u najnepovoljnijem položaju u EU-u iznosila je 13,4 godine za muškarce i 10,6 godina za žene.

  • Iste je godine sedam regija EU-a imalo smrtnost dojenčadi iznad 10 na 1 000 živorođenih. To je 2,5 puta više od prosjeka EU-a od 4,1/1 000.

  • U 2010. procijenjena razlika u očekivanom životnom vijeku za muškarce u dobi od 30 godina između najniže obrazovanih i najobrazovanijih kretala se od oko 3 do čak 17 godina u pojedinim državama članicama. Kod žena razlika je bila nešto manja i iznosila je od 1 do 9 godina.

Uzroci zdravstvenih nejednakosti

U izvješću se ispituju razni čimbenici koji mogu biti uzrok zdravstvenih nejednakosti i zaključuje da se socijalno uvjetovane zdravstvene nejednakosti mogu pripisati nejednakim uvjetima svakodnevnog života te pokretačima kao što su prihod, nezaposlenost i stupanj obrazovanja. Utvrđeni su brojni primjeri povezanosti između rizičnih čimbenika, uključujući konzumiranje duhanskih proizvoda i pretilost, i socioekonomskih okolnosti.

Prevladavanje zdravstvenih nejednakosti u EU-u

Komisija je 2009. donijela strategiju o zdravstvenim nejednakostima pod naslovom „Solidarnost u zdravstvu: Smanjenje zdravstvenih nejednakosti u EU-u”. U današnjem izvješću o napretku analiziraju se dosadašnja postignuća u odnosu na pet glavnih izazova utvrđenih u strategiji: 1) pravedna raspodjela u zdravstvu u okviru sveobuhvatnog socijalnog i gospodarskog razvoja; 2) poboljšanje podataka i baze znanja; 3) razvoj odgovornosti na svim društvenim razinama; 4) zadovoljavanje potreba ranjivih skupina; te 5) povećanje doprinosa politika EU-a.

Općenito, djelovanjem Komisije želi se poduprijeti razvoj politika u državama članicama i poboljšati doprinos politika EU-a prevladavanju zdravstvenih nejednakosti. Važno sredstvo za postizanje tog cilja jest zajednička akcija pokrenuta 2011. koja će trajati do 2014.

Ostvarenje ciljeva uključivog rasta utvrđenih u strategiji Europa 2020. ključno je i za prevladavanje zdravstvenih nejednakosti. U veljači 2013. Komisija je u okviru paketa mjera za socijalno ulaganje donijela dokument Ulaganje u zdravstvo. Tim se dokumentom učvršćuje veza između zdravstvenih politika EU-a i reformi nacionalnih zdravstvenih sustava te navode argumenti za pametna ulaganja u održive zdravstvene sustave, ulaganje u zdravlje ljudi i ulaganje u smanjenje zdravstvenih nejednakosti.

Ulaganja u zdravstvo u čitavoj Europsko uniji mogu se poduprijeti u okviru Programa EU-a za zdravstvo, Kohezijskog fonda i strukturnih fondova te fondova za istraživanje i inovacije (Obzor 2020.).

Pročitajte izvješća u cijelosti i saznajte više o djelovanju EU-a za prevladavanje zdravstvenih nejednakosti:

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/index_en.htm

Web-mjesto povjerenika Borga:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Pratite nas na Twitteru: @EU_Health

Kontakt:

Fréderic Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar