Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. septembra 2013

Zaposlovanje: evropski sistem za spremljanje ponudbe delovnih mest poudarja naraščajoče možnosti zaposlovanja v zdravstvenem sektorju

Po zadnjih podatkih iz evropskega sistema za spremljanje ponudbe delovnih mest, ki jih je nedavno objavila Evropska komisija, potreba po delovni sili v zdravstvenem sektorju narašča. Zaposlenost v zdravstvenem sektorju Evropske unije se je med letoma 2008 in 2012 povečevala za skoraj 2 % letno. Takšna rast je rezultat skupnih učinkov staranja prebivalstva, napredka v tehnologiji in zdravljenju, pričakovanj ljudi po kakovostnejših storitvah in večjega poudarka na preventivni oskrbi. Leta 2012 je zaposlitev na tem področju dobilo skoraj milijon ljudi.

Vendar pa podatki kažejo na splošno upadanje povpraševanja na celotnem trgu dela EU, kar potrjuje 6 % manj delovnih mest v četrtem četrtletju 2012 v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2011. Število na novo zaposlenih ljudi je bilo v četrtem četrtletju 2012 manjše v večini glavnih poklicnih skupin, za „strokovne delavce“ pa je upadlo prvič od drugega četrtletja 2010 (za 5 %).

Med poklice, ki so po rasti zaposlenosti sledili zdravstvenemu sektorju, spadajo razvijalci in analitiki programske opreme, upravno in specializirano tajniško osebje, rudarski nadzorniki, nadzorniki v predelovalnih dejavnostih in gradbeni nadzorniki ter učitelji na predšolski stopnji in osnovnošolski učitelji.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Evropski sistem za spremljanje ponudbe delovnih mest omogoča iskalcem zaposlitev, da vidijo, kateri sektorji nudijo najboljše možnosti zaposlovanja. Pomaga tudi javnim sektorjem, da vlagajo v razvoj potrebnih spretnosti, s čimer se lahko izognejo pomanjkanju ustrezno kvalificiranih delavcev. Zadnje poročilo potrjuje, da je zdravstveno varstvo eden od sektorjev z največjimi možnostmi za ustvarjanje delovnih mest v Evropi, zato je vlaganje v izobraževanje v tem sektorju nujno.“

Storitve za osebno zdravstveno nego so med četrtim četrtletjem 2011 in četrtim četrtletjem 2012 zasedle prvo mesto med najhitreje rastočimi poklici. Med 25 najhitreje rastočimi poklici so še trije drugi zdravstveni poklici: strokovnjaki za zdravstveno nego in babištvo, tehniki v zdravstvu in farmaciji ter drugi strokovni zdravstveni delavci, na primer zobozdravniki, farmacevti in fizioterapevti. Srednjeročno bodo imele najboljše zaposlitvene možnosti medicinske sestre in babice.

Poročilo še opozarja, da se bo več držav morda moralo spopadati z izzivom staranja delovne sile v zdravstvenem sektorju. Tako je na primer v Bolgariji in baltskih državah več kot 40 % zdravstvenih delavcev starih med 50 in 64 let, kar je znatno nad povprečjem EU.

Povečanje zaposlovanja v zdravstvenem sektorju je v nasprotju s splošnim trendom, izraženem v evropskem sistemu za spremljanje ponudbe delovnih mest, po katerem se je zaposlovanje v EU-27 med četrtima četrtletjema 2011–2012 zmanjšalo za približno 4 %. Zaposlovanje je bilo manjše v večini poklicnih skupin in je za strokovne poklice upadlo prvič od drugega četrtletja 2010. Hkrati se je zaposlovanje kadra s terciarno izobrazbo povečalo za 2 %, kar lahko nakazuje, da je več strokovnih delavcev sprejelo zaposlitve pod ravnijo svoje izobrazbe.

Možnosti rasti za delo v zvezi z dolgoročno nego bodo v ospredju konference o „novih in boljših delovnih mestih v storitvah nege na domu“, ki jo bo 12. septembra v Bruslju organizirala Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound).

Ozadje

Komisija je na pomembnost zdravstvenega sektorja za ustvarjanje delovnih mest v Evropi opozorila v svežnju o zaposlovanju iz aprila 2012 (glej IP/12/380in MEMO/12/252), ki je vseboval Delovni dokument služb Komisije o akcijskem načrtu za zdravstvene delavce v EU.

V zdravstvenem sektorju je po podatkih iz evropskega sistema za spremljanje ponudbe delovnih mest neposredno zaposlenih približno desetina delavcev v EU, pri čemer Nemčija in Združeno kraljestvo zaposlujeta okrog 60 % vsega zdravstvenega osebja v EU-27.

Poročilo o prostih delovnih mestih in zaposlovanju v Evropi za leto 2012, ki ga je pripravila Evropska komisija, ugotavlja, da poklici v zdravstvu spadajo med najbolj pogrešane poklice na evropskem trgu, tovrstna delovna mesta pa je težko zapolniti.

Analiza ključnih trendov za medicinske sestre in babice v okviru evropske panorame spretnosti kaže, da k tej neusklajenosti prispeva kombinacija več dejavnikov: nezadostno število usposobljenih medicinskih sester, konkurenca med medicinskimi sestrami po svetu, velika potreba po nadomestitvi ob čedalje večjem številu medicinskih sester in babic, ki se približujejo upokojitvi, visoka stopnja razdrobljenosti, plačilni in delovni pogoji ter pripravljenost za opravljanje težkega fizičnega dela.

Evropski sistem za spremljanje ponudbe delovnih mest je bilten, ki ga vsako četrtletje izda Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. Ta publikacija je del vodilne pobude „Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta“ v okviru strategije Evropa 2020.

Več informacij

Članek na spletni strani GD za zaposlovanje

Več informacij o evropskem sistemu za spremljanje ponudbe delovnih mest

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Spremljajte Lászla Andorja na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+322 2994107)

Cécile Dubois (+322 2951883)


Side Bar