Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 6. září 2013

V roce 2018 bude Evropským hlavním městem kultury za Nizozemsko Leeuwarden

V Amsterodamu se dnes sešla nezávislá porota odpovědná za hodnocení nizozemských měst soutěžících o titul Evropského hlavního města kultury pro rok 2018. Porota doporučila, aby byl vybrán Leeuwarden. Dalšími dvěma kandidáty byly Eindhoven a Maastricht. Formální jmenování Leeuwardenu Radou ministrů EU se uskuteční v květnu 2014. Jako druhé Evropské hlavní město kultury pro rok 2018 již byla vybrána Valletta na Maltě.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, uvedla: „Gratuluji Leeuwardenu k jeho úspěšné kandidatuře. Porota neměla lehké rozhodování, protože žádosti předložené všemi třemi městy byly nesmírně kvalitní. Jsem přesvědčena o tom, že Leeuwarden připraví poutavý program plný akcí s evropským rozměrem, které přilákají návštěvníky z celého světa. Rovněž se domnívám, že titul bude pro Leeuwarden a okolí představovat významný dlouhodobý kulturní, hospodářský a sociální přínos, jak tomu bylo u předchozích Evropských hlavních měst kultury.

Souvislosti

Nizozemsko a Malta jsou hostitelskými zeměmi programu Evropské hlavní město kultury pro rok 2018. Seznam hostitelských zemí programu až do roku 2019 byl stanoven v roce 2006 rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady ministrů.

Malta uspořádala své výběrové řízení s ročním předstihem vůči běžnému harmonogramu a město Valletta bylo oficiálně jmenováno Evropským hlavním městem kultury pro rok 2018 Radou ministrů EU v květnu 2013 (IP/12/1099).

Kandidátská města jsou posuzována na základě kritérií stanovených Evropským parlamentem a Radou ministrů. Podle těchto kritérií by měla města připravit kulturní program s výrazným evropským rozměrem a podporovat zapojení obyvatel města, jeho okolí a celé země. Program musí mít rovněž trvalý dopad a přispět k dlouhodobému kulturnímu a společenskému rozvoji města.

Evropský rozměr se odráží ve vybraných tématech a způsobu organizace akcí, jež jsou součástí programu. Žádoucí je také spolupráce mezi kulturními subjekty v různých zemích EU.

Úvodní fází při výběru Evropského hlavního města kultury je první posouzení, na jehož základě je vytvořen užší seznam měst. Konečný výběr se uskuteční o devět měsíců později. Vybrané město poté oficiálně jmenuje Rada ministrů EU.

Žádosti přezkoumává evropská porota tvořená 13 nezávislými odborníky v oblasti kultury, z nichž šest jmenuje příslušný členský stát a zbylých sedm jmenují evropské instituce.

Členy poroty jmenovanými evropskými institucemi v současnosti jsou:

  • Jmenováni Evropskou komisí: Sir Jeremy Isaacs (Spojené království), televizní producent a bývalý ředitel Královské opery, Covent Garden; Manfred Gaulhofer (Rakousko), generální ředitel projektu Evropského hlavního města kultury ve Štýrském Hradci v roce 2003.

  • Jmenováni Radou: Anu Kivilová (Estonsko), výkonná ředitelka International Arvo Pärt Centre; Norbert Riedl (Rakousko), vedoucí oddělení pro bi- a multilaterální kulturní otázky při rakouském Federálním ministerstvu pro vzdělávání, umění a kulturu.

  • Jmenováni Evropským parlamentem: Jordi Pardo (Španělsko), manažer projektů v oblasti mezinárodní kultury; Steve Green (Spojené království), konzultant a výzkumný pracovník v oblasti kulturní politiky.

  • Jmenováni Výborem regionů: Elisabeth Vitouchová (Rakousko), zástupkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Výboru regionů a členka samosprávy města Vídně.

Po letošních držitelích titulu – Marseille (Francie) a Košicích (Slovensko) – budou Evropskými hlavními městy kultury v roce 2014 Umeå (Švédsko) a Riga (Lotyšsko); v roce 2015 to budou Mons (Belgie) a Plzeň (Česká republika); v roce 2016 Vratislav (Polsko) a Donostia-San Sebastian (Španělsko); v roce 2017 Aarhus (Dánsko) a Paphos (Kypr).

Další informace

Evropská komise: Internetové stránky Evropských hlavních měst kultury

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar