Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 september 2013

Leeuwarden wordt voor Nederland Culturele Hoofdstad van Europa 2018

De onafhankelijke jury die de Nederlandse kandidaat-steden voor de titel van Culturele Hoofdstad van Europa 2018 beoordeelt, is vandaag in Amsterdam bijeengekomen. De jury heeft aanbevolen dat Leeuwarden wordt geselecteerd. Ook Eindhoven en Maastricht dongen mee naar de titel. De Raad van ministers van de EU zal Leeuwarden in mei 2014 formeel als Culturele Hoofdstad van Europa 2018 aanwijzen. Valletta werd voor Malta reeds geselecteerd als de andere Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, zei: "Ik feliciteer Leeuwarden met zijn succesvolle kandidatuur. Het was voor de jury geen gemakkelijke keuze, want de kandidaturen van de drie steden waren van zeer hoge kwaliteit. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Leeuwarden een boeiend programma met evenementen met een sterke Europese dimensie zal opstellen, dat bezoekers uit de hele wereld zal aantrekken. Ik ben er ook van overtuigd dat de titel Leeuwarden en omgeving aanzienlijke culturele, economische en sociale voordelen op lange termijn zal brengen, zoals dat voor eerdere Culturele Hoofdsteden van Europa het geval was."

Achtergrond

Nederland en Malta zijn de twee lidstaten die voor 2018 een Culturele Hoofdstad van Europa mogen voordragen. De lijst van landen die tot 2019 het recht tot voordracht van een Culturele Hoofdstad van Europa hebben, is in 2006 vastgelegd in een besluit van het Europees Parlement en de Raad.

Malta heeft zijn selectieprocedure met een jaar voorsprong op het gewone tijdschema georganiseerd, en de Raad van ministers heeft de stad Valletta in mei 2013 officieel als Culturele Hoofdstad van Europa 2018 aangewezen (IP/12/1099).

Kandidaat-steden worden beoordeeld op basis van criteria die door het Europees Parlement en de Raad werden vastgesteld. Die criteria houden in dat de steden een cultureel programma met een sterke Europese dimensie moeten opstellen en de deelname van burgers in de stad, de omgeving en het hele land moeten bevorderen. Het programma moet tevens een blijvend effect hebben en aan de culturele en sociale ontwikkeling van de stad op lange termijn bijdragen.

De Europese dimensie komt tot uiting in de gekozen thema's en in de manier waarop de evenementen in het programma worden georganiseerd. Samenwerking tussen culturele actoren in verschillende EU‑landen wordt aangemoedigd.

De selectieprocedure voor een Culturele Hoofdstad van Europa begint met een preselectiefase. Daarna wordt een eerste shortlist van steden opgesteld. De eindselectie vindt negen maanden later plaats. De geselecteerde stad wordt dan officieel aangewezen door de Raad van ministers van de EU.

De kandidaturen worden onderzocht door een jury van 13 onafhankelijke cultuurdeskundigen, waarvan zes leden door de lidstaten en de resterende zeven leden door de Europese instellingen worden aangewezen.

De door de Europese instellingen benoemde juryleden zijn momenteel:

  • benoemd door de Europese Commissie: Sir Jeremy Isaacs (Verenigd Koninkrijk), directeur televisie en voormalig directeur van het Royal Opera House, Covent Garden; Manfred Gaulhofer (Oostenrijk), directeur-generaal van Graz 2003;

  • benoemd door de Raad: Anu Kivilo (Estland), directeur van het Internationale Centrum Arvo Pärt; Norbert Riedl (Oostenrijk), hoofd van de directie voor bi‑ en multilaterale culturele aangelegenheden van het Oostenrijkse federale Ministerie van Onderwijs, Kunst en Cultuur.

  • benoemd door het Europees Parlement: Jordi Pardo (Spanje), verantwoordelijk voor culturele projecten op internationaal niveau; Steve Green (Verenigd Koninkrijk), adviseur en onderzoeker cultuurbeleid;

  • benoemd door het Comité van de Regio's: Elisabeth Vitouch (Oostenrijk), die de Commissie cultuur en opleiding van het Comité van de Regio's vertegenwoordigt en lid is van de Weense gemeenteraad.

Na Marseille (Frankrijk) en Košice (Slowakije) dit jaar, worden Umeå (Zweden) en Riga (Letland) in 2014, Mons/Bergen (België) en Pilsen (Tsjechië) in 2015, Breslau (Polen) en Donostia/San Sebastián (Spanje) in 2016, en Aarhus (Denemarken) en Paphos (Cyprus) in 2017 Culturele Hoofdstad van Europa.

Meer informatie

Europese Commissie: Website van de Culturele Hoofdsteden van Europa

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact :

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar