Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 9 d.

Užimtumas. Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistema rodo didėjančias įsidarbinimo galimybes sveikatos priežiūros sektoriuje

Didėjančią darbo jėgos paklausą sveikatos priežiūros sektoriuje patvirtina naujausia Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistemos (EVM) ataskaita, kurią ką tik paskelbė Europos Komisija. 2008–2012 m. užimtumas ES sveikatos priežiūros sektoriuje augo beveik 2 proc. kasmet. Tai gyventojų senėjimo, technologijų ir gydymo būdų pažangos, kokybiškesnio aptarnavimo ir didesnio dėmesio prevencinei priežiūrai pasekmė. 2012 m. dirbti sveikatos priežiūros srityje buvo pasamdyta beveik milijonas žmonių.

Nežiūrint to, stebėjimo sistemos duomenimis, bendra paklausa ES darbo rinkoje mažėja: 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį laisvų darbo vietų buvo 6 proc. mažiau nei paskutinįjį 2011 m. ketvirtį. 2012 m. ketvirtąjį ketvirtį mažiau žmonių pasamdyta daugumoje profesinių grupių, o specialistųatveju šis skaičius nuo 2010 m. antrojo ketvirčio sumažėjo (5 proc.) pirmą kartą.

Didžiausias darbuotojų skaičiaus augimas, po asmens priežiūros darbuotojų sveikatos paslaugų srityje, užfiksuotas šiose profesijose: programuotojų ir analitikų, administracinių ir specializuotų sekretorių, kasybos, gamybos ir statybos darbų vykdytojų ir pradinių mokyklų mokytojų bei ikimokyklinio ugdymo specialistų.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistema leidžia darbo ieškantiems asmenims išsiaiškinti, kuriuose sektoriuose galimybė gauti darbą didžiausia. Ji taip pat padeda valdžios institucijoms investuoti į reikiamų gebėjimų ugdymą, kad būtų išvengta jų stygiaus. Naujausia ataskaita patvirtinama, kad sveikatos priežiūra yra vienas iš didžiausią darbo vietų kūrimo potencialą turinčių sektorių Europoje, todėl reikia skubiai investuoti į šios srities specialistų rengimą.“

Asmens priežiūra sveikatos apsaugos srityje nuo 2011 m. ketvirtojo ketvirčio iki 2012 m. ketvirtojo ketvirčio užėmė pirmąją vietą tarp greičiausiai augančių profesijų. Į tokių profesijų 25-uką patenka dar trys sveikatos srities darbai: slaugių ir akušerių, medicinos ir farmacijos technikų bei kitų sveikatos specialistų, pvz., odontologų, vaistininkų, fizioterapeutų. Vidutinės trukmės laikotarpiu daugiausia įsidarbinimo galimybių turės slaugės ir akušerės.

Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys, kad daugeliui šalių gali tekti spręsti sveikatos priežiūros darbuotojų senėjimo problemą. Pavyzdžiui, Bulgarijoje ir Baltijos šalyse daugiau nei 40 proc. dirbančiųjų sveikatos priežiūros srityje yra 50–64 m., o tai gerokai daugiau nei ES vidurkis.

Didėjanti samda sveikatos priežiūros sektoriuje kontrastuoja su bendra Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistemos užfiksuota tendencija – nuo 2011 m. ketvirtojo ketvirčio iki 2012 m. ketvirtojo ketvirčio apytikriai 4 proc. sumažėjusia samda 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse. Samda sumažėjo daugumoje profesijų ir pirmą kartą nuo 2010 m. antrojo ketvirčio sumažėjo specialistų atveju. Tuo pačiu metu 2 proc. padidėjo aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų samda, o tai gali reikšti, kad daugiau specialistų sutiko dirbti žemesnės kvalifikacijos, nei jų turima, reikalaujantį darbą.

Ilgalaikio sveikatos priežiūros darbo augimo potencialas bus pagrindinė tema konferencijoje „Daugiau ir geresnių priežiūros namuose darbo vietų“, kurią rugsėjo 12 d. Briuselyje organizuoja Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound).

Pagrindiniai faktai

Sveikatos priežiūros sektoriaus svarba kuriant darbo vietas Europoje buvo paminėta Komisijos 2012 m. balandžio mėn. Užimtumo pakete (žr. IP/12/380 ir MEMO/12/252), kurio dalį sudarė Komisijos darbinis dokumentas dėl darbo jėgos ES sveikatos priežiūroje veiksmų plano.

Tiesiogiai sveikatos priežiūros sektoriuje dirba maždaug vienas iš dešimties ES darbuotojų; Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje dirba apie 60 proc. visų 27 ES valstybių narių sveikatos priežiūros darbuotojų. Tai matyti iš Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistemos duomenų.

Kaip teigiama Europos Komisijos ataskaitoje apie laisvas darbo vietas ir užimtumą Europoje 2012 m., Europoje sunkiausiai sekasi užpildyti būtent sveikatos priežiūros sektoriaus darbo vietas.

Pagrindinių slaugių ir akušerių paklausos tendencijų analizė ES įgūdžių panoramoje rodo, kad disproporciją lemia keletas faktorių: nepakankamas parengiamų slaugių skaičius, pasaulinė konkurencija dėl slaugių, didelis pamainos poreikis, vis didesniam slaugių ir akušerių skaičiui artėjant prie pensinio amžiaus, sparčiai mažėjantis jų skaičius, darbo užmokestis ir darbo sąlygos, taip pat nenoras dirbti šį fiziškai sunkų darbą.

Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistema yra ketvirtinis biuletenis, kurį leidžia Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas. Šis leidinys – strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ dalis.

Daugiau informacijos

Užimtumo GD interneto svetainė

Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistema

László Andoro svetainė

László Andoro Twitter

Užsisakykite e. paštu siunčiamą nemokamą Europos Komisijos informacinį užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties naujienlaiškį.

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07,

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83


Side Bar