Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 19. septembrī

Nodarbinātība: “Eiropas Vakanču monitorā” uzsvērtas pieaugošas darba iespējas veselības aprūpes nozarē

Pieprasījums pēc darbaspēka veselības aprūpes nozarē pieaug — to apstiprina Eiropas Komisijas tikko izdotais jaunākais “Eiropas Vakanču monitors” (EVM). Nodarbinātība ES veselības aprūpes nozarē ir pieaugusi par gandrīz 2 % gadā laikposmā no 2008. gada līdz 2012. gadam. Tas ir saistīts ar iedzīvotāju novecošanu, tehniskiem un medicīniskiem uzlabojumiem, to, ka cilvēki kļuvuši prasīgāki attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti un ka vairāk tiek uzsvērta profilaktiskā aprūpe. 2012. gadā gandrīz viens miljons cilvēku tika pieņemti darbā veselības aprūpes nozarē.

Tomēr “Monitors” parāda, ka vispārējais pieprasījums ES darba tirgū ir krities, — 2012. gada ceturtajā ceturksnī vakanču bija par 6 % mazāk nekā 2011. gada pēdējā ceturksnī. Darbā pieņemto cilvēku skaits 2012. gada ceturtajā ceturksnī samazinājās vairumā no galveno kategoriju profesijām, un intelektuālajās un zinātniskajās profesijās tas samazinājās (par 5 %) pirmo reizi kopš 2010. gada otrā ceturkšņa.

Profesijas, kurās darbinieku ziņā bija vērojams visaugstākais pieaugums, tūlīt pēc individuālās aprūpes darbiniekiem bija lietojumprogrammu izstrādātāji un analītiķi, administratīvie un specializētie sekretāri, ieguves, ražošanas un būvniecības vadošais personāls un pamatskolas un pirmsskolas vecuma bērnu skolotāji.

Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors: “Biļetens “Eiropas Vakanču monitors” ļauj darba meklētājiem noskaidrot, kurās nozarēs ir labākas izredzes atrast darbu. Tas arī palīdz valsts iestādēm ieguldīt cilvēku apmācībā, lai viņi iegūtu nepieciešamās prasmes un netiktu pieļauta darbinieku nepietiekamība. Jaunākais ziņojums apstiprina, ka veselības aprūpe ir viena no nozarēm, kurai ir lielākais darbvietu radīšanas potenciāls Eiropā un kur ieguldījumi apmācībā nav atliekami.”

Individuālās aprūpes darbinieki ir to profesiju vidū, kur konstatēja visstraujāko pieaugumu laikposmā starp 2011. gada ceturto ceturksni un 2012. gada ceturto ceturksni. Trīs citas veselības aprūpes profesijas ir to 25 profesiju vidū, kurās attīstība ir visstraujākā: medicīnas māsas un vecmātes, medicīnas un farmācijas tehniķi un citi ar veselību saistīti speciālisti, piemēram, zobārsti, farmaceiti un fizioterapeiti. Vidējā termiņā visdaudzsološākās nodarbinātības perspektīvas, šķiet, ir medicīnas māsām un vecmātēm.

Ziņojumā arī uzsvērts, ka vairākām valstīm ir jāpārvar darbaspēka novecošanas problēma veselības aprūpes nozarē. Bulgārijā un Baltijas valstīs, piemēram, vairāk nekā 40 % no veselības aprūpes personāla ir vecumā no 50 līdz 64 gadiem — tas ir krietni vairāk nekā vidēji ES.

Kaut arī veselības aprūpes nozarē tiek radītas jaunas darbvietas, vispārējā tendence atbilstīgi “Eiropas Monitoram” vakanču jomā ir pretēja: laikā starp 2012. gada un 2011. gada ceturto ceturksni darbā pieņemto skaits samazinājās vidēji par 4 % 27 valstu ES. Darbā pieņemto skaits samazinājās vairumā profesiju, un pirmo reizi kopš 2010. gada otrā ceturkšņa tas samazinājās intelektuālajās un zinātniskajās profesijās. Tajā pašā laikā augstāko izglītību ieguvušu personu grupā darbā pieņemto personu skaits palielinājās par 2 %. Tas varētu nozīmēt to, ka lielāks skaits personu ir piekritušas darīt darbu, kas prasa zemāku kvalifikācijas līmeni salīdzinājumā ar viņu profilu.

Ilgtermiņa aprūpes nozares izaugsmes potenciāls būs centrālā tēma konferencē “More and Better Jobs in Home Care Services” (vairāk labāku darbvietu tiem, kas sniedz aprūpes pakalpojumus mājas apstākļos). Šo konferenci organizē Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), un tā norisināsies 12. septembrī.

Vispārīga informācija

Veselības aprūpes nozares nozīme darbvietu radīšanā tika uzsvērta Komisijas 2012. gada aprīļa nodarbinātības paketē (skatīt IP/12/380 un MEMO/12/252 ), kurā bija iekļauts arī Komisijas dienestu darba dokuments par rīcības plānu attiecībā uz ES veselības aprūpes personālu.

Veselības aprūpes nozare nodarbina aptuveni 10 % strādājošo ES. Vācija un Apvienotā Karaliste saskaņā ar “Eiropas Vakanču monitora” datiem nodarbina aptuveni 60 % no visiem šīs nozares darbiniekiem 27 valstu Eiropas Savienībā.

Veselības aprūpes profesijas ir Eiropas “problemātiskāko profesiju” vidū, kurās saskaņā ar Eiropas Komisijas Eiropas vakanču un darbā pieņemšanas 2012. gada ziņojumu ir grūti vakantajām darbvietām atrast piemērotus darbiniekus.

Galveno tendenču analīze ES prasmju panorāmā attiecībā uz medicīnas māsām un vecmātēm liecina, ka vairāki faktori veicina šo darbinieku nepietiekamību: nepietiekams skaits apmācītu medicīnas aprūpes darbinieku, starptautiska konkurence jautājumā par medmāsu pieņemšanu darbā, augsts pieprasījums pēc jaunās maiņas, ņemot vērā to, ka arvien pieaug to medmāsu un vecmāšu skaits, kam tuvojas pensijas vecums, augsts atbiruma līmenis, atalgojums un darba apstākļi, kā arī nevēlēšanās darīt smagu fizisku darbu.

“Eiropas Vakanču monitors” ir biļetens, ko reizi ceturksnī atbilstīgi stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvai “Jaunu prasmju un darbavietu programma” publicē Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts.

Sīkāka informācija

Jaunumi Nodarbinātības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē

Vairāk informācijas par “Eiropas Vakanču monitoru”

Lāslo Andora tīmekļa vietne

Sekojiet Lāslo Andoram vietnē “Twitter”

Saņemiet bezmaksas Eiropas Komisijas e-pastu “Jaunumi nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā”.

Kontaktinformācija:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar