Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 6 września 2013 r.

Leeuwarden będzie Europejską Stolicą Kultury w Holandii w 2018 r.

Dzisiaj w Amsterdamie odbyło się spotkanie niezależnej komisji selekcyjnej oceniającej holenderskie miasta ubiegające się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2018 r. Zdaniem komisji wybór powinien paść na Leeuwarden, które pokonało Eindhoven i Maastricht. Oficjalnie tytuł ten zostanie przyznany Leeuwarden przez Radę Ministrów UE w maju 2014 r. Na drugą Europejską Stolicą Kultury w 2018 r. już wcześniej została wybrana maltańska Valletta.

Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, skomentowała: „Chciałabym pogratulować Leeuwarden sukcesu w konkursie. Komisja selekcyjna musiała dokonać trudnego wyboru, gdyż wszystkie trzy miasta przedstawiły zgłoszenia bardzo wysokiej jakości. Jestem przekonana, że Leeuwarden przygotuje atrakcyjny program o silnym wymiarze europejskim, i że program ten przyciągnie gości z całego świata. Jestem też pewna, że tytuł przyniesie Leeuwarden i okolicom znaczne, długofalowe korzyści kulturalne, gospodarcze i społeczne, podobnie jak stało się to w przypadku poprzednich Europejskich Stolic Kultury”.

Kontekst

W 2018 r. gospodarzami Europejskich Stolic Kultury będą Holandia i Malta. Wykaz krajów, którym będzie przypadać ten tytuł do 2019 r., został określony w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów w 2006 r.

Na Malcie konkurs zorganizowano o rok wcześniej niż przewidywał standardowy harmonogram i w maju 2013 r. Rada Ministrów UE wyznaczyła Vallettę na Europejską Stolicę Kultury w 2018 r. (IP/12/1099).

Kandydujące miasta są oceniane na podstawie kryteriów określonych przez Parlament Europejski i Radę Ministrów. Według kryteriów miasta powinny przygotować program kulturalny o silnym wymiarze europejskim, sprzyjający udziałowi mieszkańców miasta, regionu i całego kraju. Program musi mieć także trwałe rezultaty i przyczyniać się do rozwoju kulturalnego i społecznego miasta w dłuższej perspektywie.

Europejski wymiar znajduje odzwierciedlenie w doborze tematów oraz w sposobie organizacji. Promowana jest współpraca pomiędzy podmiotami kultury z różnych państw UE.

Procedura wyboru Europejskiej Stolicy Kultury zaczyna się od preselekcji, w wyniku której powstaje wstępna lista miast. Ostatecznego wyboru dokonuje się dziewięć miesięcy później. Następnie Rada Ministrów UE oficjalnie mianuje wybrane miasto Europejską Stolicą Kultury.

Wnioski są rozpatrywane przez komisję złożoną z 13 niezależnych ekspertów w dziedzinie kultury — sześciu wyznaczonych przez państwo członkowskie i siedmiu wskazanych przez instytucje europejskie.

Obecni członkowie komisji wyznaczeni przez instytucje europejskie to:

  • członkowskie mianowani przez Komisję Europejską: Sir Jeremy Isaacs (Wielka Brytania) – dyrektor stacji telewizyjnej i były dyrektor Royal Opera House, Covent Garden; Manfred Gaulhofer (Austria) – dyrektor generalny „Graz 2003”;

  • członkowie mianowani przez Radę: Anu Kivilo (Estonia) – dyrektor zarządzający międzynarodowego centrum Arvo Pärt; Norbert Riedl (Austria) – dyrektor Departamentu ds. Kultury w austriackim Federalnym Ministerstwie Edukacji, Sztuki i Kultury;

  • członkowskie mianowani przez Parlament Europejski: Jordi Pardo (Hiszpania) – odpowiedzialny za realizację projektów w dziedzinie kultury międzynarodowej; Steve Green (Wielka Brytania) – konsultant i badacz w dziedzinie polityki kulturalnej;

  • członkini mianowana przez Komitet Regionów: Elisabeth Vitouch (Austria) – reprezentująca Komisję Kultury i Edukacji Komitetu Regionów, członkini wiedeńskiej rady miasta.

Obecnie Europejskimi Stolicami Kultury są Marsylia (Francja) i Koszyce (Słowacja). W 2014 r. ten tytuł będą nosić Umeå (Szwecja) i Ryga (Łotwa), w 2015 r. – Mons (Belgia) i Pilzno (Czechy), w 2016 r. – Wrocław (Polska) i Donostia-San Sebastián (Hiszpania), a w 2017 r. – Aarhus (Dania) i Pafos (Cypr).

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska: strona internetowa Europejskich Stolic Kultury

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar