Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. september 2013

Leeuwarden udpeges til europæisk kulturhovedstad i Nederlandene i 2018

Den uafhængige jury, der har til opgave at bedømme de nederlandske byer, der kæmper om titlen som europæisk kulturhovedstad i 2018, mødtes i dag i Amsterdam. Juryen anbefaler, at titlen går til Leeuwarden. De to andre byer, der var med i opløbet, var Eindhoven og Maastricht. EU's Ministerråd udnævner formelt Leeuwarden i maj 2014. Valletta i Malta er allerede valgt som den anden europæiske kulturhovedstad i 2018.

Androulla Vassiliou, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtaler: "Jeg ønsker Leeuwarden tillykke med udnævnelsen. Det var ikke nogen nem beslutning for juryen, da alle tre byers ansøgninger var af meget høj kvalitet. Jeg er sikker på, at Leeuwarden vil tilrettelægge et spændende program med arrangementer med en stærk europæisk dimension, der vil tiltrække besøgende fra hele verden. Jeg er også overbevist om, at titlen vil give Leeuwarden og dens omegn betydelige langsigtede kulturelle, økonomiske og sociale fordele, som vi har set det med tidligere europæiske kulturhovedstæder."

Baggrund:

Nederlandene og Malta er de to medlemsstater, der er værter for en europæisk kulturhovedstad i 2018. Listen over de lande, der er valgt til titlen indtil 2019, blev fastlagt i en afgørelse truffet af Europa-Parlamentet og Rådet i 2006.

Malta arrangerede udvælgelsesforløbet et år før den sædvanlige tidsplan, og Valletta blev officielt udnævnt som europæisk kulturhovedstad 2018 af EU's Ministerråd i maj 2013 (IP/12/1099).

Kandidatbyerne vurderes på grundlag af de kriterier, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Ifølge disse kriterier skal byerne forberede et kulturprogram med en stærk europæisk dimension og fremme deltagelse af borgere i og omkring byen og i hele landet. Programmet skal også have en varig virkning og bidrage til den langsigtede strategi for den kulturelle og sociale udvikling i byen.

Den europæiske dimension afspejles i de valgte temaer og i, hvordan begivenhederne i programmet gennemføres. Samarbejde mellem kulturformidlere i forskellige EU-lande tilskyndes.

Udvælgelsesforløbet for en europæisk kulturhovedstad begynder med en forhåndsudvælgelse, hvorefter der udarbejdes en liste over indstillede byer. Den endelige udvælgelse finder sted ni måneder senere. Den valgte by udnævnes derefter officielt af EU's Ministerråd.

Ansøgningerne gennemgås af en jury bestående af 13 uafhængige kultureksperter – seks eksperter er udnævnt af medlemsstaten og de resterende syv af EU-institutionerne.

Følgende jurymedlemmer er udnævnt af EU-institutionerne:

  • Udnævnt af Europa-Kommissionen: Sir Jeremy Isaacs (Det Forenede Kongerige), leder i tv-branchen og tidligere direktør for Royal Opera House i Covent Garden; Manfred Gaulhofer (Østrig), generaldirektør for kulturhovedstaden Graz i 2003.

  • Udnævnt af Rådet: Anu Kivilo (Estland), administrerende direktør for det internationale Arvo Pärt-center; Norbert Riedl (Østrig), afdelingschef for bi- og multilaterale kulturanliggender i Østrigs ministerium for uddannelse, kunst og kultur.

  • Udnævnt af Europa-Parlamentet: Jordi Pardo (Spanien), ansvarlig for kulturprojekter inden for international kultur; Steve Green (Det Forenede Kongerige), konsulent og forsker i kulturpolitik.

  • Udnævnt af Regionsudvalget: Elisabeth Vitouch (Østrig), der repræsenterer Regionsudvalgets Underudvalg for Kultur og Uddannelse og er medlem af Wiens byforvaltning.

Efter Marseille (Frankrig) og Košice (Slovakiet) i år bliver Umeå (Sverige) og Riga (Letland) europæiske kulturhovedstæder i 2014, Mons (Belgien) og Plzeň (Tjekkiet) i 2015, Wrocław (Polen) og Donostia-San Sebastián (Spanien) i 2016 og Aarhus (Danmark) og Paphos (Cypern) i 2017.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen: websted for europæiske kulturhovedstæder

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar