Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. september 2013

Beskæftigelse: flere jobmuligheder i sundhedssektoren ifølge redskabet til overvågning af ledige stillinger i Europa

Der er øget efterspørgsel på arbejdskraft i sundhedssektoren, hvilket bekræftes af redskabet til overvågning af ledige stillinger i Europa (EVM), som Europa-Kommissionen netop har offentliggjort. Beskæftigelsen i EU's sundhedssektor voksede med næsten 2 % årligt mellem 2008 og 2012. Det skyldes et samspil af virkningerne af en aldrende befolkning, fremskridt i teknologi og behandling, forventninger om bedre service og større vægt på forebyggende sundhedsydelser. I 2012 blev der ansat næsten en million i sundhedssektoren.

Alligevel afspejler redskabet faldende efterspørgsel på EU's arbejdsmarked generelt set, da der var 6 % færre ledige stillinger i fjerde kvartal af 2012 sammenlignet med sidste kvartal af 2011. Antallet af ansættelser faldt i fjerde kvartal af 2012 i de fleste hovederhvervsgrupper og faldt for "faguddannede" for første gang siden andet kvartal af 2010 (med 5 %).

De erhverv inden for sundhedsområdet med den største personalevækst efter omsorgsarbejdere var softwareudviklere og -analytikere, administrative og specialiserede sekretærer, tilsynsførende inden for minedrift, fremstillingsvirksomhed samt byggeri og anlæg og lærere og pædagoger på folkeskole- og førskoleniveau.

EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor udtaler: "Redskabet til overvågning af ledige stillinger i Europa giver arbejdssøgende mulighed for at finde ud af, i hvilke sektorer der er størst chance for at finde et job. Det hjælper også offentlige myndigheder med at investere i oplæring i de rigtige færdigheder for at undgå mangel på arbejdskraft. Den seneste rapport bekræfter, at sundhedssektoren er en af de sektorer med det bedste potentiale for jobskabelse i Europa og derfor også en af de sektorer, som det er vigtigt at investere i."

Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet var det område med flest ansættelser mellem fjerde kvartal af 2011 og fjerde kvartal af 2012. Tre andre jobområder i sundhedssektoren er blandt de 25 hurtigst voksende erhverv: sygeplejersker og jordemødre, teknikere på det medicinske og farmaceutiske område og andre faguddannede inden for sundhedssektoren, f.eks. tandlæger, farmaceuter og fysioterapeuter. På mellemlang sigt er jobmulighederne mest lovende for sygeplejersker og jordemødre.

Rapporten fremhæver også, at en række lande muligvis skal løse problemet med en aldrende arbejdsstyrke i sundhedssektoren. For eksempel er over 40 % af sundhedspersonalet i Bulgarien og de baltiske stater mellem 50 og 64 år, hvilket er langt over EU-gennemsnittet.

Det øgede antal stillinger i sundhedssektoren står i modsætning til den generelle udvikling, der ses af redskabet til overvågning af ledige stillinger i Europa, med et fald på ca. 4 % i ansættelser i EU27 mellem fjerde kvartal af 2011 og fjerde kvartal af 2012. Antallet af ansættelser var begrænset i de fleste erhverv og faldt for første gang siden andet kvartal af 2010 for faguddannede. Samtidig steg antallet af ansættelser af personer med en videregående uddannelse med 2 %, hvilket kan tyde på, at flere faguddannede accepterede job under deres kvalifikationsniveau.

Vækstpotentialet for langvarigt omsorgsarbejde vil være i fokus på en konference om "Flere og bedre job inden for hjemmeplejeydelser", der afholdes den 12. september i Bruxelles af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound).

Baggrund

Det blev understreget, hvor vigtig sundhedssektoren er for jobskabelse i Europa, i Kommissionens beskæftigelsespakke fra april 2012 (se IP/12/380 og MEMO/12/252), der omfattede et arbejdsdokument fra Kommissionen om en handlingsplan for EU's sundhedspersonale.

Sundhedssektoren beskæftiger ca. hver tiende arbejdstager i EU direkte. Tyskland og Det Forenede Kongerige beskæftiger ca. 60 % af sundhedspersonalet i EU27 ifølge redskabet til overvågning af ledige stillinger i Europa.

Nogle af de største flaskehalsproblemer i Europa findes i sundhedssektoren, hvor det er vanskeligt at besætte ledige stillinger ifølge Europa-Kommissionens rapport European Vacancy and Recruitment Report 2012.

En analyse af hovedtendenserne for sygeplejersker og jordemødre i EU-oversigten over kompetencer viser, at et samspil af faktorer ligger bag misforholdet: for få uddannede sygeplejersker, konkurrence om sygeplejersker i hele verden, voldsom efterspørgsel efter genbesættelser, da flere sygeplejersker og jordemødre nærmer sig pensionsalderen, høje frafaldsprocenter, løn- og arbejdsvilkår samt manglende villighed til at påtage sig det fysisk krævende arbejde.

Redskabet til overvågning af ledige stillinger i Europa er en kvartårlig meddelelse, der offentliggøres af Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion. Udgivelsen er en del af EU 2020-flagskibsinitiativet "En dagsorden for nye kvalifikationer og job".

Yderligere oplysninger

Nyheder på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse

Flere oplysninger om redskabet til overvågning af ledige stillinger i Europa

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter

Abonner på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar