Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. szeptember 9.

Környezetvédelem: Az EU új intézkedéseket vezet be a biológiai sokféleséget veszélyeztető özönfajok ellen

Az Európai Bizottság ma új jogszabályjavaslatot terjesztett elő az özönfajok által előidézett, rohamosan növekvő mértékű veszély megelőzésére és féken tartására. Jelenleg több mint 12 000 olyan faj található meg Európában, amely idegenhonosnak számít a kontinens természetes környezetében. Ezeknek mintegy 15%-a özönfaj, és az ilyen fajok száma gyorsan nő. A javaslat célja az idegenhonos özönfajok által okozott, egyre jelentősebb problémák kezelése. E problémák a következő területeken jelentkeznek:

  1. Gazdasági szempontból az idegenhonos özönfajok évente legalább 12 milliárd EUR összegű veszteséget okoznak azáltal, hogy veszélyeztetik az emberi egészséget (például a japán darázs és az ázsiai tigrisszúnyog, amelyek csípése halálos is lehet), megrongálják az infrastruktúrát (például az épületekben károkat okozó japánkeserűfű) és hozamkiesést idéznek elő a mezőgazdaságban (például a nutria, amely kárt tesz a növényekben).

  2. Ökológiai szempontból az idegenhonos özönfajok súlyosan károsíthatják az ökoszisztémákat, és olyan fajok kipusztulásához vezethetnek, amelyekre szükség van természetes környezetünk egyensúlyának fenntartásához. A kései meggy például komoly zavarokat okoz az erdei ökoszisztémákban, a szürke mókusok pedig fokozatosan kiszorítják a vörös mókusokat. A biológiai sokféleség csökkenésében az élőhelyek pusztulása után az idegenhonos özönfajok játsszák a második legfontosabb szerepet.

  3. Szakpolitikai szempontból számos tagállam már így is arra kényszerül, hogy jelentős összegeket költsön e probléma kezelésére, de erőfeszítéseik mit sem érnek, ha a fellépések nemzeti szintre korlátozódnak. Például a kaukázusi medvetalp kiirtására irányuló belgiumi kampány sikerét aláássa, ha a faj Franciaország felől ismét elárasztja az országot.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: Az idegenhonos özönfajok elleni küzdelem kiváló példa arra, hogy az uniós tagállamok egymással összefogva jobb eredményeket érhetnek el. Az előterjesztett jogszabály elő fogja segíteni a biológiai sokféleség megőrzését, és lehetővé teszi, hogy figyelmünket a legkomolyabb fenyegetésekre összpontosítsuk. Ezáltal javulni fog a tagállami intézkedések hatékonysága, és a lehető legköltséghatékonyabb módon érhetünk el eredményeket. Várakozással tekintek a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel folytatandó közös munka elé, amelynek célja e jogszabály életbe léptetése és a szóban forgó komoly probléma európai szintű kezelésére irányuló erőfeszítéseink fokozása.

A javaslat középpontjában az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos özönfajok jegyzéke áll, amelynek összeállítására a tagállamok közreműködésével, kockázatértékelések és tudományos bizonyítékok alapján kerül sor. Bizonyos kiválasztott fajok ki lesznek tiltva az EU-ból, ami konkrétan azt jelenti, hogy tilos lesz őket importálni, beszerezni, használni, a környezetbe kibocsátani vagy eladni. Különleges intézkedések kerülnek elfogadásra azon problémák kezelésére, amelyekkel a kereskedők, a tenyésztők és a kedvtelésből tartott állatok tulajdonosai szembesülhetnek az átmeneti időszakban.

A javaslat a beavatkozás három típusát különbözteti meg:

  1. Megelőzés: a tagállamoknak ellenőrzéseket kell végezniük a veszélyt jelentő fajok szándékos behozatalának megakadályozása céljából. Számos faj azonban véletlenül jut be az EU-ba, például áruk szennyezőanyagaként vagy konténerekbe bezárva. A tagállamok kötelesek lesznek gondoskodni ezen útvonalak felderítéséről és a megfelelő korrekciós intézkedések megtételéről.

  2. Korai riasztás és gyors reagálás: amint a tagállamok észlelik, hogy valamely, az Unió számára veszélyt jelentő faj megtelepedőben van, azonnal intézkedéseket kell hozniuk annak kiirtása érdekében.

  3. A veszélyt jelentő, már megtelepedett idegenhonos özönfajok féken tartása: amennyiben valamely, az Unió számára veszélyt jelentő faj már széles körben elterjedt, a tagállamoknak intézkedéseket kell életbe léptetniük az adott faj által okozott károk minimalizálása érdekében.

A javaslat szorgalmazza az összehangolt, a megelőzésre nagyobb hangsúlyt fektető megközelítés irányába való elmozdulást, ami a hatékonyság növekedését, valamint idővel a kárköltségek és a fellépéshez kapcsolódó költségek csökkenését eredményezné.

Következő lépések

A rendeletjavaslatot tanulmányozni fogja a Tanács és a Parlament. A tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy teljes mértékben bekapcsolódjanak a jegyzék összeállításába, és maguk is javasoljanak fajokat a jegyzékbe való felvételre. A rendszert kiegészíti majd egy információszolgáltatást támogató mechanizmus: az Idegenhonos Fajok Európai Információs Hálózata (http://easin.jrc.ec.europa.eu/ ).

Előzmények

A kereskedelem és a közlekedés volumenének és kiterjedésének növekedésével összefüggésben egyre több fajt szállítanak a világ egyik részéből a másikba, így várhatóan egyre nagyobb számban özönlik el Európát az idegenhonos fajok.

Az idegenhonos özönfajok betelepedésének és elterjedésének megelőzéséről és féken tartásáról szóló rendelet alapját az EU erőforrás-hatékonysági ütemterve és a biológiai sokféleségre vonatkozó, a 2020-ig tartó időszakra szóló uniós stratégia képezi.

További információ:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

A témával foglalkozó audiovizuális anyagok a következő internetcímről tölthetők le: tvlink.org

MEMO/13/769

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar