Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 6. septembra 2013

Leeuwarden sa stane holandským Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2018

V Amsterdame sa dnes stretli členovia nezávislej výberovej komisie, ktorá posudzuje kandidatúry holandských miest uchádzajúcich sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2018. Komisia odporučila vybrať mesto Leeuwarden. Ďalšími konkurentmi v súťaži boli mestá Eindhoven a Maastricht. Leeuwarden bude oficiálne nominovaný Radou ministrov EÚ v máji 2014. Druhým mestom vybraným za Európske hlavné mesto kultúry 2018 sa už stala maltská Valetta.

Európska komisárka zodpovedná za vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou v tejto súvislosti uviedla: „Blahoželám mestu Leeuwarden k jeho víťaznej ponuke. Výberová komisia mala pri rozhodovaní ťažkú prácu, pretože žiadosti všetkých troch miest boli mimoriadne kvalitné. Verím, že mesto Leeuwarden pripraví zaujímavý program podujatí so silným európskym podtextom, ktorý priláka návštevníkov z celého sveta. Zároveň som presvedčená, že tento titul prinesie mestu Leeuwarden a jeho okoliu z dlhodobého hľadiska nemalé kultúrne, hospodárske a sociálne výhody tak, ako tomu bolo v prípade predchádzajúcich Európskych hlavných miest kultúry.

Kontext

Holandsko a Malta sú dva členské štáty s Európskymi hlavnými mestami kultúry na rok 2018. Zoznam krajín, ktoré tento titul získali do roku 2019, bol stanovený v roku 2006 na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ministrov.

Výberové konanie na Malte prebehlo rok pred oficiálne plánovaným dátumom a Valetta bola Radou ministrov EÚ zvolená za Európske hlavné mesto kultúry 2018 v máji 2013 (IP/12/1099).

Kandidátske mestá sú posudzované na základe kritérií stanovených Európskym parlamentom a Radou ministrov. Z uvedených kritérií pre mestá vyplýva potreba pripraviť kultúrny program s výrazným európskym podtextom a podporovať spoluprácu občanov v meste, v jeho okolí i v celej krajine. Program musí mať zároveň trvalý dopad a prispievať k dlhodobému rozvoju kultúry a sociálnej oblasti v meste.

Európsky podtext je zastúpený vo výbere tém a spôsobe organizácie jednotlivých podujatí programu. Podporuje sa spolupráca medzi kultúrnymi subjektami rôznych krajín EÚ.

Proces výberu Európskeho hlavného mesta kultúry začína fázou predbežného výberu, výsledkom ktorej je prvotný zoznam miest, ktoré ňou prešli. Ku konečnému výberu dôjde o deväť mesiacov neskôr. Vybrané mesto oficiálne vymenuje Rada ministrov EÚ.

Žiadosti posudzuje výberová komisia zložená z 13 nezávislých odborníkov na oblasť kultúry – šesť z nich menuje členský štát a zvyšných siedmich európske inštitúcie.

Súčasnými členmi výberovej komisie, ktorých vymenovali európske inštitúcie, sú:

  • za Európsku komisiu: Sir Jeremy Isaacs (Spojené kráľovstvo), výkonný manažér televízie a bývalý riaditeľ Kráľovskej opery, Covent Garden, Manfred Gaulhofer (Rakúsko), generálny riaditeľ Graz 2003.

  • Za Radu: Anu Kivilo (Estónsko), výkonná riaditeľka medzinárodného centra Arvo Pärt, Norbert Riedl (Rakúsko), vedúci odboru dvoj- a viacstranných kultúrnych záležitostí na rakúskom Federálnom ministerstve školstva, umenia a kultúry.

  • Za Európsky parlament: Jordi Pardo (Španielsko), zodpovedný za projekty v oblasti medzinárodnej kultúry, Steve Green (Spojené kráľovstvo), konzultant a výskumný pracovník v oblasti kultúrnej politiky.

  • Za Výbor regiónov: Elisabeth Vitouch (Rakúsko), ktorá zastupuje komisiu pre kultúru a vzdelávanie zriadenú Výborom regiónov a je poslankyňou viedenského mestského zastupiteľstva.

Po francúzskom Marseille a slovenských Košiciach sa Európskymi hlavnými mestami kultúry v budúcom roku stanú švédska Umeå a lotyšská Riga, v roku 2015 to bude belgický Mons a česká Plzeň, v roku 2016 poľská Wrocław a španielsky Donostia-San Sebastián a v roku 2017 dánsky Aarhus a cyperský Paphos.

Ďalšie informácie:

Európska komisia webové stránky Európskych hlavných miest kultúry

Webová stránka Androully Vassiliou

Sledujte Androullu Vassiliou na Twiteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar