Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 9. rujna 2013.

Okoliš: Nova mjera EU-a za zaštitu bioraznolikosti od problematičnih invazivnih vrsta

Danas je Europska komisija predložila novo zakonodavstvo za sprječavanje brzo rastuće prijetnje od invazivnih vrsta i upravljanje njome. U Europi je trenutačno prisutno 12 000 vrsta koje su strane prirodnom okolišu. Oko 15 % njih smatraju se invazivnima, a njihov broj brzo raste. Svrha prijedloga odgovoriti je na sve veće probleme koje uzrokuju invazivne strane vrste, uključujući sljedeće:

  1. ekonomski problem: invazivne strane vrste uzrokuju štetu u vrijednosti od najmanje 12 milijardi EUR svake godine u Europi ugrožavajući zdravlje ljudi (npr. azijski stršljen i tigrasti komarac, čije posljedice mogu biti pogubne), nanoseći štetu infrastrukturi (npr. biljka fallopia japonica, koja šteti zgradama) i gubitke u poljoprivredi (npr. nutrija, koja šteti žitaricama);

  2. ekološki problem: invazivne strane vrste mogu ozbiljno naštetiti ekosustavima i uzrokovati izumiranje vrsta koje su potrebne za održavanje ravnoteže prirodnog okoliša. Crna trešnja, primjerice, ozbiljno ometa ekosustave šuma, a sive vjeverice istiskuju crvene. Nakon gubitka staništa invazivne strane vrste drugi su po redu najveći uzrok gubitka bioraznolikosti na svijetu;

  3. politički problem: mnoge države članice već su primorane trošiti znatne resurse kako bi se borile s ovim problemom, no njihovi napori nisu učinkoviti ako se odnose samo na nacionalnu razinu. Na primjer, belgijska akcija iskorjenjivanja gigantskog korova neće uspjeti ako se ta vrsta ponovno proširi iz Francuske.

„Borba protiv invazivnih stranih vrsta najbolji je primjer područja u kojem se u Europi može ostvariti bolji napredak kada se radi zajednički. Zakonodavstvo koje predlažemo pomoći će u zaštiti bioraznolikosti i ciljano je na najozbiljnije prijetnje. Njime će se poboljšati učinkovitost nacionalnih mjera i postići rezultati na najekonomičniji način. Radujem se suradnji s državama članicama i Europskim parlamentom u cilju stavljanja ovog zakonodavstva na snagu i ostvarenja napretka u našim naporima za rješavanje ovog ozbiljnog problema diljem Europe”, izjavio je Janez Potočnik, povjerenik za okoliš.

Prijedlog se temelji na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji, a koji će sastaviti države članice uzimajući u obzir ocjene rizika i znanstvene dokaze. Odabrane vrste bit će zabranjene u EU-u odnosno neće biti dopušten njihov uvoz, kupovina, uporaba, puštanje u promet ili prodaja. Poduzet će se posebne mjere za pitanja povezana s trgovcima, uzgajivačima odnosno vlasnicima kućnih ljubimaca tijekom prijelaznog razdoblja.

Prijedlog se odnosi na tri vrste intervencije:

  1. sprječavanje: države članice organizirat će provjere u cilju sprječavanja namjernog uvođenja vrsta koje izazivaju zabrinutost. Međutim, mnoge vrste dospijevaju u EU nenamjerno, kao onečišćenja u robi ili zaglavljene u kontejnerima. Države članice morat će poduzeti mjere kako bi primijetile takve načine ulaska te poduzele odgovarajuće korektivne mjere.

  2. rano upozorenje i brza intervencija: kada države članice otkriju da se vrsta koja izaziva zabrinutost u Uniji počinje širiti, odmah će poduzeti mjere za njezino iskorjenjivanje.

  3. upravljanje rasprostranjenim invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost: ako su vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji već široko rasprostranjene, države članice morat će poduzeti mjere kako bi svele na minimum štetu koju te vrste uzrokuju.

Prijedlogom se potiče napredak prema usklađenom pristupu koji se u većoj mjeri temelji na sprječavanju i kojim se povećava učinkovitost, a dugoročno smanjuju troškovi štete i djelovanja.

Sljedeći koraci

Predloženu Uredbu razmotrit će Vijeće i Parlament. Države članice bit će potpuno uključene u izradi popisa i mogu predložiti kandidate za stavljanje na popis. Sustav će biti dopunjen mehanizmom informacijske potpore: Europska informacija mreža za strane vrste (http://easin.jrc.ec.europa.eu/ ).

Pozadina

Očekuje se da će se invazija stranih vrsta u Europi dodatno povećati zbog povećane količine i proširenog opsega trgovine i putovanja, što će imati za posljedicu prenošenje više vrsta diljem svijeta.

Uredba o sprječavanju invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima temelji se na planu za učinkovitu uporabu resursa EU-a i strategiji za biološku raznolikost EU-a do 2020.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Audiovizualne materijale možete preuzeti s pomoću sljedeće poveznice: tvlink.org.

MEMO/13/769

Osobe za kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar